Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

1264 Lượt xem

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi là loại hình bảo hiểm cho quá trình thi công công trình thủy lợi. Bảo hiểm này do chủ đầu tư hoặc nhà thầu mua để trong quá trình thi công có rủi ro thì như thiên tai, bão lụt gây thiệt hại công trình đang thi công thì bảo hiểm sẽ đền bù .

Giá bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi = giá trị dự toán của công trình x tỷ lệ phí.

Do từng công trình ở các tỉnh khác nhau có mức độ rủi ro khác nhau nên vui lòng liên hệ để chúng tôi báo giá chi tiết.

Mời tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm công trình xây dựng hiện nay

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Phần I. Thiệt hại vật chất

Bảo hiểm mọi tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hạng mục được kê khai tham gia bảo hiểm phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng của bảo hiểm PJICO và các điều khoản bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

Phần II. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba do các thiệt hại phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình thi công xây dựng các hạng mục của công trình/dự án trong thời gian bảo hiểm

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi đang áp dụng:

Phạm vi bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này được áp dụng theo “Quy tắc Bảo hiểm Xây dựng” ban hành kèm theo Quyết định số 633/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Những hồ sơ cần cung cấp để được bồi thường của bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi :

Thông báo tổn thất (theo mẫu)

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Báo cáo vụ việc (bao gồm diễn biến và nguyên nhân tổn thất)

Công văn khiếu nại chính thức (trong đó liệt kê chi tiết giá trị, khối lượng và số tiền khiếu nại)

Dự toán, thiết kế gốc của hạng mục thiệt hại (thuyết minh và bản vẽ, bản cứng và bản mềm); báo cáo địa chất, thủy văn; thư chấp thuận của chủ đầu tư, hợp đồng (của nhà thầu chính, nhà thầu phụ…)

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Bản tiến độ thi công được duyệt, biện pháp thi công được duyệt (bao gồm bản vẽ) cho các hạng mục liên quan, bản sao tài liệu hoàn công liên quan tới hạng mục tổn thất

Nhật ký thi công (Bao gồm các thông tin về thời tiết, nhân công, máy móc và hạng mục thi công).

Hợp đồng thầu phụ gồm chi tiết công việc, giá

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

Bản vẽ khảo sát chi tiết các hạng mục trước và sau tổn thất; hình ảnh chụp trong quá trình tổn thất, sau khi tổn thất (nếu có); biện pháp sửa chữa được duyệt; biện pháp thi công/lắp đặt chi tiết bao gồm bản vẽ và thuyết minh; báo giá sửa chữa

Tất cả các tài liệu liên quan, hóa đơn chứng từ….chứng minh thương tật thân thể và/ hoặc tổn thất tài sản bên thứ 3 tùy từng trường hợp cụ thể.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Hóa đơn, chứng từ chứng minh việc sửa chữa hoặc thay thế đã được thực hiện, tùy từng trường hợp cụ thể.

Hồ sơ chứng từ liên quan đến các chi phí khác (nếu có).

Cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi.

Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm như sau:

Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được, cơ sở giải quyết bồi thường là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, cơ sở để giải quyết bồi thường là giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi giá trị thu hồi.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Bảo hiểm petrolimex chỉ bồi thường các khoản chi phí mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và theo mức mà các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo hiểm, với điều kiện người được bảo hiểm phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và điều khoản ghi trong Bộ hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, bảo hiểm PJICO chỉ bồi thường sau khi đã chấp nhận các tài liệu, chứng từ cần thiết để chứng minh rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện. Mọi tổn thất có thể sửa chữa được đều phải được sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa tương đương hay vượt quá giá trị của hạng mục đó tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định tại điểm b, khoản 3.2 của Điều này.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do PJICO chịu nếu như chi phí đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng chi phí sửa chữa.

PJICO không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí nhằm cải hoán, bổ sung và/hoặc nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

============ Quy trình tiếp nhận ý kiến phản ánh của khách hàng tại PJICO ===========

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI EMAIL THÔNG BÁO PHẢN ÁNH/KHIẾU NẠI 

Mục đích

Thông báo thông tin phản ánh/khiếu nại của khách hàng đến các đơn vị/bộ phận liên quan, yêu cầu đơn vị liên quan phản hồi thông tin sớm để P.DVKH có căn cứ để trả lời khách hàng trong thời gian theo quy định.

Phạm vi, đối tượng áp dụng

Tất cả các phòng, ban, đơn vị khi phát sinh phản ánh/khiếu nại của khách hàng.

Quy định về thời gian phản hồi

Lần 1: Đơn vị/bộ phận liên quan phản hồi sau 2 giờ khi nhận được email phản ánh/khiếu nại từ P.DVKH.

  Lần 2: Trường hợp đơn vị/bộ phận phản hồi chậm trễ/không giải quyết triệt để, kịp thời, vượt quá quyền hạn của Phòng/ban/đơn vị,… P.DVKH sẽ tiến hành gửi mail đến Lãnh đạo TCT để xin ý kiến chỉ đạo.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Xử lý vi phạm

Các trường hợp phản hồi không đúng theo quy định, phản hồi không chính xác,… sẽ được ghi nhận, tổng hợp và gửi đến Lãnh đạo TCT.

============ Quy trình tiếp nhận ý kiến phản ánh của khách hàng tại PJICO ===========

Lập quy trình vận hành công trình thủy lợi

Lập quy trình vận hành công trình thủy lợi được quy định tại Điều 6 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (có hiệu lực ngày 01/07/2018), theo đó:

Đối với công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi vừa

a) Đề xuất nhiệm vụ lập quy trình vận hành công trình thủy lợi;

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi
Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Đối với công trình thủy lợi xây dựng mới hoặc nâng cấp, chủ đầu tư đề xuất nhiệm vụ khi lập dự án;

Đối với công trình thủy lợi đang khai thác chưa có quy trình vận hành hoặc quy trình vận hành không còn phù hợp, tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi đề xuất nhiệm vụ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh;

b) Lựa chọn đơn vị lập quy trình vận hành công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

c) Tổ chức lập quy trình vận hành công trình thủy lợi;

d) Lấy ý kiến của tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công trình thủy lợi, các cơ quan, tổ chức liên quan đối với Dự thảo quy trình vận hành công trình thủy lợi;

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

đ) Thẩm định quy trình vận hành;

e) Trình, phê duyệt quy trình vận hành.

Đối với công trình thủy lợi nhỏ, tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác lập quy trình vận hành theo quy định tại Điều 5 và mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư Số: 05/2018/TT-BNNPTNT này.

Trên đây là tư vấn về lập quy trình vận hành công trình thủy lợi. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

 Kinh phí lập, điều chỉnh quy trình vận hành

Kinh phí lập, điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi xây dựng mới, nâng cấp được lấy trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.

Kinh phí lập, điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi đang khai thác, được lấy từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi hoặc nguồn vốn khác do chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định.

Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Tư vấn thêm bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi giá bao nhiêu ?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị của công trình.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *