Bảo hiểm hàng hóa loại c

2538 Lượt xem

Bảo hiểm hàng hóa loại c giống như bảo hiểm hàng hóa loại a và loại b bảo hiểm hàng hóa loại c bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu từ việt nam đi các nước và ngược lại. Điểm khác biệt giữa ba loại này là phạm vi bảo hiểm tức là những rủi ro được bảo hiểm.

Những rủi ro được bảo hiểm của bảo hiểm hàng hóa loại c là:

 • Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý do

  • Cháy hay nổ

  • Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật

  • Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh

  • Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài không kể nước

  • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn

 • Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân :

  • Hy sinh tổn thất chung

  • Ném hàng khỏi tàu

bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bao hiem hang hoa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Thời gian bảo hiểm của bảo hiểm hàng hóa loại c

Điều khoản vận chuyển

Bảo hiểm hàng hóa này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong đơn bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong những thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước hoặc

Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên trong đơn bảo hiểm

Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người mua bảo hiểm chọn dùng hoặc

hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa,phí bảo hiểm hàng hóa,tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,v

Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc

 Để chia hay phân phối hàng hoặc

Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm hàng hóa loại a

Nếu sau khi hàng dỡ tàu khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hoá đước gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm hàng hóa này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.

Bảo hiểm hàng hóa loại c,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế,mua bảo hiểm hàng hóa,mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,các loại bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Bảo hiểm hàng hóa này sẽ giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc quy định kết thúc nói trên và quy định trong điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kỉêm soát của Người được bảo hiểm, tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.

Xem thêm:  Bảo hiểm hàng hóa loại b

Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển

Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người muau bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng vận chuyển hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo một cách khác trước khi giao hàng như quy định của điều 8 trên đây, bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi Người được bảo hiểm thông báo ngay cho Người bảo hiểm  yêu cầu tiếp tục bảo hiểm khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, với điều kiện phải nộp thêm phí bảo hiểm nếu Bảo hiểm PJICO yêu cầu, hoặc

Cho tới khi hàng được bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 60 ngày sau khi hàng được bảo hiểm đến cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước, hoặc

Bảo hiểm hàng hóa loại c,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển,rủi ro trong bảo hiểm hàng hải

Nếu hàng hoá được gửi đi trong thời hạn 60 ngày nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thoả thuận) tới nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm hàng hóa hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những quy định của điều 8 kể trên

Điều khoản thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực nếu Người mua bảo hiểm  thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho bảo hiểm PJICO Sài gòn biết với phí bảo hiểm và những điều kiện dược thoả thuận

Khiếu nại bảo hiểm hàng hóa loại c

Điều khoản quyền lợi bảo hiểm:

Để có thể đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hóa này Người được bảo hiểm cần phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất

Người mua bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm này có hiệu lực cho dù tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết trừ khi Người mua bảo hiểm đã được biết trước về những tổn thất đó và Bảo hiểm PJICO chưa biết.

Điều khoản chi phí gửi hàng

Bảo hiểm hàng hóa loại c,bảo hiểm hàng hóa loại a,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,các loại bảo hiểm hàng hóa

Nếu do hậu quả của một rủi ro được bảo hiểm mà hành trình được bảo hiểm  lại kết thúc tại một cảng hoặc một nơi không phải nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm thì Bảo hiểm Petrolimex sẽ hoàn trả cho Người mua bảo hiểm  mọi khoản chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và thoả đáng để dỡ hàng, lưu kho và gửi hàng tới nơi đến được bảo hiểm theo hợp đồng này.

Tư vấn thêm bảo hiểm hàng hóa loại c liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm hàng hóa loại nào tốt nhất?

Trả lời: Đó là bảo hiểm hàng hóa loại A- Mọi rủi ro.

⭐️ Bảo hiểm hàng hóa loại C có tốt không?

Trả lời: Bảo hiểm hàng hóa loại C chỉ giành cho những loại hàng hóa rủi ro thấp. Phạm vi bảo hiểm không rộng và tốt bằng loại a.

2 thoughts on “Bảo hiểm hàng hóa loại c

 1. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa loại c – baohiempetrolimex.com

 2. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa đường biển – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *