Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển

2015 Lượt xem

Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển là loại hình bảo hiểm bồi thường cho hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu và vận chuyển đường biển. Trong quá trình vận chuyển nếu có rủi ro xảy ra đối với hàng hóa thì Bảo hiểm Petrolimex – PJICO chúng tôi sẽ bồi thường cho những hư hỏng thiệt hại này của hàng hóa.

Khi có nhu cầu báo giá bảo hiểm này vui lòng cung cấp thông tin giá trị của lô hàng, thông tin vận chuyển hoặc cung cấp các chứng từ như sale contract, invoice, packing list, bill of landing…

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển 2022

bao-hiem-hang-hoa-det-may-duong-bien
bao-hiem-hang-hoa-det-may-duong-bien

Bồi thường bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển

Việc bồi thường tổn thất của hàng hóa có thể diễn ra tại đầu nhập tức là tất cả các nước trên thế giới. Trên mỗi giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng lô hàng khác nhau sẽ thể hiện đại lý dloy khác nhau tùy vào nơi đến của hàng hóa.

Khi hàng hoá được bảo hiểm bị tổn thất bộ phận, tức là chỉ bị hư hỏng một phần chứ không bị hư nguyên lô hàng thì số tiền bồi thường được xác định bằng tổng giá trị hàng hoá khi còn nguyên vẹn trừ đi tổng giá trị hàng hoá còn lại sau khi đã bị tổn thất tại nơi nhận hàng trên cơ sở tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

Trường hợp có tổn thất chung thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm thì số tiền bảo hiểm đóng góp tổn thất chung của Người được bảo hiểm sẽ được Người bảo hiểm bồi thường lại đầy đủ.

Xem thêm: Bảo hiểm vận chuyển hàng gỗ đường biển

Hy sinh tổn thất chung khi tàu gặp nạn

Theo thông lệ quốc tế, Nếu tàu bị tổn thất chung thì các chủ hàng sẽ phải có đóng góp một phần chi phí nhất định. Tuy nhiên, nếu số tiền bảo hiểm của hàng hoá lại thấp hơn giá trị đóng góp tổn thất chung thì Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường tiền đóng góp tổn thất chung theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị đóng góp.

Để đảm bảo quyền lợi của mình trước các rủi ro chúng tôi khuyên khách hàng nên mua bảo hiểm ít nhất là bằng 100% giá trị của lô hàng và nếu có điều kiện tốt nhất nên mua 110% để khi có tổn thất thì được đền bù 110% bao gồm cả cước vận chuyển, phí bảo hiểm và lãi dự kiến.

bao-hiem-hang-hoa-det-may-duong-bien
bao-hiem-hang-hoa-det-may-duong-bien

Trách nhiệm Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển

Trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex – PJICO chỉ giới hạn ở số tiền bảo hiểm được ghi rõ trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tuy nhiên, Người bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm đối với số tổn thất cộng với các chi phí cứu hộ, phí giám định, chi phí đánh giá và bán lại hàng hoá tổn thất, chi phí đòi người thứ ba bồi thường và tiền đóng góp tổn thất chung dù cho tổng số tiền bồi thường như vậy có thể vượt quá số tiền bảo hiểm.

Người bảo hiểm của mình có quyền được miễn trách nhiệm quy định trong hợp đồng bảo hiểm bằng cách khước từ quyền lợi về hàng hoá bảo hiểm và quyền khiếu nại người thứ ba, đồng thời bồi thường cho Người được bảo hiểm toàn bộ số tiền bảo hiểm.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng phụ tùng vận chuyển đường biển

Đòi bồi thường của bên thứ ba khi tổn thất xảy ra

Khi thực hiện quyền của mình đã quy định ở trên Người bảo hiểm phải thông báo cho Người được bảo hiểm biết trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Người được bảo hiểm về hiểm hoạ đã xảy ra và hậu quả của nó. Những chi phí cần thiết và hợp lý mà Người được bảo hiểm đã chi trước khi nhận được thông báo trên nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất sẽ được Bảo hiểm Petrolimex – PJICO bồi hoàn.

Tiền tệ Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển

Chúng ta đều biết thông thường các hợp đồng ngoại thương sẽ sử dụng các đồng tiền khác nhau không chỉ là việt nam đồng mà thông thường là đồng đô la mỹ.

bao-hiem-hang-hoa-det-may-duong-bien

Sau khi kiểm tra các chứng từ có liên quan đến việc khiếu nại do Người được bảo hiểm gửi đến và đã xác nhận tổn thất, Người bảo hiểm sẽ thanh toán bồi thường cho Người được bảo hiểm.

Trừ khi có thoả thuận khác, việc thanh toán bồi thường sẽ được giải quyết bằng loại tiền quy định trong hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Khi yêu cầu bảo hiểm bên mua cần lưu ý việc này để tránh tranh chấp xảy ra liên quan đến loại tiền bồi thường và tỷ giá quy đổi.

Thông thường tỷ giá quy đổi sẽ theo giấy chứng nhận. Nếu phí bảo hiểm tính theo loại tiền tệ nào thì bồi thường theo loại tiền đó.

Khi thanh toán bồi thường, Người bảo hiểm có thể khấu trừ vào tiền bồi thường các khoản thu nhập của Người được bảo hiểm trong việc bán hàng hoá cứu được và đòi người thứ ba

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển ở sài gòn

Chuyển quyền bồi thường Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển

Đối với những tổn thất của hàng hóa do lỗi của bên thứ ba. Sau khi thanh toán bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm, mọi khiếu nại và quyền khiếu nại của Người được bảo hiểm đối với ngưưoì thứ ba đều được chuyển cho Người bảo hiểm mà giới hạn là số tiền đã bồi thường.

Ngay khi nhận được tiền bồi thường của Người bảo hiểm, Người được bảo hiểm có trách nhiệm chuyển cho Người bảo hiểm mọi tài liệu và bằng chứng của họ và phải làm đầy đủ thủ tục đáp ứng yêu cầu thực hiện quyền truy đòi của Người bảo hiểm.

bao-hiem-hang-hoa-det-may-duong-bien

Sau khi nhận quyền Bảo hiểm Petrolimex – PJICO sẽ tiền hành đòi lại của bên thứ ba để bảo vệ quyền lợi của mình. Tất nhiên, chỉ trong trường hợp lỗi gây ra tổn thất hư hại của hàng hóa là do bên thứ ba gây nên.

Mất quyền lợi Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển

Nếu Người được bảo hiểm bỏ qua quyền đòi người thứ ba hoặc nếu do lỗi của họ mà không thể thực hiện được quyền này (như hết hạn gửi thư khiếu nại người chịu trách nhiệm về tổn thất v.v…), thì người bảo hiểm sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường với một mức độ thích hợp và nếu việc bồi thường của bảo hiểm đã được giải quyết thì Người được bảo hiểm có nghĩa vụ hoàn lại cho Người bảo hiểm một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường mà họ đã nhận, tuỳ theo trường hợp cụ thể.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển ở đồng nai

Với điều kiện phải thực hiện những quy định trên, khi Người bảo hiểm bồi thường một vụ tổn thất toàn bộ có thể bồi thường tất cả hoặc nguyên một phần hàng hoá được bảo hiểm, họ có quyền thu hồi những gì còn lại của phần hàng hoá được bồi thường theo hình thức đó

bao-hiem-hang-hoa-det-may-duong-bien

Tư vấn Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

bao-hiem-hang-hoa-det-may-duong-bien

⭐️ Giá Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị lô hàng…

⭐️ Mua Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển ở đâu uy tín?

Trả lời: PJICO là nhà bảo hiểm chuyên nghiệp đã kinh doanh từ 1995 đến nay đã được hơn 26 năm.

⭐️ Mua Bảo hiểm hàng hóa dệt may đường biển cần chuẩn bị gì?

Trả lời: Các chứng từ như bill, invoice, packing list, sales contract, giấy yêu cầu bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *