bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

3344 Lượt xem

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện là loại hình các chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua trong quá trình thi công thủy điện để khi có rủi ro xảy ra Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho những thiệt hại của công trình. Kinh nghiệm bảo hiểm nhiều năm của chúng tôi, nhiều công trình thủy điện bị thiệt hại hư hỏng do trong quá trình thi công đặc biệt và mùa mưa lũ các hạng mục thi công có thể bị cuốn mất trong đêm.

Rất nhiều vụ thiệt hại tại các nhà máy thủy điện trong quá trình thi công do vào mùa mưa bão, hoặc gặp những trận mưa lớn. Có vụ tổn thất chúng tôi đã phải bồi thường, đền bù cho chủ đầu tư/ nhà thầu hàng chục tỷ đồng do trong quá trình thi công gặp rủi ro.

Mời tham khảo: cập nhật bảo hiểm công trình xây dựng

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Phần I. Thiệt hại vật chất

Bảo hiểm mọi tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hạng mục được kê khai tham gia bảo hiểm phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng của PJICO và các điều khoản bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Phần II. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba do các thiệt hại phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình thi công xây dựng các hạng mục của công trình/dự án trong thời gian bảo hiểm.

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Quy định về thông báo tổn thất bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư/ nhà thầu phải lập tức thông báo ngay cho bên bảo hiểm petrolimex – bảo hiểm pjico bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất.

Bên B sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố bên bảo hiểm petrolimex – bảo hiểm pjico không nhận được thông báo tổn thất.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

Sau khi thông báo cho bên bảo hiểm petrolimex – bảo hiểm pjico theo điều kiện này, bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư/ nhà thầu có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ. Trong mọi trường hợp khác, đại diện của bên bảo hiểm petrolimex – bảo hiểm pjico sẽ có mặt để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế các hư hỏng đó.

Nếu đại diện của bên B không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế (72 giờ) thì bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư/ nhà thầu có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế và khi đó bên bảo hiểm petrolimex – bảo hiểm pjico phải chấp nhận biên bản hiện trường do bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư/ nhà thầu và công an/ chính quyền địa phương lập.

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Các điểm loại trừ của bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường về thiệt hại vật chất hoặc trách nhiệm đối với người thứ ba gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có thể quy cho:

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng khách sạn

Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài (có tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, bạo động có thể dẫn đến nổi dậy vũ trang hoặc giành chính quyền;

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Hành động khủng bố có nghĩa là hành động do một người hay một nhóm người thực hiện đơn độc hoặc nhân danh hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ nào vì mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc các mục đích tương tự bao gồm cả ý đồ gây ảnh hưởng đến bất kỳ chính phủ nào, làm cho dân chúng hoặc bất kỳ bộ phận dân chúng nào lo sợ. 

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng trường học

Những loại trừ quy định tại khoản 1 và 2 của Điều này không bao gồm những tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn do bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào được thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, dập tắt hoặc có liên quan đến những sự kiện được nêu tại khoản 1 và 2 của Điều này.

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Nếu căn cứ theo những loại trừ quy định tại khoản 1 và 2 của Điều này mà PJICO từ chối bồi thường cho tổn thất, thiệt hại, chi phí hay phí tổn theo GCNBH/hợp đồng bảo hiểm, thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm chứng minh rằng các tổn thất, thiệt hại, chi phí hay phí tổn đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm và không thuộc các trường hợp loại trừ quy định tại khoản 1 và 2 của Điều này.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy

Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;

Hành động cố ý hay sơ suất lặp đi lặp lại của người được bảo hiểm

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Quy trình xây dựng và khai thác công trình thủy điện

Bước 1.Giai đoạn khảo sát lập dự án đầu tư

Khảo sát địa hình địa chất, lập báo cáo xin phép đầu tư

Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở

Bước 2 – Giai đoạn thực hiện dự án

Khảo sát thiết kế xây dựng đường thi công, lán trại

Khảo sát thiết kế xây dựng hệ thống cáp điện thi công

Xây dựng tuyến đập

Xây dựng kênh dẫn hoặc hầm dẫn

Xây dựng nhà máy

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Lắp đặt thiết bị nhà máy

Khảo sát thiết kế xây dựng đường dây truyền tải điện

Bước 3- Giai đoạn khai thác dự án

Vận hành chạy thử thiết bị

Đóng điện lên lưới

Bán điện, kinh doanh điện năng

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Các quy định liên quan đầu tư xây dựng dự án thủy điện

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 43/2012/TT-BCT quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư theo đúng quy định hiện hành, Chủ đầu tư dự án thủy điện mới được tổ chức lập Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện (sau đây gọi tắt là Dự án đầu tư).

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Nội dung Dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và phải thực hiện các nội dung sau:

a) Điều tra, khảo sát, đánh giá kỹ các điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, động đất kiến tạo), dân sinh, kinh tế – xã hội, giao thông vận tải, công trình lưới điện…trong khu vực.

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

b) Cập nhật hiện trạng và quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước có liên quan trên lưu vực, làm cơ sở tính toán xác định các đặc trưng thủy văn thiết kế và quan hệ lưu lượng – mực nước tại các tuyến nghiên cứu.

c) Tính toán xác định dòng chảy tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi (Nghị định số 112/2008/NĐ-CP) và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có biện pháp công trình đảm bảo xả dòng chảy tối thiểu cho hạ du.

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

d) Phân tích, so sánh các phương án để lựa chọn tuyến công trình, mực nước dâng bình thường MNDBT, mực nước chết MNC, công suất lắp máy Nlm, số tổ máy, kết cấu đập dâng, quy mô và kết cấu đập tràn, giải pháp tiêu năng, phương án đấu nối nhà máy thủy điện với hệ thống điện, đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường – xã hội.

đ) Đánh giá ảnh hưởng của dự án đến an toàn, điện lượng, năng lực khai thác của các công trình, dự án liền kề trên lưu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Tính toán an toàn ổn định, độ bền, chống thấm, chế độ thủy lực…của các hạng mục công trình chính như đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước, đường hầm, kênh dẫn nước, bể áp lực, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy thủy điện, kênh xả, các mái đào hố móng trong mọi điều kiện làm việc của công trình.

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

g) Bố trí đầy đủ các thiết bị quan trắc sự làm việc của công trình và nền theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNT (Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế) và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8215:2009 (Công trình thuỷ lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối).

h) Lập phương án đấu nối nhà máy thủy điện với hệ thống điện quốc gia, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch đấu nối các nhà máy thủy điện vào hệ thống điện quốc gia đã được phê duyệt; có văn bản thỏa thuận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phương án kỹ thuật đấu nối, các thiết bị đo lường, điều khiển, bảo vệ…của công trình đấu nối điện.

i) Lập phương án giao thông phục vụ thi công xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông trong khu vực; lập phương án tổ chức thi công và tiến độ đầu tư xây dựng công trình đảm bảo an toàn, hiệu quả và đáp ứng tiến độ phát điện theo quy định.

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

k) Đánh giá kỹ các tác động của dự án đối với môi trường trong khu vực theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Trong đó, phải điều tra cụ thể diện tích chiếm dụng đất các loại (đất ở, đất trồng lúa, đất trồng màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất sông suối…) của công trình thủy điện, công trình phục vụ thi công xây dựng, vận hành khai thác, các khu và/hoặc điểm tái định cư, khu vực trồng hoàn trả diện tích rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng cho dự án.

l) Có văn bản thống nhất chủ trương của các cơ quan có thẩm quyền liên quan về việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất cho dự án.

m) Lấy ý kiến của UBND các tỉnh có liên quan về các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường – xã hội như: công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư; trồng rừng mới thay thế diện tích rừng sẽ chuyển mục đích sử dụng cho dự án; hoàn trả mặt bằng sau khi xây dựng công trình.

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện
bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

n) Đánh giá các hiệu ích kết hợp khác của dự án như: cắt giảm lũ, tạo nguồn cấp nước cho hạ du; phát triển du lịch, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản; số lao động có việc làm trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành khai thác công trình.

o) Có phương án bố trí vốn đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng công trình; phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính của dự án.

bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Trên đây là nội dung tư vấn về Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 43/2012/TT-BCT.

Sập giàn giáo công trình xây dựng, một người mất tích

3:32:25 PM 10/28/2022

Giàn giáo một hạng mục thuộc công trình xây dựng thủy điện Bản Nhùng, huyện Văn Quan, bị sập khiến một người mất tích, hai người bị thương.

mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-2023
mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-2023

Ông Hoàng Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, cho biết trưa 27/10, khi đổ bê tông một hạng mục thuộc thủy điện Bản Nhùng, giàn giáo cao khoảng 4 m bị sập khiến ba người rơi xuống sông Kỳ Cùng.

Nạn nhân bị mất tích 30 tuổi, thường trú tại tỉnh Hòa Bình. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm. Hai người bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, trong đó một người bị gãy chân.

Cả ba nạn nhân đều là người địa phương khác tới và không có hợp đồng lao động. Công trình xây dựng đang thi công không có người giám sát an toàn lao động.

Dự án thủy điện Bản Nhùng bắt đầu khởi công từ năm 2018, sau đó tạm hoãn để chuyển nhà thầu. Thủy điện nằm trên sông Kỳ Cùng, công suất 13 MW, hiện đã hoàn thành khoảng 90%.

Đi tìm công trình thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở Việt Nam

4:07:59 PM 05/30/2023

Cao Bằng là địa phương có nhiều công trình mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, trong đó có cặp thuỷ điện Tà Sa – Nà Ngàn (xã Bắc Hợp, Nguyên Bình) – nhà máy thuỷ điện được xây dựng sớm nhất tại Việt Nam.

Nhiều tài liệu đang cho rằng nhà máy thủy điện Ankroet (thuỷ điện Suối Vàng, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) là thuỷ điện lâu đời, được xây dựng sớm nhất tại Việt Nam.

mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau
mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau

Tuy nhiên, qua nhiều tài liệu và sự cất công nghiên cứu của nhiều chuyên gia ngành điện, cặp thuỷ điện Tà Sa – Nà Ngàn (xã Bắc Hợp, Nguyên Bình, Cao Bằng) mới là những nhà máy thuỷ điện được xây dựng sớm nhất tại Việt Nam.

Theo Địa chí Đà Lạt, thủy điện Ankroet – nhà máy thủy điện được khởi công vào tháng 10.1942 và khánh thành vào năm 1945, chính thức phát điện năm 1946.

Mặt khác, các tài liệu nghiên cứu của ông Thái Phụng Nê – Nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng trước kia, hai nhà máy thủy điện lâu đời nhất Việt Nam mang tên Tà Sa, Nà Ngàn được xây dựng từ những năm 1927-1928 trong giai đoạn thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai.

Cuối tháng 5, trời nắng như đổ lửa, men theo hơn 30 km đường Quốc lộ (QL) 34 trập trùng đồi núi, PV có mặt tại nhà máy thuỷ điện Tà Sa.

Đường đi tới công trình thủy điện lâu năm

Từ QL34, cần đi qua một đoạn đường đất nhỏ, gồ ghề đá núi dài chừng 10 km mới tới được thuỷ điện Tà Sa. Nhìn từ ngoài, nhà máy chỉ nằm gọn lỏn trong một khu đất chừng 500 m2 với tường bao xung quanh. Trên cổng vào, dòng chữ “Thuỷ điện Tà Sa” màu đỏ chắc hẳn được sơn đi sơn lại hàng trăm lần như một minh chứng cho sự lâu đời của Tà Sa.

Anh Nông Ngọc Châu – người có thâm niên hơn 20 năm công tác tại nhà máy thuỷ điện, đồng thời cũng là người quản lý chung việc vận hành cặp nhà máy thuỷ điện Tà Sa, Nà Ngàn đã có những chia sẻ về lịch sử hình thành nhà máy.

Theo quản lý Châu, với những tài liệu mà anh tiếp cận được, thuỷ điện Tà Sa và Nà Ngàn được người Pháp đồng thời xây dựng vào khoảng những năm 1927-1928, thời điểm này cũng là khoảng thời gian thực dân Pháp thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần 2 tại Việt Nam.

Thời điểm đó, Tà Sa, Nà Ngàn được xây dựng với mục đích duy nhất, tạo ra điện phục vụ việc tuyển và sơ chế quặng thô đào bới được từ mỏ thiếc Tĩnh Túc cách nhà máy chừng 30 km.

mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau
mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Tà Sa đã hứng chịu nhiều tai ương chiến tranh. “Khi người Pháp rút đi, họ phá mọi thứ. Năm 1956, Liên Xô giúp nước ta xây dựng lại nhà máy, khôi phục lại những tuabin phát điện.

Năm 1979, trong chiến tranh biên giới, Tà Sa lại một lần nữa bị phá hoại, chưa kể, trong các cuộc chiến tranh nhà máy không ít lần dính bom đạn đánh phá của quân thù” – giọng anh Châu trầm lại.Hứng chịu nhiều vết thương chiến tranh, nhưng đến nay, các tuabin tại 2 nhà máy này vẫn hoạt động bền bỉ ngày đêm, sản lượng điện bình quân hàng tháng xấp xỉ 200kWh, phục vụ việc sản xuất công nghiệp tỉnh Cao Bằng.

Công nhân Hoàng Văn Thọ (thâm niên hơn 30 năm công tác tại thuỷ điện Nà Ngàn) bộc bạch: “Thời chúng tôi về công tác, đường đi còn chưa có, việc đi lại giữa 2 nhà máy, anh em toàn phải men theo máng nước (kênh dẫn nước về bể trên cao rồi chảy thẳng xuống giúp tuabin hoạt động)”.

“Vất vả là thế nhưng làm lâu dài, anh em đều thấy quen, thấy vui với công việc mình làm. Cả 2 nhà máy có 25 công nhân, chia đều 3 ca trực ngày đêm, tuabin ở Tà Sa, Nà Ngàn còn quay thì chúng tôi vẫn còn làm” – người công nhân hồ hởi kể.

Ngành Điện lực Việt Nam suốt quá trình hình thành và phát triển đến nay đã gần 100 năm, đi lên từ nhiều khó khăn nên những thành tựu hiện có rất đáng tự hào. Tuy nhiên, nhiều công trình, thuỷ, nhiệt điện chúng ta tiếp tục phát triển từ nền móng mà người Pháp tạo ra cũng mang lại những thành tựu khích lệ.

mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau
mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau

Với cặp thuỷ điện Tà Sa, Nà Ngàn, dù quy mô lẫn sản lượng điện không quá lớn nhưng với lịch sử chúng ta cần tôn trọng và bảo vệ. Đúng như chia sẻ của Nguyên Bộ trưởng Thái Phụng Nê: “Tiếp cận thận trọng, quan sát kỹ lưỡng và phải trung thành với lịch sử”.

Hải Phòng khởi công dự án xây dựng khu nhà

Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân viên có diện tích 5,04ha, được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đủ các tiện ích xã hội với 10 tòa nhà cao tầng, tổng mức đầu tư 68,3 triệu USD.

Ngày 30/5, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Khu nhà ở công nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam.

Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam có diện tích 5,04ha, được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đủ các tiện ích xã hội với 10 tòa nhà cao tầng, tổng mức đầu tư 68,3 triệu USD (tương đương khoảng 1.600 tỷ đồng) được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 555/QĐ-BQL ngày 25/02/2022.

Dự kiến trong quý 4/2024 hoàn thành 3 tòa nhà ở công nhân, 2 tòa nhà cho cán bộ, 1 tòa nhà tiện ích và khi hoàn thành toàn bộ dự án đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.000 công nhân.

mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau
mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng.

Đây cũng là dự án thứ 2 của thành phố sau dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display, được thành phố giao, cho thuê đất để đầu tư xây dựng ký túc xá cho công nhân.

Dự án nằm trong tổng thể khu vực 48ha đã được thành phố quy hoạch để làm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; trong đó khu nhà ở xã hội 22,48 ha nằm ở phía Bắc, quy mô dân số khoảng 14.000 người và khu nhà ở công nhân 25,04 ha ở phía Nam, quy mô lưu trú gần 21.000 công nhân.

Sẽ còn nhiều công trình nhà ở xã hội khác

Sau khi hoàn thành, Dự án khu nhà ở công nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam cùng với các dự án trong khu vực 48ha sẽ tạo nên một khu đô thị mới đầy đủ tiện ích, hạ tầng đồng bộ, với quỹ nhà ở đạt khoảng hơn 10.000 căn, cung cấp nhà ở và lưu trú cho hơn 35.000 người tại khu vực Đình Vũ.

Đây là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp của thành phố với tổng diện tích hơn 2.500 ha, tổng vốn thu hút đến nay đạt gần 7,4 tỷ USD; tổng số lao động hiện nay là hơn 18.000 người; dự kiến tăng lên khoảng 40.000-50.000 người vào năm 2030.

mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau
mua-bao-hiem-cong-trinh-xay-dung-thuy-dien-o-dau

Ông Lê Trung Kiên cũng đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam tập trung, sắp xếp nguồn lực để triển khai dự án theo đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thi công và khu vực xung quanh. Đồng thời, thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện dự án; phản ánh kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi công để lãnh đạo Ban Quản lý kịp thời nắm bắt, giải quyết và báo cáo thành phố chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Các doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu để có những chính sách khác nhằm thu hút người lao động, đặc biệt có thể nghiên cứu chính sách hỗ trợ một phần kinh phí cho người lao động để mua nhà ở xã hội; thông qua đó lan tỏa thông điệp là một thành phố năng động, không ngừng cải thiện, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, là điểm đến thành công của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời từng bước giải quyết các vấn đề an sinh-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho thành phố./.

Tư vấn thêm bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy thủy điện giá bao nhiêu ?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị của công trình.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *