Bảo hiểm hàng hóa đường biển

13221 Lượt xem

Bảo hiểm hàng hóa đường biển là yêu cầu bắt buộc khi xuất nhập khẩu hàng hóa. Mỗi chuyến hàng có khi tới vài tháng lên đênh trên biển trước khi cập cảng đến người mua hàng hóa.

bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
bao-hiem-hang-hoa-duong-bien

Rất nhiều điều bạn cần lưu ý khi mua bảo hiểm hàng hóa đường biển chúng tôi sẽ giới thiệu trong bài viết này. Những lưu ý để bảo đảm quyền lợi khi phát sinh rủi ro cho hàng hóa vận chuyển đường biển.

Mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa đường biển

mau-giay-chung-nhan-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
mau-giay-chung-nhan-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
mau-giay-chung-nhan-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
mau-giay-chung-nhan-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
mau-giay-chung-nhan-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
mau-giay-chung-nhan-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
mau-giay-chung-nhan-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
mau-giay-chung-nhan-bao-hiem-hang-hoa-xuat-nhap-khau 3

bảo hiểm hàng hóa, mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,bảo hiểm hàng hóa chở xá,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Điều kiện bảo hiểm hàng hóa đường biển

Hãy bảo đảm rằng bạn mua điều kiện A – mọi rủi ro cho hàng hóa của mình.

Trong bảo hiểm hàng hóa đường biển có 3 loại bảo hiểm điều Kiện A, B hoặc C. Điều kiện A phạm vi bảo hiểm rộng nhất cụ thể:

Điều kiện A – bảo hiểm hàng hóa đường biển

Theo điều kiện này, Bảo hiểm Petrolimex chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ dưới đây.

Tham khảo thêm: bảo hiểm cháy nổ

bảo hiểm hàng hóa loại a,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,các loại bảo hiểm hàng hóa

Điều kiện B – bảo hiểm hàng hóa đường biển

Trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở dưới đây, theo điều kiện này, Người bảo hiểm hàng hóa đường biển chịu trách nhiệm đối với:

Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

Cháy hoặc nổ;

Tham khảo thêm:Bảo hiểm công trình xây dựng

Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;

bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế,mua bảo hiểm hàng hóa,mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,các loại bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;

Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh;

Những mất mát hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

Hy sinh tổn thất chung;

Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;

Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm   hàng, phương tiện vận chuyển, công- ten-nơ hoặc nơi chứa hàng;

Tham khảo thêmBảo hiểm tòa nhà

bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
bao-hiem-hang-hoa-duong-bien

Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.

Điều kiện C :  bảo hiểm hàng hóa đường biển

Trừ những trường hợp quy định loại trừ ở dưới đay, theo điều kiện này Người được bảo hiểm hàng hóa đường biển chịu trách nhiệm đối với:

Xem thêm: Bảo hiểm nhà xưởng

Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

Cháy hoặc nổ;

Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

bao-hiem-hang-hoa-duong-bien
bao-hiem-hang-hoa-duong-bien

Tàu đâm va nhau hạơc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

Dỡ hàng tạo một cảng nơi tàu gặp nạn;

Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật, hoặc trật bánh.

Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:

Hy sinh tổn thất chung;

Ném hàng khỏi tàu;

Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.

Dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “A”, “B” hay “C” trong mỗi trường hợp Người bảo hiểm hàng hóa đường biển còn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất và chi phí sau đây:

Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng Hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì trừ những trường hợp đã loại trừ hay những trường hợp loại trừ khác quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi có tổn thất chung Người được bảo hiểm cần hỏi ý kiến Bảo hiểm Petrolimex trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung.

bảo hiểm hàng hóa, mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,bảo hiểm hàng hóa chở xá,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Mở rộng quyền lợi được bảo hiểm

Những chi phí và tiền công hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công và đại lý của họ đã chi nhằm phong tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm để bồi thường và kiện người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba nào khác, với điều kiện những chi phí và tiền công này phải được giới hạn trong phạm vi những tổn thất thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex.

Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm hàng hóa đường biển phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường.

Phần trách nhiệm thuộc điều khoản “Tàu đâm va nhau đôi bên cùng chịu trách nhiệm” ghi trong Hợp đồng vận chuyển được coi như là một loại tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đó thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex biết. Bảo hiểm Petrolimex dành quyền bảo vệ Người bảo hiểm, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu các phí tổn.

Trong trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “B” hay “C”, nếu người được bảo hiểm yêu cầu thì Người bảo hiểm có thể nhạn trách nhiệm bảo hiểm thêm một hay nhiều loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm theo thoả thuận:

bảo hiểm hàng hóa, mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,bảo hiểm hàng hóa chở xá,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Các rủi ro khác trong bảo hiểm hàng hóa đường biển

–  Rủi ro trộm cắp và/hoặc không giao hàng.

–  Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra.

–  Hư hại do nước mưa, nước ngọt do đọng hơi nước và hấp hơi nóng.

–  Gỉ và ôxy hoá.

–  Vỡ, cong và/hoặc bẹp.

–  Rò, rỉ và/hoặc thiếu hụt hàng hoá.

–  Hư hại do móc cẩu hàng.

–  Dây bẩn do dầu và/hoặc mỡ.

–  Và những rủi ro khác tương tự.

Bảo hiểm Petrolimex – PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá xếp trên boong tàu trái với tập quán thương mại. Đối với hàng xếp trên boong phù hợp với tập quán thương mại chỉ có thể được bảo hiểm theo điều kiện “C”.

Nếu theo tập quán địa phương cần phải sử dụng sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển khác để chuyên chở hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa đường biển từ tàu biển vào bờ hoặc ngược lại thì Người bảo hiểm cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với rủi ro về sà lan với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo trước cho Người bảo hiểm biết về những thay đổi đó và phải nộp thêm phí bảo hiểm theo thảo thuận. Tuy nhiên, quy định này không bao gồm trường hợp sà lan dùng vào việc chứa hàng ngaòi quá trình vận chuyển bình thường.

bảo hiểm hàng hóa, mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,bảo hiểm hàng hóa chở xá,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Loại trừ bảo hiểm hàng hóa đường biển

Trừ khi có thoả thuận khác, Bảo hiểm Petrolimex sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

Những mất mát, hưu hỏng hay chi phí gây ra bởi :

Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy khi xảy ra những biến cố này hoặc do bất kỳ hành động thù địch nào khác của một thế lực tham chiến hay chống lại thế lực đó.

Việc chiếm, bắt giữ, cầm giữ tài sản hoặc kiềm chế (trừ khi do cướp biển trong trường hợp áp dụng điều kiện “A”) và hậu quả hay bất kỳ mưu toan nào phát sinh từ những sự việc này.

Mìn, thuỷ lôi, bom hay những vũ khí chiến tranh khác đang trôi dạt.

Những mất mát hư hỏng cho hàng hóa hay chi phí:

Do những người đình công hay công nhân bị cấm xưởng gây ra hoặc do những người tham gia các vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc bạo động gây ra.

Phát sinh từ những cuộc đình công, cấm xưởng những vụ gây rối trong lao động, phản loạn hoặc bạo động.

Do bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào đang hành động vì một lý do chính trị nào gây ra.  

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất riêng của loại hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa đường biển.

Hàng hoá hay một bộ phận của hàng hoá bị hư hại hay bị phá huỷ có chủ tâm do hành động sai lầm của bất kỳ người nào gây ra. Điểm này không áp dụng cho trường hợp bảo hiểm theo điều kiện A.

bảo hiểm hàng hóa, mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,bảo hiểm hàng hóa chở xá,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Trong mọi trường hợp Bảo hiểm Petrolimex không chịu trách nhiệm đối với:

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy là do việc làm xấu cố ý của Người được bảo hiểm.

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ xảy ra là do một rủi ro được bảo hiểm .

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển do tàu, sà lan, phương tiện vận chuyển hoặc công-ten-nơ không thích hợp cho việc chuyên chở hàng an toàn nếu Người được bảo hiểm hàng hóa đường biển hay những người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó vào thời gian bốc xếp hàng hoá.

Lỗi do bản thân hàng hóa

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị hàng hoá được bảo hiểm không đầy đủ hoặc không thích hợp và do việc xếp hàng hỏng lên tàu.

Hàng hoá được bảo hiểm bị rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường , hoặc hao mòn tự nhiên.

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do chủ tàu, người quản lý, người thuê tàu hay người điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính gây ra.

Xếp hàng quá tải ( đối với hàng chở nguyên chuyến) hoặc xếp hàng sai quy cách không đảm bảo an toàn cho hàng hoá khi vận chuyển

Yêu cầu bảo hiểm hàng hóa đường biển

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm, người có nhu cầu phải làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây căn cứ vào những thông tin này chúng tôi sẽ lên giấy chứng nhận bảo hiểm nháp cho khách hàng. Sau khi 2 bên thỏa thuận đồng ý Bảo hiểm Petrolimex sẽ phát hành bản gốc giấy chứng nhận bảo hiểm:

Tên Người được bảo hiểm

Tên hàng hoá cần được bảo hiểm

Loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm

Trọng lượng hay số lượng hàng hoá được bảo hiểm

Tên tàu biển hoặc loại phương tiện vận chuyển

Cách thức xếp hàng được bảo hiểm xuống tầu (xếp trên boong, dưới hầm tàu, chở rời, v.v…)

Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm

Ngày tháng phương tiện chở hàng bảo hiểm bắt đầu rời bến.

bảo hiểm hàng hóa, mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,bảo hiểm hàng hóa chở xá,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Giá trị hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa đường biển và số tiền bảo hiểm

Nơi thanh toán bồi thường.

Ngoài ra người có nhu cầu bảo hiểm còn phải báo cáo cho Người bảo hiểm biết những tình huống quan trọng khác mà họ biết để giúp cho Bảo hiểm Petrolimex phán đoán rủi ro.

Bảo hiểm Petrolimex sẽ căn cứ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm để cấp đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho Người bảo hiểm ngay khi nhận đơn bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa đường biển. Người bảo hiểm chỉ bồi thường khi đã nhận được phí bảo hiểm trước khi tổn thất xảy ra.

Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về rủi ro được bảo hiểm, đặc biệt nếu vì thay đổi đó mà làm tăng thêm nguy hiểm thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết sự thay đổi đó ngay khi họ được biết.

Khi nhận được thông báo này, Bảo hiểm Petrolimex sẽ cấp giấy sửa đổi bổ sung và có thể căn cứ vào việc thay đổi đó mà yêu cầu Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm

bảo hiểm hàng hóa, mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm hàng hóa đường biển,bảo hiểm đường biển,bảo hiểm hàng hóa chở xá,bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Giá trị mua bảo hiểm hàng hóa đường biển

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị do Người được bảo hiểm khai báo

Nếu Người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau:

Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn), cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm hàng hóa đường biển

Làm gì khi hàng hóa đường biển bị tổn thất

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Bảo hiểm Petrolimex hay đại lý được họ chỉ định đến giám định. Nếu Người bảo hiểm không có đại lý địa phương thì Người được bảo hiểm có thể yêu cầu giám định viên có đăng ký ở nơi đó đến giám định.

Trừ khi trước đó đã có một thoả thuận khác, Người bảo hiểm có quyền từ chối giải quyết những vụ khiếu nại không có biên bản giám định được cấp bởi chính đại lý giám định được Người bảo hiểm chỉ định trên Đơn bảo hiểm

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ phải tiến hành mọi biện pháp có thể thực hiện được nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm. Bảo hiểm Petrolimex sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát hay hư hỏng xảy ra do phía Người được bảo hiểm không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của họ như đã quy định trong điều này.

Khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm, Bảo hiểm Petrolimex có thể tự mình hoặc chỉ dẫn cho Người được bảo hiểm tham gia công việc cứu hộ và bảo vệ hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa đường biển.

Bất kỳ biện pháp nào nói trên do Người bảo hiểm hay Người được bảo hiểm tiến hành đều không thể coi là dấu hiệu khước từ hay chấp nhận việc từ bỏ hàng hoá.

Để đòi bồi thường, người khiếu nại phải có quyền lợi trong đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất thực tế đó. Khi đòi đồng bảo hiểm, Bảo hiểm Petrolimex bồi thường về những mất mát hay hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần nộp đủ giấy tờ chứng minh, trong đó tuỳ trường hợp liên quan phải có:

Những tài liệu bồi thường bảo hiểm hàng hóa đường biển

Bản chính của Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa đường biển.

Bản chính hoặc bản sao hoá đơn gửi hàng, kèm tờ kê chi tiết hàng hoá và/hoặc phiếu ghi trọng lượng.

Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở khác loại.

Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất.

Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận tàu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng.

Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải.

Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất.

Thư đòi bồi thường

Xuất nhập khẩu hàng hóa cán mốc kỷ lục 700 tỷ USD

8:37:02 PM 12/14/2022

Tổng cục Hải quan vừa ra thông cáo cập nhật tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt cột mốc mới 700 tỷ USD sẽ được ghi nhận vào ngày 15/12/2022 (tính đến ngày 14/12/2022, trị giá xuất nhập khẩu là 698,5 tỷ USD).

mua-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien-gia-re-2023
mua-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien-gia-re-2023

Theo Tổng cục Hải quan, trong những năm qua, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ về mặt quy mô và tốc độ. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 20 năm (giai đoạn 2002 – 2021) của Việt Nam đã đạt con số 5.146 tỷ USD.

Trong đó, chỉ tính riêng 10 năm, từ năm 2012 – 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của nước ta đạt 4.110 tỷ USD, cao gấp gần 4 lần xuất nhập khẩu của 10 năm về trước cộng lại.

Trong 2 thập kỷ qua, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã liên tiếp đạt các mốc kỷ lục.

Năm 2001 là năm đầu tiên của thế kỷ 21, Việt Nam ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu ở con số khiêm tốn hơn 30 tỷ USD.

6 năm sau, năm 2007, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 100 tỷ USD, sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới.

Đến năm 2011, Việt Nam ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu đã tăng gấp đôi, đạt con số 200 tỷ USD. 4 năm tiếp theo, đến năm 2015, xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng đã cán mốc 300 tỷ USD.

Cột mốc 400 tỷ USD của xuất nhập khẩu hàng hóa được ghi nhận vào giữa tháng 12/2017, cột mốc 500 tỷ USD được ghi nhận vào giữa tháng 12/2019, cột mốc 600 tỷ USD được ghi nhận vào ngày 30/11/2021.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, năm 2021, Tổ chức Thương mại thế giới ghi nhận xuất khẩu của Việt Nam xếp hạng thứ 23 trên thế giới và nhập khẩu của Việt Nam xếp hạng thứ 20 trên thế giới. Trong ASEAN, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đứng thứ 2, chỉ sau Singapore.

Khi đạt mốc 700 tỷ USD trong năm 2022, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có thể được nâng cao trên phạm vi toàn cầu.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt thặng dư (xuất siêu) liên tục sau một thời gian dài thâm hụt (nhập siêu). Từ năm 2011 trở về trước, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam luôn trong trạng thái thâm hụt, kéo dài liên tục, con số nhập siêu lên đến hàng tỷ USD, đạt đỉnh điểm 18,02 tỷ USD ghi nhận trong năm 2008.

bao-hiem-hang-hoa-duong-bien-2023
bao-hiem-hang-hoa-duong-bien-2023

Nhưng từ năm 2012 đến nay, cán cân thương mại hàng hóa của nước ta đã đổi chiều, chuyển sang thặng dư (xuất siêu) liên tục (trừ năm 2015, có mức thâm hụt trị giá 3,55 tỷ USD). Trong năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa của nước ta đã đạt kỷ lục với con số thặng dư lên tới 19,94 tỷ USD.

Kết thúc năm 2021, thặng dư thương mại giảm mạnh, chỉ còn 3,32 tỷ USD. Trong 11 tháng từ đầu năm 2022, với sự gia tăng quy mô xuất khẩu cao hơn nhập khẩu, thặng dư cán cân thương mại đã tăng cao trở lại, đạt 10,68 tỷ USD.

Trong 11 tháng từ đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 468,7 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.

Tính từ đầu năm đến hết 11 tháng của năm 2022, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ đạt 101 tỷ USD, tăng 17,7% (tương ứng tăng 15,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc đạt 109,46 tỷ USD, tăng 10% (tương ứng tăng 9,93 tỷ USD). Như vậy, xuất khẩu sang Hoa Kỳ và nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc trong 11 tháng năm 2022 đều vượt ngưỡng 100 tỷ USD, đạt mức kỷ lục từ trước tới nay. Nguồn danviet

Tàu chở 1.500 tấn thép chìm ở biển Quảng Nam

12:31:29 PM Ngày 29/11/2023

Tàu Nam Phát 01 chở 1.500 tấn thép đang trên hành trình ra Thanh Hóa, khi đến vùng biển Quảng Nam thì bị chìm, 11 người được cứu.

mua-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien-o-dau-tot-re-uy-tin
mua-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien-o-dau-tot-re-uy-tin

Tàu Nam Phát 01 rời cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 19/11, đích đến là cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trên tàu có 10 thuyền viên và một người đi theo hàng hóa.

Chiều 28/11, khi ngang qua vùng biển Quảng Nam có gió cấp 5, sóng cao 1,5-2,5 m, tàu bị nước tràn vào buồng máy, gây hư hỏng. Thuyền trưởng dùng máy phụ đưa tàu vào bãi cạn cách bờ biển xã Bình Nam, huyện Thăng Bình khoảng 1,5 km và phát tín hiệu ứng cứu.

Lúc này, tàu hàng Việt Á 01 đi gần khu vực đã tiếp cận, cứu 11 người trên tàu đưa vào cảng Kỳ Hà. Tất cả đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Tàu Nam Phát 01 bị chìm rạng sáng 29/11 cùng 1.500 tấn thép và khoảng 7.500 lít dầu. Thuyền viên đã khóa toàn bộ van két dầu trước khi tàu chìm.

mua-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien-o-dau-tot-re-uy-tin
mua-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien-o-dau-tot-re-uy-tin

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đang theo dõi sự cố để phối hợp nhà chức trách xử lý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 30/11 vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m. Bắc Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 6-7, sóng cao 4-6 m. Tàu thuyền trên vùng biển này sẽ chịu tác động của gió to, sóng lớn.

Mua bảo hiểm hàng hóa đường biển

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm hàng hóa đường biển là gì ?

Trả lời: Là loại hình bảo hiểm bồi thường cho thiệt hại của hàng hóa trong quá trình vận chuyển trên biển.

⭐️ Bảo hiểm hàng hóa đường biển giá bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm tùy thuộc vào giá trị của hàng hóa.

⭐️ Bảo hiểm hàng hóa dường biển có bắt buộc không ?

Trả lời: Thông thường các hãng tàu/ngân hàng sẽ bắt buộc phải mua bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc phải có trong hồ sơ của lô hàng.

15 thoughts on “Bảo hiểm hàng hóa đường biển

  1. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa đường biển – Site Title

  2. Pingback: Bồi thường tổn thất hàng hóa – baohiempetrolimex.com

  3. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa pjico – baohiempetrolimex.com

  4. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa loại b – baohiempetrolimex.com

  5. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa đường biển – baohiempetrolimex.com

  6. Thu Giang says:

    bên mình xuất khẩu giá CIF cần mua bảo hiểm hàng hóa đường biển cho hàng hóa đi từ cảng Cát lái TP Hồ Chí Minh đi Busan hàn quốc. Vui lòng tư vấn giúp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *