bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

1571 Lượt xem

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện đền bù cho hư hỏng thiệt hại của các nhà, công trình lân cận bị ảnh hưởng bởi công trình trong quá trình thi công. Ngoài ra với nhiều công trình đang thi công bất ngờ đồ sập, cháy nổ làm hư hỏng, mất mát thiệt hại công trình, trang thiết bị, nguyên vật liệu và máy móc của công trình đều được đền bù.

Giới thiệu bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện 

Trường hợp xây dựng mới hoặc xây  dựng mở rộng bệnh viện thiếu vốn rất nhiều bệnh viện phải thế chấp chính công trình đang thi công để vay vốn của ngân hàng lấy chi phí thi công thì ngân hàng cũng yêu cầu phải mua bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện đang thi công để làm tài sản đảm bảo. Trường hợp có rủi ro xảy ra cho công trình thì sẽ nhận được tiền đền bù, bồi thường từ phía công ty bảo hiểm.

Mời tham khảo: Chi tiết bảo hiểm công trình xây dựng

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

Có bảo hiểm công trình xây dựng mà người thụ hưởng là chính ngân hàng thì ngân hàng không lo bị nợ xấu trong trường hợp có rui ro bất ngờ không lường trước được xảy ra tại công trình, do thiên tai làm hư hỏng công trình…

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Cụ thể thì bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện này bồi thường cho những gì ?

Phần I. Thiệt hại vật chất

Bảo hiểm mọi tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hạng mục được kê khai tham gia bảo hiểm phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng của Bảo hiểm PJICO và các điều khoản bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện
bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2

Phần II. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba do các thiệt hại phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình thi công xây dựng các hạng mục của công trình/dự án trong thời gian bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng khách sạn

Các thuật ngữ “in đậm” dưới đây được sử dụng tại bất kỳ đâu trong hợp đồng này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau:

“Hợp đồng bảo hiểm” là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện, theo đó Người được bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện, Người bảo hiểm có nghĩa vụ thanh toán tiên bồi thường cho Người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn ở Bản câu hỏi kiêm Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện của Bảo hiểm PJICO, Điều khoản sửa đổi, bổ sung và các tài liệu liên quan khác đính kèm.

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện
bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

“Người được bảo hiểm” là tất cả các bên có tên tại phần mục Người được bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện này và các nội dung khác theo yêu cầu.

“Người bảo hiểm” là Công ty bảo hiểm petrolimex Sài Gòn, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm này.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng trường học

“Quy tắc bảo hiểm”: là Quy tắc bảo hiểm Xây dựng ban hành theo Quyết định số 633/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện
bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

“Thiên tai”: là các sự kiện xảy ra do nguyên nhân từ thiên nhiên, trực tiếp và hoàn toàn không có sự can thiệp của con người, không thể dự báo trước và nếu có thể dự báo trước con người cũng không thể can thiệp để ngăn chặn được như: Động đất, núi lửa phun, sóng thần, giông bão, lốc xoáy, lũ, triều cường,

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy

“Tổn thất hậu quả” là tất cả các tổn thất tài chính bao gồm tiền phạt, tổn thất lợi nhuận, chi phí cơ hội, tổn thất do chậm trễ, do không thực hiện được công việc, thiệt hại mất hợp đồng.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động công trình y tế

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện
bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

– Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động bệnh viện:

Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác;

Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền cấp của Bộ trưởng Bộ y tế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

– Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yêu cầu gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện tới cơ quan có thẩm quyền. theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Thông tư 41/2011/TT-BYT và khoản 1 Điều 46 Luật khám bệnh, chữa bệnh, hồ sơ đề nghị bao gồm:

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện
bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

+ Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư này;

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện
bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động;

+ Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;

+ Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu;

+ Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn

Bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng bệnh viện bao gồm có:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động.

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép.

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện
bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án đầu tư.

– Bản sao hoặc tệp tin có chứa bản chụp chính 2 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, hoặc thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ tổng mặt bằng củ dự án.

+ Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100- 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

+ Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chính của từng công trình.

+ Bản vẽ mặt bằng móng.

– Bản sao hoặc tệp tin có chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định.

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện
bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

– Văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng và tầng hầm.

– Bản vẽ hệ thống PCCC được đóng dấu thẩm duyệt.

– Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật.

– Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế.

Giải pháp cho công trình xây dựng bệnh viện trong tương lai

Đại dịch Covid19 vừa qua đã cho chúng ta cảnh tỉnh và nhìn nhận lại về tầm quan trọng của hệ thống hạ tầng y tế nói chung và các công trình bệnh viện nói riêng. Hội KTS Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi thiết kế ý tưởng kiến trúc cho công trình BV dã chiến, các cơ sở y tế, các bệnh viện cũng phải tổ chức lại và nhìn nhận lại hoạt động của mình. Khi khảo sát thực tế tại bệnh viện Việt – Pháp Hà Nội, theo các y tá ở đây cho biết thì việc chăm sóc bệnh nhân thực hiện được dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều khi không có một lượng lớn người nhà bệnh nhân đến thăm và chăm bệnh nhân tại bệnh viện. Điều đó cho thấy cần phải xem lại và điều chỉnh các thói quen xấu mà một số người bảo thủ cho rằng đó là yếu tố văn hoá địa phương.

Vì thế, để có được hệ thống BV đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong một xã hội hiện đại phát triển, thiết nghĩ các nhà chức trách, các cơ quan liên ngành cần phải ngồi lại để thống nhất các tiêu chuẩn thiết kế, tránh rườm rà, thiếu khoa học và chồng chéo. Cần có các cơ sở đào tạo chuyên sâu về thể loại công trình đặc biệt và hết sức quan trọng này từ khâu lạp nhiệm vụ thiết kế đến các chỉ dẫn kỹ thuật vận hành công trình. Ngoài ra, các KTS cần có cái nhìn khác về công trình BV, để nơi đây trở thành một nơi chăm sóc sức khoẻ thực thụ, một nơi để tĩnh dưỡng tái tạo năng lượng của con người – Rất cần phải xoá đi quan niệm về đau ốm và chết chóc vốn là một hình ảnh rất xấu đã tồn tại từ rất lâu với công trình BV ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung

Các bước để xây dựng một bệnh viện

Lên ý tưởng xây dựng một bệnh viện

Thực chất là xác định nhu cầu sử dụng. Trước hết bạn cần xác định rõ nhu cầu xây dựng của bệnh viện…..  Quy mô công trình to bao nhiêu. Tức là cần xây bao nhiêu tầng, bao nhiêu phòng tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào kinh phí của dự án xây dựng.

Thiết kế sơ bộ một bệnh viện

Là hồ sơ thiết kế đơn giản nhưng cô đọng nhất. Nhiệm vụ của thiết kế sơ bộ là lập được tổng mặt bằng và phương án kiến trúc cho công trình. Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc này không những phải đáp ứng một cách tốt nhất các mong muốn và yêu cầu của chủ đầu tư. Mà còn phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đi kèm với tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, tư vấn thiết kế phải có các thuyết minh cần thiết cho các ý tưởng của mình. Tính toán các thông số kinh tế kỹ thuật cơ bản của dự án như diện tích sàn của các phần chức năng, số tầng nổi, tầng ngầm, tầng kỹ thuật v.v…

Tổng mức đầu tư xây dựng một bệnh viện

Gồm bao gồm các chi phí sau:

Chi phí trực tiếp xây dựng công trình gồm: vật tư, nhân công và máy thi công

Chi phí thiết bị gồm: các loại máy phục vụ như thang máy, máy điều hòa – thông gió, âm thanh, ánh sáng, máy phát. Các thiết bị nội thất như tủ, bàn ghế, giường, thiết bị vệ sinh, xử lý nước thải …..

Chi phí quản lý dự án: là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án. Kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thí nghiệm, thẩm tra, …..

Chi phí khác gồm: chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá, chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường, chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật …..

Làm các thủ tục về xin phép đầu tư và xin phép xây dựng

Xây dựng nhà công trình thuộc quyền quản lý của nhà nước. Vì vậy để được phép xây dựng, bạn cần phải xin giấy phép xây dựng.

Tư vấn thêm bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện giá bao nhiêu ?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị của công trình.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *