bảo hiểm công trình xây dựng trường học

2015 Lượt xem

bảo hiểm công trình xây dựng trường học là loại hình bảo hiểm chủ đầu tư bắt buộc phải mua trong quá trình thi công xây dựng trường. hoặc các công trình xây mới mở rộng . Bảo hiểm này bồi thường cho những hư hỏng thiệt hại của bản thân công trình trong quá trình trước các rủi ro không lường trước được, rủi ro thiên tai

Giới thiệu bảo hiểm công trình xây dựng trường học

bảo hiểm công trình xây dựng trường học còn có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba, những công trình lân cận của công trình xây dựng bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.

bảo hiểm công trình xây dựng trường học

Giá bảo hiểm công trình xây dựng trường học

Giá bảo hiểm công trình xây dựng trường học= giá trị của công trình, tổng giá trị dự toán của công trình, hạn mức bồi thường cho bên thứ ba x tỷ lệ phí bảo hiểm

Tùy theo quy mô công trình, địa điểm thi công, có tầng hầm hay không chúng tôi sẽ xác định mức độ rủi ro và đưa ra tỷ lệ phí phù hợp

Mời tham khảo: Chi tiết bảo hiểm công trình xây dựng

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm vui lòng cung cấp các thông tin như trên để chúng tôi có thể báo giá chi tiết và cụ thể.

Hai phần chính của bảo hiểm công trình xây dựng trường học :

bảo hiểm công trình xây dựng trường học

Phần I. Thiệt hại vật chất

Bảo hiểm mọi tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hạng mục được kê khai tham gia bảo hiểm phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng của  bảo hiểm PJICO và các điều khoản bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Phần II. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba do các thiệt hại phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình thi công xây dựng các hạng mục của công trình/dự án trong thời gian bảo hiểm.

Như vậy, phạm vi bảo hiểm chính là thiệt hại vật chất của công trình và phần trách nhiệm với bên thứ ba. Các nội dung này bắt buộc phải được thể hiện trên hợp đồng bảo hiểm và quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng kèm theo.

bảo hiểm công trình xây dựng trường học

Loại trừ bảo hiểm 

Một số điểm loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng trường học như sau:

Điều khoản loại trừ khủng bố.

Điều khoản loại trừ chiến tranh, nội chiến

Điều khoản loại trừ chất Amiang

Điều khoản loại trừ các trương trình máy tính

Điều khoản loại trừ ô nhiễm dần dần

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

Điều khoản loại trừ bệnh truyền nhiễm LMA5394

 Điều khoản loại trừ an ninh mạng

Quy trình giải quyết bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng trường học nói riêng và bảo hiểm công trình xây dựng nói chung của bảo hiểm petrolimex –pjico như sau:

Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng trường học này, bên mua bảo hiểm công trình xây dựng trường học phải:

–           Lập tức thông báo ngay cho bên B bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất.

bảo hiểm công trình xây dựng trường học

–           Thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất hay thiệt hại ở mức thấp nhất.

–           Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho người đại diện hay giám định viên của bên B giám định các bộ phận đó.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng khách sạn

–           Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của bên B.

–           Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp, cướp giật.

–           Cung cấp các tài liệu liên quan tới việc sửa chữa, khôi phục tài sản thiệt hại.

–           Yêu cầu khiếu nại bồi thường của bên mua bảo hiểm công trình xây dựng trường học và

–           Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

Bên bảo hiểm petrolimex –pjico sẽ chỉ bồi thường sau khi đã nhận được từ bên mua bảo hiểm công trình xây dựng trường học đầy đủ các hoá đơn, chứng từ cần thiết để chứng tỏ rằng việc sửa chữa được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

bảo hiểm công trình xây dựng trường học

Bên mua bảo hiểm công trình xây dựng trường học cần cung cấp các hồ sơ khiếu nại sau:

Thông báo tổn thất (theo mẫu)

Báo cáo vụ việc (bao gồm diễn biến và nguyên nhân tổn thất)

Công văn khiếu nại chính thức (trong đó liệt kê chi tiết giá trị, khối lượng và số tiền khiếu nại)

Dự toán, thiết kế gốc của hạng mục thiệt hại (thuyết minh và bản vẽ, bản cứng và bản mềm); báo cáo địa chất, thủy văn; thư chấp thuận của chủ đầu tư, hợp đồng (của nhà thầu chính, nhà thầu phụ…)

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy

Bản tiến độ thi công được duyệt, biện pháp thi công được duyệt (bao gồm bản vẽ) cho các hạng mục liên quan, bản sao tài liệu hoàn công liên quan tới hạng mục tổn thất

Nhật ký thi công (Bao gồm các thông tin về thời tiết, nhân công, máy móc và hạng mục thi công).

Hợp đồng thầu phụ gồm chi tiết công việc, giá

bảo hiểm công trình xây dựng trường học

Bản vẽ khảo sát chi tiết các hạng mục trước và sau tổn thất; hình ảnh chụp trong quá trình tổn thất, sau khi tổn thất (nếu có); biện pháp sửa chữa được duyệt; biện pháp thi công/lắp đặt chi tiết bao gồm bản vẽ và thuyết minh; báo giá sửa chữa

Tất cả các tài liệu liên quan, hóa đơn chứng từ….chứng minh thương tật thân thể và/ hoặc tổn thất tài sản bên thứ 3 tùy từng trường hợp cụ thể.

Hóa đơn, chứng từ chứng minh việc sửa chữa hoặc thay thế đã được thực hiện, tùy từng trường hợp cụ thể.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Hồ sơ chứng từ liên quan đến các chi phí khác (nếu có).

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường và bên bảo hiểm petrolimex –pjico đã nhận được báo cáo giám định cuối cùng (trong trường hợp có giám định độc lập) , Bên bảo hiểm petrolimex – bảo hiểm pjico có trách nhiệm bồi thường tổn thất cho Bên mua bảo hiểm công trình xây dựng trường học.

Nếu vụ tổn thất phức tạp thuộc trách nhiệm bảo hiểm , sau khi có đề nghị của bên mua bảo hiểm công trình xây dựng trường học, Bên bảo hiểm petrolimex –pjico xem xét tạm ứng trước một khoản tiền tối đa là 50%/ tổng số tiền bồi thường ước tính cho Bên mua để Bên mua bảo hiểm công trình xây dựng trường học nhanh chóng ổn định tình hình và đảm bảo tiến độ thi công.

bảo hiểm công trình xây dựng trường học

Đôi điều bạn cần biết về giấy phép xây dựng công trình

Có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng không? Công trình như thế nào thì được miễn giấy phép xây dựng? Sửa chữa, cải tạo nhà có phải xin giấy phép xây dựng? Xử phạt hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng? Trường hợp xây dựng phải xin cấp giấy phép xây dựng?

Đất là thuộc quyền sử dụng của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tuy nhiên thuộc quyền sở hữu của toàn dân và Nhà nước là đại diện sở hữu cho nhân dân. Chính vì thế cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng, có quyền chuyển nhượng, tặng cho, xây dựng. Tuy nhiên khi có nhu cầu xây dựng các công trình trên đất dưới sự quản lý về Nhà nước, chủ đầu tư vẫn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được xây dựng khi có sự cho phép, trừ trường hợp được miễn xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Giấy phép xây dựng bao gồm: Giấy phép xây dựng mới; Giấy phép sửa chữa, cải tạo; Giấy phép di dời công trình.

Thứ nhất, các trường hợp phải xin cấp Giấy phép xây dựng mới:

Chủ đầu tư thực hiện hoạt động xây dựng công trình không nằm trong các trường hợp được miễn xin cấp giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 thì phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Theo đó ta loại từ các trường hợp được miễn ra còn lại các công trình sau:

– Các công trình không phải là công trình bí mật nhà nước, công trình chỉ nằm trên địa bàn của một đơn vị hành chính cấp tỉnh, công trình xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch;

bảo hiểm công trình xây dựng trường học

– Công trình không thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

– Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

Trình tự quy trình thiết kế công trình xây dựng thực tế

Trong thực tế, Quy trình thiết kế công trình xây dựng gồm có 6 bước sau đây:

Bước 1: Thu thập và tiếp nhận các yêu cầu về thông tin từ phía chủ đầu tư

Ở bước này, Bên tiếp nhận thiết kế công trình sẽ yêu cầu chủ đầu tư cung cấp về những yêu cầu mong muốn của chủ đầu tư. Cùng với đó là xem xét các yếu tố như:giấy phép xây dựng, tiêu chuẩn trong thiết kế công trình ở khu vực xây dựng….

Bước 2: Lên phương án bố trí, thiết kế mặt bằng kiến trúc

Sau khi đã nắm bắt được đầy đủ thông tin cần thiết mà bên chủ đầu tư cung cấp, cùng tìm hiểu. Bên tiếp nhân sẽ lên phương án thiết kế, cách bố trí toàn bộ mặt bằng kiến trúc cần phác thảo.

Bước 3: Hiệu chỉnh thiết kế theo các yêu cầu và bổ sung của chủ đầu tư và ký kết hợp đồng

Bước thứ 3 và cũng là bước quan trọng nhất trong quy trình thiết kế công trình xây dựng. Ở bước này, sau khi đã có được bản vẽ cơ sở. Bên tiếp nhận sẽ gặp mặt chủ đầu tư. Tiếp theo, sẽ ghi nhận những yêu cầu, bổ sung, những khu vực cần chỉnh sửa từ bên chủ đầu tư.

Quy trình thiết kế công trình xây dựng

Hiệu chỉnh bản vẽ theo ý kiến của khách hàng.

Sau khi thảo luận và thống nhất đi đến phương án cuối cùng. 2 bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 4: Lập đề xuất, phương án mô hình thiết kế 3D. Điều chỉnh thiết kế theo các yêu cầu của chủ đầu tư.

Sau khi ký kết hợp đồng. Bên tiếp nhận sẽ sửa lại bản phương án theo yêu cầu mới nhất. Sau đó, tiến hành vẽ, tái dựng bản vẽ thành mô hình thiết kế 3D nội-ngoại thất cho công trình xây dựng.

Bước 5: Tiến hành triển khai, thực hiện hồ sơ chi tiết về kết cấu, kỹ thuật, PCCC, điện nước…

Trong quá trình thiết kế bản vẽ mô hình 3D. Bên tiếp nhận cũng triển khai các chi tiết kỹ thuật về đường điện nước, PCCC đảm bảo công năng sử dụng, an toàn kỹ thuật theo các quy định trong pháp luật cũng như của khu vực.

bảo hiểm công trình xây dựng trường học

Tư vấn thêm bảo hiểm công trình xây dựng trường học

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm công trình xây dựng trường học giá bao nhiêu ?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị của công trình.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình xây dựng trường học ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *