Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

2764 Lượt xem

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi là loại hình bảo hiểm cho quá trình thi công công trình thủy lợi. Bảo hiểm này do chủ đầu tư hoặc nhà thầu mua để trong quá trình thi công có rủi ro thì như thiên tai, bão lụt gây thiệt hại công trình đang thi công thì bảo hiểm sẽ đền bù .

Giá bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi = giá trị dự toán của công trình x tỷ lệ phí.

Do từng công trình ở các tỉnh khác nhau có mức độ rủi ro khác nhau nên vui lòng liên hệ để chúng tôi báo giá chi tiết.

Mời tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm công trình xây dựng hiện nay

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Phần I. Thiệt hại vật chất

Bảo hiểm mọi tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hạng mục được kê khai tham gia bảo hiểm phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng của bảo hiểm PJICO và các điều khoản bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

Phần II. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba do các thiệt hại phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình thi công xây dựng các hạng mục của công trình/dự án trong thời gian bảo hiểm

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi đang áp dụng:

Phạm vi bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này được áp dụng theo “Quy tắc Bảo hiểm Xây dựng” ban hành kèm theo Quyết định số 633/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Những hồ sơ cần cung cấp để được bồi thường của bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi :

Thông báo tổn thất (theo mẫu)

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Báo cáo vụ việc (bao gồm diễn biến và nguyên nhân tổn thất)

Công văn khiếu nại chính thức (trong đó liệt kê chi tiết giá trị, khối lượng và số tiền khiếu nại)

Dự toán, thiết kế gốc của hạng mục thiệt hại (thuyết minh và bản vẽ, bản cứng và bản mềm); báo cáo địa chất, thủy văn; thư chấp thuận của chủ đầu tư, hợp đồng (của nhà thầu chính, nhà thầu phụ…)

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Bản tiến độ thi công được duyệt, biện pháp thi công được duyệt (bao gồm bản vẽ) cho các hạng mục liên quan, bản sao tài liệu hoàn công liên quan tới hạng mục tổn thất

Nhật ký thi công (Bao gồm các thông tin về thời tiết, nhân công, máy móc và hạng mục thi công).

Hợp đồng thầu phụ gồm chi tiết công việc, giá

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

Bản vẽ khảo sát chi tiết các hạng mục trước và sau tổn thất; hình ảnh chụp trong quá trình tổn thất, sau khi tổn thất (nếu có); biện pháp sửa chữa được duyệt; biện pháp thi công/lắp đặt chi tiết bao gồm bản vẽ và thuyết minh; báo giá sửa chữa

Tất cả các tài liệu liên quan, hóa đơn chứng từ….chứng minh thương tật thân thể và/ hoặc tổn thất tài sản bên thứ 3 tùy từng trường hợp cụ thể.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Hóa đơn, chứng từ chứng minh việc sửa chữa hoặc thay thế đã được thực hiện, tùy từng trường hợp cụ thể.

Hồ sơ chứng từ liên quan đến các chi phí khác (nếu có).

Cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi.

Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm như sau:

Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được, cơ sở giải quyết bồi thường là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, cơ sở để giải quyết bồi thường là giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi giá trị thu hồi.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Bảo hiểm petrolimex chỉ bồi thường các khoản chi phí mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và theo mức mà các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo hiểm, với điều kiện người được bảo hiểm phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và điều khoản ghi trong Bộ hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, bảo hiểm PJICO chỉ bồi thường sau khi đã chấp nhận các tài liệu, chứng từ cần thiết để chứng minh rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện. Mọi tổn thất có thể sửa chữa được đều phải được sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa tương đương hay vượt quá giá trị của hạng mục đó tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định tại điểm b, khoản 3.2 của Điều này.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do PJICO chịu nếu như chi phí đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng chi phí sửa chữa.

PJICO không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí nhằm cải hoán, bổ sung và/hoặc nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

============ Quy trình tiếp nhận ý kiến phản ánh của khách hàng tại PJICO ===========

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI EMAIL THÔNG BÁO PHẢN ÁNH/KHIẾU NẠI 

Mục đích

Thông báo thông tin phản ánh/khiếu nại của khách hàng đến các đơn vị/bộ phận liên quan, yêu cầu đơn vị liên quan phản hồi thông tin sớm để P.DVKH có căn cứ để trả lời khách hàng trong thời gian theo quy định.

Phạm vi, đối tượng áp dụng

Tất cả các phòng, ban, đơn vị khi phát sinh phản ánh/khiếu nại của khách hàng.

Quy định về thời gian phản hồi

Lần 1: Đơn vị/bộ phận liên quan phản hồi sau 2 giờ khi nhận được email phản ánh/khiếu nại từ P.DVKH.

  Lần 2: Trường hợp đơn vị/bộ phận phản hồi chậm trễ/không giải quyết triệt để, kịp thời, vượt quá quyền hạn của Phòng/ban/đơn vị,… P.DVKH sẽ tiến hành gửi mail đến Lãnh đạo TCT để xin ý kiến chỉ đạo.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Xử lý vi phạm

Các trường hợp phản hồi không đúng theo quy định, phản hồi không chính xác,… sẽ được ghi nhận, tổng hợp và gửi đến Lãnh đạo TCT.

============ Quy trình tiếp nhận ý kiến phản ánh của khách hàng tại PJICO ===========

Lập quy trình vận hành công trình thủy lợi

Lập quy trình vận hành công trình thủy lợi được quy định tại Điều 6 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (có hiệu lực ngày 01/07/2018), theo đó:

Đối với công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi vừa

a) Đề xuất nhiệm vụ lập quy trình vận hành công trình thủy lợi;

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Đối với công trình thủy lợi xây dựng mới hoặc nâng cấp, chủ đầu tư đề xuất nhiệm vụ khi lập dự án;

Đối với công trình thủy lợi đang khai thác chưa có quy trình vận hành hoặc quy trình vận hành không còn phù hợp, tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi đề xuất nhiệm vụ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh;

b) Lựa chọn đơn vị lập quy trình vận hành công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

c) Tổ chức lập quy trình vận hành công trình thủy lợi;

d) Lấy ý kiến của tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công trình thủy lợi, các cơ quan, tổ chức liên quan đối với Dự thảo quy trình vận hành công trình thủy lợi;

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

đ) Thẩm định quy trình vận hành;

e) Trình, phê duyệt quy trình vận hành.

Đối với công trình thủy lợi nhỏ, tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác lập quy trình vận hành theo quy định tại Điều 5 và mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư Số: 05/2018/TT-BNNPTNT này.

Trên đây là tư vấn về lập quy trình vận hành công trình thủy lợi. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

 Kinh phí lập, điều chỉnh quy trình vận hành

Kinh phí lập, điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi xây dựng mới, nâng cấp được lấy trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.

Kinh phí lập, điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi đang khai thác, được lấy từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi hoặc nguồn vốn khác do chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Hai biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc bị đập bỏ

3:31:30 PM 11/09/2022

Cơ quan chức năng tháo dỡ hai biệt thự trong tổng số 79 căn xây trái phép trên đất công tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, sáng 9/11/2022.

Hai biệt thự trên của ông Vũ Đình Khánh (52 tuổi) và Lê Xuân Hồng (49 tuổi), xây dựng trái phép trên diện tích hơn 1.000 m2. Quá trình tháo dỡ, một số người chống đối, song bị lực lượng chức năng khống chế.

Ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ, cho biết chính quyền địa phương đã thực hiện đầy đủ các bước: xác minh nguồn gốc, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, yêu cầu tháo dỡ hoàn trả hiện trạng ban đầu đối với hai căn biệt thự này.

Đã quá thời hạn nhưng chủ biệt thự không chấp hành nên cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế, ông Nhân nói và cho biết 77 căn còn lại đang trong quá trình xác minh, xử phạt. Dự kiến trong năm nay việc tháo dỡ sẽ hoàn thành để trả lại hiện trạng ban đầu.

Sau khi hoàn thành tháo dỡ công trình xây dựng này, cơ quan chức năng sẽ đo đạc, xác định vị trí, diện tích, lập biên bản kiểm kê… và bàn giao thửa đất cho UBND xã Dương Tơ quản lý. Đối với các trang thiết bị, tài sản đã kiểm kê, nếu chủ biệt thự từ chối nhận, chính quyền địa phương sẽ quản lý, bảo vệ và xử lý theo quy định.

bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-2023
bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-2023

Nhiều công trình xây dựng trái phép mọc lên

79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất công từ 4 năm trước, khi Phú Quốc phát triển nóng, giá đất tăng cao.

Mỗi căn được xây dựng trên diện tích 200-350 m2, tổng diện tích lấn chiếm gần 19 ha. Khi phát hiện, chính quyền địa phương nhiều lần mời chủ đầu tư lên làm việc song họ phớt lờ, đóng cửa biệt thự hàng tháng liền.

Khu biệt thự được quy hoạch khá chỉnh chu với đường bêtông rộng 6-8 m, kết nối trục đường lớn; đầy đủ hệ thống điện, nước. Một số căn nhà đã có người vào sinh sống. Trong khu vực này còn 140 nền trống chưa xây dựng.

Gần bốn tháng trước, UBND tỉnh Kiên Giang lập tổ công tác đặc biệt xử lý tình trạng bao chiếm đất công, đất rừng gây bức xúc trong thời gian dài.

Kết quả, tổ này đã kiểm tra, xử lý, thu hồi gần 140 ha đất rừng, đất quy hoạch lâm nghiệp bị chiếm trái phép.

Ngoài ra, tại khu bảo tồn biển Phú Quốc rộng hơn 40.000 ha, cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu tháo dỡ khoảng 40 công trình lấn chiếm, xây kè, cầu tàu, quầy bar, bungalow không phép…

Đến nay, 11 vụ vi phạm đã được chuyển cơ quan điều tra về tội huỷ hoại rừng, đã khởi tố 7 vụ án với 11 bị can, ba vụ đang được củng cố hồ sơ.

Từ đầu năm đến nay, Hạt kiểm lâm TP Phú Quốc đã xử phạt vi phạm hành chính 165 vụ, phạt gần 1,5 tỷ đồng, buộc khắc phục trên 50 ha rừng…

Nguồn vnexpress

Tư vấn thêm bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi giá bao nhiêu ?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị của công trình.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *