bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

2091 Lượt xem

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng áp dụng theo quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và trách nhiệm Ban hành kèm theo Quyết định số 633/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Quy tắc bảo hiểm này đã được bộ tài chính cho phép cung cấp và bảo hiểm pjico đã cũng cấp nhiều năm nay cho nhiều công trình nhà xưởng nói riêng và công trình xây dựng trên cả nước nói chung.

Giới thiệu bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Bảo hiểm này bồi thường cho phần thiệt hại vật chất của bản thân công trình và bảo hiểm cho bên thứ ba. Bên thứ ba ở đây là những nhà xưởng, hoặc những bên ở bên cạnh công trình đang xây dựng.

Phí bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng thông thường tính dựa trên giá trị hợp đồng / dự toán công trình và yêu cầu mức đền bù với bên thứ ba.

Tham khảo thêm: Cập nhật bảo hiểm công trình xây dưng

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Thông tin cung cấp để báo giá bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng:

Giá trị của công trình ( tổng dự toán)

Địa điểm thi công

Thời gian thih công

Mức đền bù yêu cầu cho bên thứ ba (nếu có)

Một số hình ảnh hiện trạng mặt bằng của công trình ( nếu có )

Khi có những thông tin này Bảo hiểm Petrolimex– PJICO sẽ báo giá và làm hợp đồng cũng như giao bảo hiểm tận nơi cho chủ đầu tư/chủ thầu mua bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng chung cư

Đối với tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Bảo hiểm PJICO có thể trả cho người được bảo hiểm toàn bộ số tiền bồi thường (sau khi trừ đi bất kỳ khoản tiền đền bù nào đã trả cho vụ tai nạn đó) hoặc trả một khoản tiền ít hơn đúng với số tiền có thể chấp nhận bồi thường cho vụ tai nạn đó, sau đó Bảo hiểm PJICO sẽ không chịu thêm bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tai nạn đó theo quy định tại Điều này

Người được bảo hiểm hay người thay mặt người được bảo hiểm không được tự ý thừa nhận, đề xuất, hứa hẹn thanh toán hay bồi thường các khoản tiền liên quan đến GCNBH/hợp đồng bảo hiểm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo hiểm PJICO.

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Khi cần thiết Bảo hiểm PJICO có quyền tiến hành bào chữa hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào dưới danh nghĩa người được bảo hiểm hay có quyền đứng tên người được bảo hiểm để tiến hành khởi kiện hay thực hiện các biện pháp khác đòi bồi thường thiệt hại và có toàn quyền hành động trong việc tiến hành tranh tụng hay giải quyết khiếu nại.

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp mọi thông tin có liên quan và hỗ trợ khi Bảo hiểm PJICO yêu cầu

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng nhà tư nhân

Những loại trừ áp dụng cho bảo hiểm trách nhiệm với bên thứ ba

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

Mức khấu trừ quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm phải tự chịu mức khấu trừ này trong mỗi sự kiện bảo hiểm;

Chi phí chế tạo, chế tạo lại, nâng cấp, sửa chữa hay thay thế các hạng mục được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo thoả thuận trong giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng /hợp đồng bảo hiểm;

Thiệt hại đối với tài sản, đất đai hay nhà cửa do chấn động hay kết cấu chịu lực và địa chất công trình bị chuyển dịch hay suy yếu; thương vong hay thiệt hại đối với người hay tài sản do những sự việc nêu trên gây ra (trừ khi có thoả thuận khác bằng điều khoản sửa đổi bổ sung);

Trách nhiệm do hậu quả của:

Các thương vong, ốm đau gây ra cho người làm thuê hay công nhân của nhà thầu hay của chủ công trình hoặc của bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình được bảo hiểm toàn bộ hay một phần theo thoả thuận trong giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng /hợp đồng bảo hiểm hay gây ra cho thành viên trong gia đình họ;

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng
bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Tổn thất gây ra đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hay quyền quản lý, chăm nom, coi sóc hay kiểm soát của nhà thầu, của chủ công trình hay của bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình được bảo hiểm toàn bộ hay một phần theo thoả thuận trong giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng /hợp đồng bảo hiểm hay của người làm thuê hoặc công nhân của một trong những người nói trên;

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình thi công nội thất

Tai nạn gây ra bởi xe cơ giới được phép lưu hành trên đường công cộng hay bởi phương tiện vận tải thuỷ hay máy bay;

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Bất kỳ thoả thuận nào của người được bảo hiểm về việc trả một khoản tiền dưới hình thức đền bù hay dưới hình thức khác, trừ khi trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bồi thường của PJICO theo giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng /hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng điện gió

Trách nhiệm phát sinh do người được bảo hiểm cung cấp hoặc không cung cấp lời khuyên, dịch vụ có tính chất chuyên môn hoặc do bất cứ lỗi hoặc thiếu sót nào có liên quan;

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Trách nhiệm phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn trừ việc phá hủy hoặc gây thiệt hại đến đối tượng bảo hiểm do ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn xuất phát từ bất cứ rủi ro được bảo hiểm nào và trách nhiệm phát sinh liên quan đến các vật liệu hoặc chất phế thải sẵn có hay được thải ra;

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng metro

Trách nhiệm phát sinh từ hay có liên quan đến chất Amiăng;

Trách nhiệm liên quan đến tiền phạt khi không thực hiện hợp đồng.

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Quy trình xây dựng nhà xưởng hiện nay

Bước 1- Thiết kế nhà xưởng

Nhà thầu/Đơn vị thi công sẽ đến khảo sát địa điểm, và mặt bằng nơi thi công xây dựng dự án và đưa ra phương án thi công thiết kế.

Sau đó sẽ đưa ra những phương án về công nghệ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật để có phương án thi công thiết kế nhà kho, nhà xưởng hợp lý hơn.

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Đối với những công trình được yêu cầu về kiến trúc, thiết kế như văn phòng, và bảo vệ nhà xưởng… đơn vị thi công sẽ đưa ra những phương án về kiến trúc thích hợp nhất.

Tối ưu các phương án quy định về môi trường & phòng cháy chữa cháy theo quy định của khu công nghiệp hay các cụm công nghiệp mà ta thiết kế thi công xây dựng nhà xưởng.

Đưa ra những phương án cho kết cấu phần móng phù hợp với các địa chất ở tại khu vực thi công xây dựng nhà xưởng.

Các tiêu chuẩn & quy chuẩn chủ yếu được áp dụng khi thi công thiết kế nhà xưởng.

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Bước 2- Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công xây dựng

Mỗi nhà xưởng đều có các công trình yêu cầu công nghệ. Những công trình này cần có sơ đồ về công nghệ hay bản vẽ công nghệ dây chuyền.

Đối với công trình có yêu cầu kiến trúc, cần lập các bản vẽ, cũng như phương án kiến trúc.

Lập những bản vẽ có phương án kết cấu.

Hồ sơ kỹ thuật thi công cần phải có bản vẽ mô tả tổng mặt bằng công trình thi công xây dựng hay bản vẽ về phương án tuyến công trình được xây dựng theo tuyến.

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Nội dung thiết kế bản vẽ thi công xây nhà xưởng

Nội dung thiết kế bản vẽ thi công xây dựng nhà xưởng được bao gồm các thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế hay những tài liệu được khảo sát xây dựng liên quan đến xây dựng dự toán của công trình

Phân loại nhà xưởng theo nguyên vật tư thi công bao gồm

Nhà xưởng khung thép tiền chế

Thi công toàn bộ nhà xưởng từ cột, dầm đều bằng kèo thép trừ phần móng. Phần móng bằng BTCT rồi đặt bulong neo định vị để chờ dựng cột thép nhà xưởng.

Tường nhà xưởng bằng gạch xây dày 10cm, hay 20cm cao khoảng 2,2m đến 2,8m sau đó làm vách tole tùy theo bản hồ sơ thiết kế.

Mái nhà xưởng dùng tole màu mạ kẽm + dán tấm cách nhiệt nhằm chống nóng, chống ồn. Sử dụng xà gồ đen hay loại mạ kẽm dày 1.4l-2.0ly…

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Nhà xưởng loại bê tông cốt thép

Thi công toàn bộ công trình nhà xưởng từ móng, cột, dầm đều bằng bê tông cốt thép.

Tường nhà xưởng xây bằng gạch dày 10cm, hay 20cm tùy theo bản hồ sơ thiết kế.

Mái nhà xưởng dùng tole màu mạ kẽm + dán tấm cách nhiệt nhằm chống nóng, chống ồn. Sử dụng xà gồ đen hay mạ kẽm dày 1.4l-2.0ly..

Nhà xưởng bê tông cốt thép & nhà xưởng khung thép tiền chế là hạng mục mà công ty chúng tôi triển khai thi công mạnh nhất ở các tỉnh thành, và các khu công nghiệp.

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Các bước xây dựng nên một nhà xưởng hoàn chỉnh chuẩn

Bước 1: Tiếp nhận & bảo quản vật tư thi công

Đây là 1 khâu khá quan trọng trong quy trình thi công xây dựng nhà xưởng.

Đa số trong quá trình giao nhận vật tư sẽ phát sinh việc số lượng, cũng như chủng loại vật tư không đồng điệu, thừa thiếu không hợp lý. Nhất là khi giao nhận các loại bulông, thì bạn phải kiểm tra cẩn thận.

Một số đơn vị cung cấp có phiếu giao hàng bằng tiếng Anh sẽ gây khó khăn cho quá trình giao nhận vật tư. Nếu phát sinh trường hợp này bạn hãy đối chiếu với mã hàng được dán trên sản phẩm với mã hàng ghi trong vận đơn là được.

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Bước 2: Thi công nền móng cho công trình nhà xưởng

Lu nền đá cho xưởng

Thi công đất nền xưởng

Định vị trục tim

Đào móng phần hàng rào

San lấp phần đất nền

Thi công móng & đà kiềng

Lu lèn nền đất    

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

           

Bước 3: Thi công khung thép

Những bộ phận kết cấu thép được gia công tại nhà máy sau đó tại công trường chúng mới được ghép lại cùng với nhau tạo thành khung thép.

Sau khi đã lắp các bộ phận kết cấu thành khung thép sẽ tiến hành bắt đầu lắp dựng khung thép.

Xà gồ & cáp giằng sẽ được lắp dựng sau khi hoàn thành lắp dựng khung thép.

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Bước 4: Thi công vỏ bao che nhà xưởng

Vỏ bao che nhà xưởng có thể được làm bằng tường gạch, mái tôn hay nhiều vật liệu khác. Tường bao bằng gạch, mái tôn…Cũng có nhiều loại nguyên vật liệu bao che để bạn lựa chọn.

Công tác thi công nhà xưởng

Công tác thi công xây nhà xưởng

Bước đầu thi công vỏ bao che là xây tường, và sau đó đến thi công phần mái.

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Bước 5: Thi công hạ tầng xây dựng

Nhà xưởng thì không thể thiếu những loại xe tải trọng lớn ra vào thường xuyên nên nền đường cần được lu lèn đạt yêu cầu chất lượng.

Lắp đặt đường ống cấp thoát nước

Bảo dưỡng bê tông nền đường, và cắt ron chống nứt

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng
bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Bước 6: Thi công hệ thống cơ sở kỹ thuật

Hệ thống kỹ thuật bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc, và hệ thống điện, hệ thống kỹ thuật phục vụ sản xuất..

Thi công bể chứa nước ngầm phục vụ cho công tác PCCC

Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Đi âm đường truyền cho hệ thống thông tin liên lạc

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng
bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Bước 7: Phần hoàn thiện

Kẻ vạch phân làn giao thông trong nhà xưởng

Đóng trần thạch cao cho văn phòng

Trồng hoa, cây cỏ các loại để trang trí làm tăng tính thẩm mỹ

bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng
bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

Bước 8: Vệ sinh và đưa vào sử dụng

Nhà xưởng sau khi đã hoàn tất các công đoạn xây dựng sẽ được vệ sinh tổng thể rồi mới bàn giao lại công trình

Tư vấn thêm bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng giá bao nhiêu ?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị của công trình nhà xưởng.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

One thought on “bảo hiểm công trình xây dựng nhà xưởng

  1. Pingback: bảo hiểm công trình thi công nội thất – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *