Bảo hiểm hàng hóa pjico

3463 Lượt xem

Bảo hiểm hàng hóa pjico được Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex- PJICO cung cấp từ năm 1995 theo dưới sự đồng ý của bộ tài chính. Sau hơn 26 năm hoạt động chúng tôi đã bồi thường cho hàng trăm nghìn vụ tổn thất lớn nhỏ liên quan đến bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển nội địa..

Với uy tín của mình chúng tôi cũng được các ngân hàng trong nước, chi nhánh các ngân hàng của nước ngoài tại Việt nam tin tưởng sử dụng và giới thiệu dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của mình.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển

Giới thiệu bảo hiểm hàng hóa PJICO

Bên cạnh đó, hiện nay cũng rất nhiều các hãng tàu lớn cũng chỉ định mua bảo hiểm hàng hóa pjico do chúng tôi đang rất uy tín trong lĩnh vực này với độ chuyên nghiệp của đội ngũ bồi thường viên trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa.

Bảo hiểm hàng hóa pjico,bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bao hiem hang hoa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Mua bảo hiểm hàng hóa pjico cần cung cấp những thông tin gì ?

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm hàng hóa, người có nhu cầu phải cung cấp các chứng từ của lô hàng như sales contract, bill, invoice, packing list hoặc làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây:

a) Tên Người được bảo hiểm

b) Tên hàng hoá cần được bảo hiểm

c) Loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm

d) Trọng lượng hay số lượng hàng hoá được bảo hiểm

e) Tên tàu biển hoặc loại phương tiện vận chuyển

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa điện tử xuất khẩu

f) Cách thức xếp hàng được bảo hiểm xuống tầu (xếp trên boong, dưới hầm tàu, chở rời, v.v…)

g) Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm

h) Ngày tháng phương tiện chở hàng bảo hiểm bắt đầu rời bến.

i) Giá trị hàng hoá được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

k) Nơi thanh toán bồi thường.

Bảo hiểm hàng hóa pjico

Ngoài ra người có nhu cầu bảo hiểm hàng hóa pjico còn phải báo cáo cho Người bảo hiểm biết những tình huống quan trọng khác mà họ biết để giúp cho Người bảo hiểm phán đoán rủi ro.

Mở rộng rủi ro bảo hiểm

Nếu khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, người có nhu cầu mua bảo hiểm hàng hóa chưa thể cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết nói trên thì họ có trách nhiệm báo tiếp cho Người bảo hiểm biết những chi tiết còn thiếu ngay khi họ được biết.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico

Hợp đồng bảo hiểm coi như đã được ký kết khi Bảo hiểm PJICO chấp nhận bảo hiểm bằng văn bản.

Người bảo hiểm sẽ căn cứ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm để cấp đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm hàng hóa pjico,bảo hiểm hàng hóa loại a,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,các loại bảo hiểm hàng hóa

Mức bồi thường bảo hiểm hàng hóa PJICO

Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho Bảo hiểm Petrolimex – PJICO ngay khi nhận đơn bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm. Người bảo hiểm chỉ bồi thường khi đã nhận được phí bảo hiểm trước khi tổn thất xảy ra.

Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm hàng hóa pjico được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về rủi ro được bảo hiểm, đặc biệt nếu vì thay đổi đó mà làm tăng thêm nguy hiểm thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết sự thay đổi đó ngay khi họ được biết.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa thủy sản xuất khẩu

Khi nhận được thông báo này, bảo hiểm Petrolimex sẽ cấp giấy sửa đổi bổ sung và có thể căn cứ vào việc thay đổi đó mà yêu cầu Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm.

Bảo hiểm hàng hóa pjico

Nếu Người được bảo hiểm khai báo sai hoặc giấu giếm những điểm đề ra trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hay những sự việc thay đổi đã được thông báo cho bảo hiểm Petrolimex, thì Người bảo hiểm được miễn trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng bảo hiểm mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.

Không chịu trách nhiệm bồi thường

Nếu hợp đồng bảo hiểm hàng hóa pjico được ký kết khi đã xảy ra tổn thất trong phạm vi trách nhiệm của hợp đồng thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị, nếu Người được bảo hiểm không hay biết gì về tổn thất đó. Nhưng nếu Người được bảo hiểm đã biết có tổn thất rồi thì bảo hiểm Petrolimex sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển 2022

Chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Nếu hợp đồng bảo hiểm hàng hóa được ký kết khi hàng hoá được bảo hiểm đã an toàn về đến nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị nếu bảo hiểm Petrolimex không hay biết gì về việc đó. Nhưng nếu Người bảo hiểm đã biết việc đó rồi thì hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực và họ phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm toàn bộ số phí bảo hiểm mà họ đã nhận được.

Bảo hiểm hàng hóa pjico,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa,phí bảo hiểm hàng hóa,tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm có thể được chuyển nhượng cho một người khác sau khi Người được bảo hiểm hay đại diện có thẩm quyền của họ ký ở mặt sau đơn hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm hàng hóa pjico

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị do Người được bảo hiểm khai báo

Nếu Người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau:

Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn), cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính và số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

Bảo hiểm hàng hóa pjico,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế,mua bảo hiểm hàng hóa,mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,các loại bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá thấp hơn giá trị bảo hiểm thì Bảo hiểm PJICO sẽ bồi thường những mất mát, hư hỏng và các chi phí như đã quy định theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá cao hơn giá trị bảo hiểm thì phần cao hơn đó không được thừa nhận.

Xuất khẩu cá tra giảm dần

12:35:31 PM 11/15/2022

Từng có lợi thế trong lạm phát nhờ giá mềm, sức mua cá tra đã yếu dần từ quý III và chạm kim ngạch thấp nhất năm vào tháng 10.

Mười tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 2,1 tỷ USD, tăng 75% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, kết quả này phần lớn nhờ vào mức nền so sánh thấp của năm ngoái và kim ngạch tăng mạnh trong nửa đầu năm, với 5 trên 6 tháng đạt hơn 200 triệu USD.

Từ quý III, đầu ra của cá tra yếu dần và tiếp tục xu hướng đi xuống đến nay. Tháng qua, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 159 triệu USD, vẫn tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng là mức thấp nhất từ đầu năm, và chỉ xấp xỉ một nửa so với mức đỉnh 310 triệu USD đạt được hồi tháng 4.

Cùng với đó, mức tăng trưởng xuất khẩu của tháng 10 so với cùng kỳ năm trước cũng là mức thấp nhất trong các tháng, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep). Hiệp hội này cho rằng những tín hiệu thị trường hiện không còn tích cực như giai đoạn nửa đầu năm.

bao-hiem-hang-hoa-pjico-2023
bao-hiem-hang-hoa-pjico-2023

Nhu cầu đang giảm dần qua từng tháng, nhất là tại các thị trường Mỹ, EU, Anh, thậm chí ở cả những thị trường vốn có lợi thế về thuế quan (CPTPP) hoặc lợi thế về địa lý, Vasep nhận định.

Chiếm 23% thị phần xuất khẩu cá tra Việt Nam, tiêu thụ của Mỹ tháng trước giảm gần 25% xuống còn 32 triệu USD.

Thực tế từ tháng 7, xuất khẩu cá tra sang đây chỉ dao động 32-33 triệu USD mỗi tháng, giảm mạnh so với mức đỉnh 81 triệu USD của tháng 4.

Theo SSI, trong khi giá bán bình quân sang thị trường Mỹ tiếp tục duy trì mức cao là 5 USD mỗi kg trong quý III (so với 4,80 USD mỗi kg trong quý II), sản lượng xuất khẩu sang nước này giảm do lạm phát cao và tồn kho của các khách hàng nhập khẩu vẫn ở mức cao.

Với EU và Đông Nam Á, hướng tiêu thụ của các thị trường có sự tăng giảm khác nhau trong tháng 10. Vasep cho hay, trong khi xuất khẩu sang Bỉ giảm 25% thì sang Đức lại tăng đột biến 384%, còn Hà Lan nhích nhẹ 10%.

Nhiều thị trường xuất khẩu cá đang giảm mạnh

Ngoài ra, trong tháng qua, theo Vasep, xuất khẩu sang những thị trường nhỏ vốn được coi là tiềm năng những năm gần đây như Mexico, Malaysia, Colombia, Arab Saudi…đều bị giảm từ 13-53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá triển vọng xuất khẩu cá tra thời gian tới, điểm được kỳ vọng hàng đầu là Trung Quốc, nơi chiếm 30% thị phần xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

Vasep cho rằng trong xu hướng trầm xuống ở các thị trường, vẫn còn niềm hy vọng với thị trường trụ cột là Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Tháng qua, kim ngạch từ hai thị trường này tăng lần lượt 23% và 123%.

Quý III, doanh thu bán cá tra sang Trung Quốc của một số doanh nghiệp lớn như Vĩnh Hoàn tăng 28% so với cùng kỳ 2021 và 6% so với quý II nhờ nền kinh tế nước này mở cửa tích cực hơn.

Chứng khoán KIS cho rằng tương lai của thị trường Trung Quốc khá triển vọng nhờ vào việc giới chức nước này đã bỏ chính sách đình chỉ nhập khẩu thực phẩm đông lạnh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đây được xem là một bước nhằm nới lỏng quá trình nhập khẩu vào đây từ giữa năm 2022.

Ngoài Trung Quốc, Vasep cho hay vẫn có những thị trường nhỏ đang tăng trưởng tích cực. Chẳng hạn tháng trước, xuất khẩu cá tra sang Nga tăng 5 lần, Thái Lan tăng 13%. Nhìn chung, với đà sụt giảm đến tháng 10, hiệp hội này dự báo xuất khẩu cá tra năm nay có thể đạt khoảng 2,45-2,5 tỷ USD, tăng 54% so với 2021.

Nguồn vnexpress

Tư vấn thêm bảo hiểm hàng hóa pjico liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm hàng hóa PJICO có tốt không?

Trả lời: Chúng tôi cung cấp sản phẩm bảo hiểm hàng hóa từ 1995 đến nay.

⭐️ Mua bảo hiểm hàng hóa ở đâu?

Trả lời: Liên hệ bảo hiểm PJICO- 26 năm kinh nghiệm bảo hiểm cả nước hoặc hotline 0932377138.

2 thoughts on “Bảo hiểm hàng hóa pjico

  1. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa loại c – baohiempetrolimex.com

  2. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa loại b – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *