Bảo hiểm hàng hóa pjico

3914 Lượt xem

Bảo hiểm hàng hóa pjico được Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex- PJICO cung cấp từ năm 1995 theo dưới sự đồng ý của bộ tài chính. Sau hơn 26 năm hoạt động chúng tôi đã bồi thường cho hàng trăm nghìn vụ tổn thất lớn nhỏ liên quan đến bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển nội địa..

Với uy tín của mình chúng tôi cũng được các ngân hàng trong nước, chi nhánh các ngân hàng của nước ngoài tại Việt nam tin tưởng sử dụng và giới thiệu dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của mình.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển

Giới thiệu bảo hiểm hàng hóa PJICO

Bên cạnh đó, hiện nay cũng rất nhiều các hãng tàu lớn cũng chỉ định mua bảo hiểm hàng hóa pjico do chúng tôi đang rất uy tín trong lĩnh vực này với độ chuyên nghiệp của đội ngũ bồi thường viên trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa.

Bảo hiểm hàng hóa pjico,bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bao hiem hang hoa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Mua bảo hiểm hàng hóa pjico cần cung cấp những thông tin gì ?

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm hàng hóa, người có nhu cầu phải cung cấp các chứng từ của lô hàng như sales contract, bill, invoice, packing list hoặc làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây:

a) Tên Người được bảo hiểm

b) Tên hàng hoá cần được bảo hiểm

c) Loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm

d) Trọng lượng hay số lượng hàng hoá được bảo hiểm

e) Tên tàu biển hoặc loại phương tiện vận chuyển

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa điện tử xuất khẩu

f) Cách thức xếp hàng được bảo hiểm xuống tầu (xếp trên boong, dưới hầm tàu, chở rời, v.v…)

g) Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm

h) Ngày tháng phương tiện chở hàng bảo hiểm bắt đầu rời bến.

i) Giá trị hàng hoá được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

k) Nơi thanh toán bồi thường.

Bảo hiểm hàng hóa pjico

Ngoài ra người có nhu cầu bảo hiểm hàng hóa pjico còn phải báo cáo cho Người bảo hiểm biết những tình huống quan trọng khác mà họ biết để giúp cho Người bảo hiểm phán đoán rủi ro.

Mở rộng rủi ro bảo hiểm

Nếu khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, người có nhu cầu mua bảo hiểm hàng hóa chưa thể cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết nói trên thì họ có trách nhiệm báo tiếp cho Người bảo hiểm biết những chi tiết còn thiếu ngay khi họ được biết.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico

Hợp đồng bảo hiểm coi như đã được ký kết khi Bảo hiểm PJICO chấp nhận bảo hiểm bằng văn bản.

Người bảo hiểm sẽ căn cứ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm để cấp đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm hàng hóa pjico,bảo hiểm hàng hóa loại a,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,các loại bảo hiểm hàng hóa

Mức bồi thường bảo hiểm hàng hóa PJICO

Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho Bảo hiểm Petrolimex – PJICO ngay khi nhận đơn bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm. Người bảo hiểm chỉ bồi thường khi đã nhận được phí bảo hiểm trước khi tổn thất xảy ra.

Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm hàng hóa pjico được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về rủi ro được bảo hiểm, đặc biệt nếu vì thay đổi đó mà làm tăng thêm nguy hiểm thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết sự thay đổi đó ngay khi họ được biết.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa thủy sản xuất khẩu

Khi nhận được thông báo này, bảo hiểm Petrolimex sẽ cấp giấy sửa đổi bổ sung và có thể căn cứ vào việc thay đổi đó mà yêu cầu Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm.

Bảo hiểm hàng hóa pjico

Nếu Người được bảo hiểm khai báo sai hoặc giấu giếm những điểm đề ra trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hay những sự việc thay đổi đã được thông báo cho bảo hiểm Petrolimex, thì Người bảo hiểm được miễn trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng bảo hiểm mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.

Không chịu trách nhiệm bồi thường

Nếu hợp đồng bảo hiểm hàng hóa pjico được ký kết khi đã xảy ra tổn thất trong phạm vi trách nhiệm của hợp đồng thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị, nếu Người được bảo hiểm không hay biết gì về tổn thất đó. Nhưng nếu Người được bảo hiểm đã biết có tổn thất rồi thì bảo hiểm Petrolimex sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển 2022

Chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Nếu hợp đồng bảo hiểm hàng hóa được ký kết khi hàng hoá được bảo hiểm đã an toàn về đến nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị nếu bảo hiểm Petrolimex không hay biết gì về việc đó. Nhưng nếu Người bảo hiểm đã biết việc đó rồi thì hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực và họ phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm toàn bộ số phí bảo hiểm mà họ đã nhận được.

Bảo hiểm hàng hóa pjico,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa,phí bảo hiểm hàng hóa,tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm có thể được chuyển nhượng cho một người khác sau khi Người được bảo hiểm hay đại diện có thẩm quyền của họ ký ở mặt sau đơn hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm hàng hóa pjico

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị do Người được bảo hiểm khai báo

Nếu Người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau:

Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn), cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính và số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

Bảo hiểm hàng hóa pjico,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế,mua bảo hiểm hàng hóa,mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,các loại bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá thấp hơn giá trị bảo hiểm thì Bảo hiểm PJICO sẽ bồi thường những mất mát, hư hỏng và các chi phí như đã quy định theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá cao hơn giá trị bảo hiểm thì phần cao hơn đó không được thừa nhận.

Xuất khẩu cá tra giảm dần

12:35:31 PM 11/15/2022

Từng có lợi thế trong lạm phát nhờ giá mềm, sức mua cá tra đã yếu dần từ quý III và chạm kim ngạch thấp nhất năm vào tháng 10.

Mười tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 2,1 tỷ USD, tăng 75% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, kết quả này phần lớn nhờ vào mức nền so sánh thấp của năm ngoái và kim ngạch tăng mạnh trong nửa đầu năm, với 5 trên 6 tháng đạt hơn 200 triệu USD.

Từ quý III, đầu ra của cá tra yếu dần và tiếp tục xu hướng đi xuống đến nay. Tháng qua, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 159 triệu USD, vẫn tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng là mức thấp nhất từ đầu năm, và chỉ xấp xỉ một nửa so với mức đỉnh 310 triệu USD đạt được hồi tháng 4.

Cùng với đó, mức tăng trưởng xuất khẩu của tháng 10 so với cùng kỳ năm trước cũng là mức thấp nhất trong các tháng, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep). Hiệp hội này cho rằng những tín hiệu thị trường hiện không còn tích cực như giai đoạn nửa đầu năm.

bao-hiem-hang-hoa-pjico-2023
bao-hiem-hang-hoa-pjico-2023

Nhu cầu đang giảm dần qua từng tháng, nhất là tại các thị trường Mỹ, EU, Anh, thậm chí ở cả những thị trường vốn có lợi thế về thuế quan (CPTPP) hoặc lợi thế về địa lý, Vasep nhận định.

Chiếm 23% thị phần xuất khẩu cá tra Việt Nam, tiêu thụ của Mỹ tháng trước giảm gần 25% xuống còn 32 triệu USD.

Thực tế từ tháng 7, xuất khẩu cá tra sang đây chỉ dao động 32-33 triệu USD mỗi tháng, giảm mạnh so với mức đỉnh 81 triệu USD của tháng 4.

Theo SSI, trong khi giá bán bình quân sang thị trường Mỹ tiếp tục duy trì mức cao là 5 USD mỗi kg trong quý III (so với 4,80 USD mỗi kg trong quý II), sản lượng xuất khẩu sang nước này giảm do lạm phát cao và tồn kho của các khách hàng nhập khẩu vẫn ở mức cao.

Với EU và Đông Nam Á, hướng tiêu thụ của các thị trường có sự tăng giảm khác nhau trong tháng 10. Vasep cho hay, trong khi xuất khẩu sang Bỉ giảm 25% thì sang Đức lại tăng đột biến 384%, còn Hà Lan nhích nhẹ 10%.

Nhiều thị trường xuất khẩu cá đang giảm mạnh

Ngoài ra, trong tháng qua, theo Vasep, xuất khẩu sang những thị trường nhỏ vốn được coi là tiềm năng những năm gần đây như Mexico, Malaysia, Colombia, Arab Saudi…đều bị giảm từ 13-53% so với cùng kỳ năm ngoái.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau

Đánh giá triển vọng xuất khẩu cá tra thời gian tới, điểm được kỳ vọng hàng đầu là Trung Quốc, nơi chiếm 30% thị phần xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

Vasep cho rằng trong xu hướng trầm xuống ở các thị trường, vẫn còn niềm hy vọng với thị trường trụ cột là Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Tháng qua, kim ngạch từ hai thị trường này tăng lần lượt 23% và 123%.

Quý III, doanh thu bán cá tra sang Trung Quốc của một số doanh nghiệp lớn như Vĩnh Hoàn tăng 28% so với cùng kỳ 2021 và 6% so với quý II nhờ nền kinh tế nước này mở cửa tích cực hơn.

Chứng khoán KIS cho rằng tương lai của thị trường Trung Quốc khá triển vọng nhờ vào việc giới chức nước này đã bỏ chính sách đình chỉ nhập khẩu thực phẩm đông lạnh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đây được xem là một bước nhằm nới lỏng quá trình nhập khẩu vào đây từ giữa năm 2022.

Ngoài Trung Quốc, Vasep cho hay vẫn có những thị trường nhỏ đang tăng trưởng tích cực. Chẳng hạn tháng trước, xuất khẩu cá tra sang Nga tăng 5 lần, Thái Lan tăng 13%. Nhìn chung, với đà sụt giảm đến tháng 10, hiệp hội này dự báo xuất khẩu cá tra năm nay có thể đạt khoảng 2,45-2,5 tỷ USD, tăng 54% so với 2021.

Nguồn vnexpress

Xuất khẩu rau quả đạt kỷ lục gần 5 tỷ USD

Đến cuối tháng 10, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt hơn 4,9 tỷ USD, tăng trên 78% so với cùng kỳ năm ngoái.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau

Kết quả này vượt xa so với kế hoạch hồi đầu năm (4 tỷ USD) và là mức cao nhất từ trước đến nay, theo thông tin Hiệp hội Rau quả Việt Nam vừa công bố.

Việt Nam xuất khẩu rau quả chủ yếu sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Trong top 5, chỉ có Mỹ giảm 4% so với cùng kỳ 2022, các thị trường còn lại đều tăng cao.

Trong đó, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt trên 2,75 tỷ USD, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái – mức cao kỷ lục. Tiếp đến là Hà Lan tăng 50%, Hàn Quốc tăng 21%, Nhật Bản tăng 6%. Hiện Trung Quốc là thị trường đứng đầu về thị phần xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 65%, tăng 22% so với cùng kỳ 2022.

Trong số các mặt hàng rau quả, sầu riêng đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 55% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 1,5 tỷ USD. Ngoài ra, xuất khẩu mít, xoài, nhãn, bưởi, dưa hấu của Việt Nam sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan cũng tăng mạnh, dao động 45-150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải nguyên nhân rau quả xuất khẩu vượt kế hoạch, ông Đặng Phúc Nguyên – Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả – cho rằng nhờ ký kết được nhiều nghị định thư xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường, trong đó có Trung Quốc. Đặc biệt, sầu riêng là sản phẩm được người tiêu dùng nước này ưa chuộng nên sản lượng xuất khẩu tăng đột biến vài chục lần và trở thành sản phẩm tỷ USD. Đây cũng là loại trái cây giúp kim ngạch rau quả tăng trưởng vượt bậc. Dự kiến đến cuối năm, xuất khẩu rau quả sẽ đạt 5,5 tỷ USD.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau

Theo ông Cao Bá Đăng Khoa, quyền Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, Trung Quốc cũng sắp cho Việt Nam xuất chính ngạch dừa. Đây sẽ là loại trái cây được kỳ vọng nhanh chóng trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ USD thời gian tới.

Tuy nhiên, ông Khoa cho rằng hiện chỉ khoảng 20 doanh nghiệp có sự đầu tư bài bản, nghiên cứu kỹ về ngành hàng dừa. Các doanh nghiệp nhỏ khác thường không có nghiên cứu sâu về thị trường. Do đó, khi Trung Quốc mở cửa, cần kiểm soát chặt mặt hàng xuất khẩu dừa để đảm bảo uy tín với nước bạn.

Ngoài xuất khẩu, ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả của Việt Nam đang chậm lại. 10 tháng, nhập khẩu rau quả đạt 1,6 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong top 10 thị trường nhập khẩu rau quả, 7 thị trường Việt Nam giảm mua và chỉ nhập tăng các mặt hàng rau quả từ Hàn Quốc, New Zealand và Ấn Độ. Các mặt hàng tăng nhập khẩu từ Ấn Độ như hành tây, cà ri, quế hồi. Đây là những loại mà Việt Nam thiếu hoặc giảm sản lượng so với cùng kỳ 2022.

Xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng mạnh

Tháng 9, xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp tăng trưởng dương, theo VASEP.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đánh giá xuất khẩu tôm vừa qua đã có một số dấu hiệu cải thiện. Tháng vừa qua, dù chưa thoát khỏi tăng trưởng âm (đạt 322 triệu USD, giảm 8%), mức giảm đã thu hẹp dần qua mỗi tháng. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD, giảm 26% so với cùng kỳ 2022.

VASEP cho biết, nhiều thị trường như Mỹ, Australia, Canada, Bỉ, Đài Loan đã có tín hiệu tích cực nhờ mức tăng trưởng dương 1-54%. Trong đó, đáng chú ý là thị trường Mỹ.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau

Xuất khẩu tôm sang thị trường này tiếp tục xu hướng tăng trưởng dương trong tháng 9, và là tháng thứ 3 liên tiếp tăng. Mức tăng trưởng 23% trong tháng 9 cũng là mức cao nhất so với hai tháng trước đó. Tuy nhiên, nếu tính chung 9 tháng, tổng giá trị xuất khẩu sang Mỹ đạt 520 triệu USD, giảm 23%.

Số liệu cũng cho thấy, nhập khẩu tôm vào Mỹ thời gian qua có xu hướng tăng. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là chi tiêu tiêu dùng của nước này đang ổn định hơn. Các dự báo về tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng khá khả quan khi IMF nâng mức tăng trưởng của họ thêm 0,3 điểm phần trăm năm nay và 0,5% cho năm sau.

Tại các thị trường lớn còn lại như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, VASEP cho biết, mức tăng trưởng xuất khẩu tôm vẫn âm 10-26%, tuy nhiên, mức giảm đã thấp hơn so với những tháng trước đó.

Riêng thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong, sau khi tăng trưởng dương trong 3 tháng 6-8, xuất khẩu tôm lại tiếp tục xu hướng giảm. Nguyên nhân là nước này đang có lượng hàng tồn kho cao do nhập nhiều tôm từ Ecuador. Theo VASEP, quý cuối năm, khả năng nhu cầu tiêu thụ tôm của Trung Quốc chưa thể phục hồi.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-o-dau

Dù vậy, với những tín hiệu tích cực từ các thị trường vốn có nhu cầu tôm chế biến sâu tăng vào dịp lễ cuối năm như Mỹ, Canada, Australia, VASEP nhìn nhận ngành xuất khẩu tôm tới đây sẽ ghi nhận kết quả tích cực hơn nửa đầu 2023.

Xung đột và thời tiết bất lợi đe dọa ngành vận tải biển

9:09:37 AM Ngày 09/01/2024

Việc thay đổi lộ trình để né các xung đột quân sự hay thời tiết cực đoan có thể thành “bình thường mới” của vận tải biển toàn cầu.

Những xung đột gần đây ở Biển Đỏ đã khiến các nhà vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu lo lắng. Tuần này, Maersk và các hãng vận tải biển lớn khác quyết định thay đổi lại lộ trình cho các tàu để tránh các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở Biển Đỏ.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat

“Trong khi tiếp tục hy vọng vào một giải pháp bền vững trong tương lai gần và làm tất cả có thể, chúng tôi khuyến khích khách hàng chuẩn bị cho những tình huống phức tạp trong khu vực và có thể có sự gián đoạn đáng kể với mạng lưới vận tải toàn cầu”, Maersk nêu.

Vào 19/12, Mỹ đã phát động một chiến dịch đa quốc gia nhằm cố gắng bảo vệ thương mại ở Biển Đỏ. Nhưng nhiều công ty vận tải biển và chủ hàng vẫn đang chuyển hướng tàu thuyền quanh châu Phi do các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra

Trong khi các tàu chở dầu và nguồn cung nhiên liệu cho châu Âu tiếp tục đi qua Biển Đỏ đến kênh đào Suez, hầu hết tàu container đều thay đổi tuyến đường. Họ vòng qua cực nam của châu Phi để tránh các cuộc tấn công tàu của lực lượng Houthi (Yemen) trên Biển Đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ với Hamas.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat

Jay Foreman, CEO công ty đồ chơi Basic Fun tại Florida (Mỹ) nói các đợt hỗn loạn dường như đã trở thành điều bình thường mới. “Trước khi trở lại bình thường, một sự kiện khác lại xảy ra khiến mọi thứ lại hỗn loạn”, ông bình luận.

Chi phí nhiên liệu của chủ tàu đã tăng lên đến 2 triệu USD mỗi chuyến đi qua kênh đào Suez. Giá cước từ châu Á đến châu Âu đã tăng hơn gấp đôi so với trung bình năm 2023, lên đến 3.500 USD cho mỗi container 40 feet.

Các nhà bán lẻ như Walmart, IKEA, Amazon, Lidl cũng như các nhà sản xuất thực phẩm như Nestle sẽ mất thêm thời gian và tiền vận chuyển. Chi phí cao hơn có thể dẫn đến việc tăng giá bán. “Quý đầu năm sẽ hơi điên rồ với sổ sách kế toán của mọi người”, Alan Baer, CEO công ty logistics OL USA nhận định.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat

Chi phí cao hơn cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đặc biệt là ở khu vực đồng euro. Goldman Sachs hôm 5/1 đã nâng dự báo lạm phát cốt lõi eurozone do chi phí vận chuyển tăng vọt.

Công ty tài chính này cho rằng việc thay đổi lộ trình vận tải hàng hóa tránh Biển Đỏ kéo dài có thể sẽ gây ra tác động tiêu cực đến lạm phát. Tuy nhiên cú sốc lạm phát này dự kiến không tệ như hỗn loạn do đại dịch giai đoạn 2020 – 2022 nhờ nguồn cung tàu tăng và không có tình trạng tắc nghẽn cảng.

Peter Sand, Trưởng phân tích công ty dữ liệu vận tải Xeneta, cho biết các rủi ro địa chính trị cần lưu ý năm nay gồm khả năng mở rộng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ đến Vịnh Ả Rập. Nếu mối quan hệ Trung Quốc – Đài Loan kém hơn thì cũng có thể ảnh hưởng đến các tuyến thương mại quan trọng. Trong khi đó, xung đột Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán ngũ cốc.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat

Ngoài ra, các biến cố thời tiết nghiêm trọng ngày càng ảnh hưởng tức thì hơn so với căng thẳng chính trị. Số lượng chuyển tàu qua kênh đào Panama, một lựa chọn thay thế cho kênh đào Suez, giảm 33% do mực nước thấp hơn, theo thông tin từ nhà cung cấp phần mềm chuỗi cung ứng project44.

Những hạn chế này đã đẩy giá vận chuyển các mặt hàng rời và khô như lúa, đậu nành, quặng sắt, than, và phân bón lên cao vào cuối năm 2023.

Cũng cuối năm ngoái, Brazil chịu cú sốc kép khi đợt hạn hán lịch sử ở khu vực Amazon và mưa lớn ở phía bắc đất nước đã góp phần làm tăng hàng chờ tàu tại cảng Paranagua, chỉ vài tháng trước mùa vận chuyển đậu nành đỉnh điểm.

mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat
mua-bao-hiem-hang-hoa-pjico-gia-re-o-dau-nhanh-nhat

John Kartsonas, Đối tác quản lý tại Breakwave Advisors, Cố vấn giao dịch hàng hóa cho Breakwave Dry Bulk Shipping, cho biết: “Bạn luôn có thể nói đó là sự kiện cá biệt, nhưng nếu các sự kiện cá biệt lại cứ xảy ra một lần mỗi tháng thì chúng không còn là đột xuất nữa”.

Tư vấn thêm bảo hiểm hàng hóa pjico liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm hàng hóa PJICO có tốt không?

Trả lời: Chúng tôi cung cấp sản phẩm bảo hiểm hàng hóa từ 1995 đến nay.

⭐️ Mua bảo hiểm hàng hóa ở đâu?

Trả lời: Liên hệ bảo hiểm PJICO- 26 năm kinh nghiệm bảo hiểm cả nước hoặc hotline 0932377138.

2 thoughts on “Bảo hiểm hàng hóa pjico

  1. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa loại c – baohiempetrolimex.com

  2. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa loại b – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *