bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

1489 Lượt xem

bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022 có những cập nhật thông tin gì mới bài viết này xin tổng hợp lại một số vấn đề liên quan. Năm 2021 sắp qua đi nhiều hợp đồng bảo hiểm năm 2022 sắp đến hạn tái tục vậy những thông tin gì bạn cần quan tâm

#Số tiền bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản để mua bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do Bảo hiểm PJICO và bên mua bảo hiểm thoả thuận.

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa trong kho

Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.

Giá trị khai báo này có thể tính là giá trị cao nhất của hàng hóa trong kho hoặc giá trị bình quân của hàng hóa của năm trước đó.

bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

#Kê khai tài sản nào để mua hàng hóa trong kho 2022 ?

Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; (Nhà kho chứa)

Máy móc thiết bị; có thể là máy móc thiết bị mới lưu kho hoặc máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh

Tham khảo thêm: Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác. Hàng hóa ở đây có thể bao gồm nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm…

Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm. ở đây là danh mục tài sản danh mục này được đính kèm và là bộ phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm

bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

#Thuật ngữ liên quan đến bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

Giải thích từ ngữ các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Ở đây là bảo hiểm Petrolimex– PJICO đã kinh doanh bảo hiểm được hơn 26 năm. Từ năm 1995 tới nay. Chúng tôi cũng đang bảo hiểm cho nhiều khách hàng lớn là các tập đoàn kinh tế tư nhân như vingroup, các tổng kho …

Tham khảo thêm: Phí bảo hiểm hàng hóa trong kho

Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Ở đây cụ thể là các chủ kho chứa hàng hóa hoặc người có hàng hóa đi gửi, thuê tại kho.

bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa trong kho ở bình dương

Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.

bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).

Mức khấu trừ là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm. Mức khấu trừ càng thấp thì càng tốt cho bên mua bảo hiểm.

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa trong kho ở long an 

#Quyền của bên mua bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022  

Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm để mua.

Yêu cầu Bảo hiểm Petrolimex– PJICO giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022.

bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

Yêu cầu bảo hiểm PJICO bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

Thoả thuận với bảo hiểm PJICO  về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa trong kho ở sài gòn

Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

Khởi kiện dân sự đối với bảo hiểm PJICO nếu bảo hiểm PJICO thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022
????????????????????????????????

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 4 năm 2021

Tháng 4/2021, trong tháng toàn quốc xảy ra 502 vụ cháy và vụ sự cố (trong đó 161 vụ cháy theo quy định thống kê và 341 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ, rác và 05 vụ cháy rừng) làm chết 13 người, bị thương 09 người; thiệt hại tài sản ước tính 76,64 tỷ đồng và 16,02 ha rừng. 

 So với tháng 3/2021, số vụ cháy tăng 52 vụ, tăng 11,5%; số người chết tăng 10 người, tăng 330%; số người bị thương tăng 01 người, tăng 12,5%; thiệt hại về tài sản tăng 54,97 tỷ đồng. 

So với cùng kỳ năm 2020, số vụ cháy giảm 89 vụ, giảm 35,6%; số người chết tăng 04 người, tăng 44,4%; số người bị thương giảm 02 người, giảm 18,18%; thiệt hại về tài sản tăng 44,23 tỷ đồng, tăng 136,4%.

bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

Tổ chức tuyên truyền về chế độ bảo hiểm cháy, nổ; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm.

Bán bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm đã thực hiện các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Giải thích đầy đủ cho bên mua bảo hiểm những thông tin liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và của doanh nghiệp bảo hiểm; cung cấp cho bên mua bảo hiểm nội dung biểu phí, quy tắc bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành.

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm và các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc, thu thập các thông tin cần thiết có liên quan nhằm xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do sự kiện bảo hiểm gây ra.

Khi hồ sơ bồi thường đầy đủ, bảo hiểm PJICO bảo hiểm phải giải quyết bồi thường trong thời hạn quy định.

Phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và bên mua bảo hiểm thực hiện chế độ bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất đối với cơ sở được bảo hiểm.

Đóng góp kinh phí để phục vụ cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Mức đóng góp hàng năm bằng 5% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã thu được tương ứng với mức trách nhiệm thực giữ lại của doanh nghiệp bảo hiểm.

Cháy kho ở Hà Nội khói bốc ngùn ngụt

3:52:17 PM 10/20/2022

Một nhà xưởng kết hợp làm kho ở quận Hà Đông (Hà Nội) bốc cháy dữ dội vào sáng nay (20/10/2022), khói đen bao trùm cả khu vực. Khoảng 800m2 nhà xưởng bị cháy rụi, một người là bảo vệ thiệt mạng.

Khoảng 7h sáng nay, người dân xung quanh khu vực Chợ 365 (phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện đám cháy lớn.

bao-hiem-chay-no-kho-son
bao-hiem-chay-no-kho-son

Cụ thể, vị trí xảy ra cháy tại một dãy nhà kho, lán tạm (phường Hà Cầu, quận Hà Đông).

Đến 7h46, đám cháy vẫn bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao cả trăm mét. Các lực lượng Cảnh sát PCCC đang nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy.

Đến 8h30, ngọn lửa vẫn cháy đỏ bên trong kho. Có ít nhất 2 nhà kho đã bị thiêu rụi. Được biết đây là khu vực cho thuê kho, xưởng. Bên trong các nhà kho này chứa nhiều các loại hàng như sơn, đồ điện tử, đồ tiêu dùng…

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội, đơn vị đã điều động 7 xe chữa cháy và 50 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Ngay khi tiếp cận hiện trường, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương tìm kiếm người bị nạn đồng thời triển khai các mũi tấn công, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 8h15, lực lượng Cảnh sát PCCC đã khống chế, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Được biết, cơ sở đã bị UBND quận Hà Đông đình chỉ hoạt động từ năm 2020. Thiệt hại ban đầu, khoảng 800m2 nhà xưởng bị cháy và một bảo vệ tử vong.

Đám cháy xảy ra vào sáng 20/10, tại dãy nhà kho (phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) đã thiêu rụi khoảng 800m2. Nguồn vietnamnet

#6. Tư vấn bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022 liên hệ

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 

⭐️ Mua bảo hiểm hàng hóa trong kho 2021 ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ văn phòng 61 chi nhánh PJICO gần nhất hoặc PJICO sài gòn 0932377138.

⭐️ Bảo hiểm hàng hóa trong kho pjico uy tín không ?

Trả lời: Liên hệ bảo hiểm PJICO- 26 năm kinh nghiệm bảo hiểm vật chất xe ô tô cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *