Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

8466 Lượt xem

Nhắc bảo hiểm cháy nổ tòa nhà nhiều người có vẻ thờ ơ tặc lưỡi nào là tòa nhà thì làm sao mà cháy được. mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà cho có thôi. Đồng ý tòa nhà là mức độ rủi ro thấp khả năng xảy ra cháy nổ không cao nhưng thực tế lại cho thấy những con số đáng buồn.

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ

bao-hiem-chay-no-toa-nha

Rất nhiều vụ cháy tại các tòa nhà ở đâu đó trên cả nước mà số lượng ngày càng nhiều. Nếu bạn đồng ý bỏ ra vài phút chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy. và phần dưới bài viết này chúng tôi xin điểm qua 12 vụ cháy tại các tòa nhà. Tất cả mọi sự chủ quan đều phải trả giá bằng cái giá rất đắt về tiền bạc và tính mạng con người. Nhưng trước đó hãy xem nội dung chi tiết của bảo hiểm cháy nổ tòa nhà nào:

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Phạm vi bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho những thiệt hại của tài sản trước hai rủi ro là cháy và nổ. Những tài sản muốn được bồi thường phải được kê khai vào bảng danh mục tài sản mua bảo hiểm khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Quy định: nghi-dinh-23-2018-nd-cp-bao-hiem-chay-no-bat-buoc.pdf  

nghi-dinh-97-2021-ND-CP Ve-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-moi-nhat 2022.pdf

Bồi thường bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Bảo hiểm Petrolimex thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ tòa nhà), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định.

Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ tòa nhà bao gồm các tài liệu sau:

Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được bản báo cáo cuối cùng của chuyên gia tính toán tổn thất hay những bằng chứng xác thực về tổn thất, Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất đã được xác định.

Một khi trách nhiệm đã được chấp nhận thì trong khi chờ xác định số tiền bồi thường thực tế, PJICO có thể tạm ứng tiền bồi thường nhưng không vượt quá số tiền tối thiểu có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Bảo hiểm Petrolimex có quyền thu hồi số tiền bồi thường tạm ứng nếu:

Có bất kỳ nghi vấn nào về quyền của Người được bảo hiểm được nhận bồi thường bảo hiểm (chừng nào PJICO chưa nhận được những chứng cứ xác thực cần thiết chứng minh tổn thất).

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Trọng tài:

Sử dụng trọng tài nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà này (PJICO đã thừa nhận trách nhiệm) thì sự tranh chấp đó sẽ chuyển cho một trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản. Nếu hai bên không nhất trí được một Trọng tài chung thì mỗi bên chỉ định một trọng tài bằng văn bản trong vòng hai tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu bên kia cũng làm như vậy.

Trong trường hợp hai trọng tài không thoả thuận được với nhau thì cùng chỉ định một trọng tài chung đứng ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi cùng với hai Trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Phán quyết của Trọng tài là điều kiện tiên quyết bắt buộc phải có nếu muốn kiện PJICO.

Tham khảo thêm: bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Kế thừa quyền đòi bên thứ ba: bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Với chi phí do Bảo hiểm Petrolimex chịu, Người được bảo hiểm phải thực hiện, cùng thực hiện và cho phép thực hiện mọi biện pháp và hành động xét thấy cần thiết hoặc do bảo hiểm PJICO yêu cầu nhằm bảo lưu các quyền và các biện pháp tự bào chữa hoặc nhằm đòi các bên thứ ba miễn trách hoặc bồi thường. Đó là các quyền mà PJICO được kế thừa sau khi đã trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, các biện pháp hoặc hành động nói trên có thể được tiến hành hay yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này là một năm. Thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực bảo hiểm sẽ được tính từ 0 giờ vào những ngày được ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm sẽ được tự động tái tục lại hiệu lực sau một năm, trừ khi bảo hiểm petrolimex hay Người được bảo hiểm yêu cầu bằng văn bản trước 30 ngày về việc chấm dứt bảo hiểm vào ngày kết thúc hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà này.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Bồi thường bảo hiểm tòa nhà theo tỷ lệ :

Số tiền bảo hiểm theo từng hạng mục của Bộ hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn này (ngoại trừ các số tiền bảo hiểm về chi phí, tiền thuê nhà, chi phí dọn dẹp hiện trường sau tổn thất hoặc số tiền bảo hiểm các căn hộ tư nhân) đều tuân theo nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ.

Nếu tại thời điểm bắt đầu tổn thất, tài sản được bảo hiểm có giá trị lớn hơn số tiền bảo hiểm thì Người được bảo hiểm sẽ được xem như người tự bảo hiểm cho phần chênh lệch đó và sẽ phải gánh chịu một tỷ lệ tương ứng của tổn thất đó.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà này không bồi thường các mức khấu trừ ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm tài sản đối với mỗi và mọi tổn thất xác định được sau khi áp dụng tất cả các điều khoản, điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này, kể cả điều khoản về bồi thường theo tỷ lệ.

Người được bảo hiểm cam kết rằng sẽ không mua bảo hiểm cho các mức khấu trừ ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM CHÁY NỔ TÒA NHÀ
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm: …………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp căn cứ theo Hợp đồng bảo hiểm số…… ngày…… giữa…… và….; căn cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm số…… ngày………

 1. Tên của bên mua bảo hiểm: ………………………………………………………………………….

 2. Địa chỉ của bên mua bảo hiểm: ………………………………………………………………………

 3. Tên của người được bảo hiểm: ……………………………………………………………………..

 4. Địa chỉ của người được bảo hiểm: …………………………………………………………………

 5. Thuộc danh mục cơ sở: (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở nào trong số danh mục cơ sở quy định tại Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)).

 6. Địa chỉ tài sản được bảo hiểm: ………………………………………………………………………

 7. Tài sản được bảo hiểm: (danh mục chi tiết tài sản kèm theo)

 8. Tổng giá trị tài sản theo danh mục tài sản: ……………………………………………………….

 9. Số tiền bảo hiểm: ……………………………………………………………………………………….

 10. Mức khấu trừ: …………………………………………………………………………………………..

 11. Thời hạn bảo hiểm: Từ ……………………………….. đến………………………………………..

 12. Phí bảo hiểm: …………………………………………………………………………………………..

 13. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm: ………………………………………………………………..

Kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm này là Giấy yêu cầu bảo hiểm cháy nổ tòa nhà số: ……..

 

….…., ngày…. tháng…. năm….
DOANH NGHIỆP BO HIM
(Ký tên, đóng dấu)

10 vụ cháy tòa nhà là 12 nỗi khiếp sợ

Cháy tòa nhà ITC :

Trưa ngày 29/10/2002,vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra ở tòa nhà Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM) làm 60 người chết, 70 người khác bị thương. Thiệt hại tài sản hơn 32 tỷ đồng. 11 bị cáo phải hầu tòa. Nguyên nhân vụ cháy là do làm việc trong vũ trường Blue, các thợ hàn đã để các tia lửa hàn có nhiệt độ 1.600 – 1.700 độ C tiếp xúc với các vật liệu mút nên xảy ra hỏa hoạn.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Cháy tòa nhà 32 tầng ở trung tâm Sài Gòn:

17h ngày 24/5/2009, đám cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ xảy ra tại tòa nhà 32 tầng trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM. Cột khói bốc cao hơn 100m khiến nhiều người dân hoảng hốt. Nơi cháy là ở cao ốc căn hộ cho thuê của khu phức hợp cao cấp Kumho Asiana Plaza. Nguyên nhân ban đầu gây cháy là do khí gas của hệ thống dàn lạnh bên hông phải của tòa nhà bị xì. Theo thống kê, ít nhất 35 cục nóng lạnh của hệ thống dàn lạnh đã bị thiêu rụi. Rất may không có thương vong nào xảy ra.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội

khiến 2 người tử vong: 18h tối 10/3/2010, những cột khói bốc cao tại tầng 16 chung cư JSC 34 (Lê Văn Lương, Hà Nội). Nhiều cư dân bị mắc kẹt lao ra ban công vẫy khăn cầu cứu. Trong tuyệt vọng, có gia đình đã bện quần áo thành dây, buộc con mình thả xuống tầng dưới. Vụ cháy khiến 2 mẹ con ở tầng 18 tử vong do ngạt khói. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do lửa bùng phát tại tầng 1, sau đó lan theo hệ thống đường rác bốc lên tầng 2, khiến cả tòa nhà chìm trong khói mù.

Cháy toà nhà CT4A Xa La, Hà Đông

Vào khoảng 20h ngày 11/10/2015, người dân ở toà CT4A chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện khói đen kèm mùi khét từ tầng hầm, liền đó nhiều tiếng nổ nhỏ vang lên. Vụ cháy đã khiến 10 người bị thương, thiêu cháy hơn 200 xe máy. Nguyên nhân của vụ cháy được cho là do sự cố ở bốt điện dưới tầng hầm tòa CT4A khiến lửa nhanh chóng lan theo đường dây điện, hộp kỹ thuật lên các tầng phía trên

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Cháy chung cư Rainbow

Khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội): Vào khoảng 23h ngày 31/10/2016, một căn hộ thuộc tầng 8, toà nhà chung cư đột ngột bốc cháy khiến hàng trăm cư dân sợ hãi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chủ một căn hộ trên tầng 8 thắp hương. Lúc đó ngoài trời gió thổi mạnh nên tàn hương đã bay xuống bén lửa vào bộ bàn ghế bằng da phía dưới nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Rất may không có thiệt hại về người, song một số tài sản trong căn hộ đã bị thiêu rụi

Cháy cao ốc 37 tầng thuộc Saigon Pearl

Tối 17/4/2017, tòa cao ốc 37 tầng thuộc khu phức hợp Saigon Pearl bất ngờ bốc cháy trong đêm, khiến hàng trăm cư dân một phen hốt hoảng. Theo thông tin từ người dân, một căn hộ ở tầng 28 thuộc cao ốc Topaz Tower 2 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) bốc khói nghi ngút. Chuông cảnh báo rung lên báo hiệu, hàng trăm hộ trong cao ốc hoảng hồn vội chạy thoát ra ngoài. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, một số vật dùng trong căn hộ bị thiêu cháy.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Cháy tòa nhà chung cư Golden Westlake

Đám cháy bắt nguồn từ trưa 25/12/2017 của tầng 25 chung cư cao cấp Golden Westlake 151 Thụy Khuê, TP Hà Nội. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đám cháy bùng phát ở tầng 25 của tòa nhà Golden Westlake

Cháy chung cư Carina Plaza

Rạng sáng ngày 23/3/2018, vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng và 60 người bị thương, thiêu rụi 13 xe ô tô trong đó có 5 xe bị thiêu rụi hoàn toàn và cháy 150 chiếc xe máy. Nguyên nhân vụ cháy được xác định từ một phương tiện dưới tầng hầm. Hệ thống cửa ngăn cháy ở tầng hầm bị hở, dẫn đến khói lan nhanh khắp tòa nhà.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Cháy tòa nhà văn phòng giữa phố Kim Mã Hà nội

Vụ cháy trên xảy ra vào khoảng 14h chiều 16/7/2011, tại tòa nhà Toserco số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Vào thời điểm bắt đầu xảy ra vụ cháy, một số người sống gần tòa nhà cho biết, ban đầu mới chỉ phát hiện một ít khói bốc ra từ các tầng giữa của tòa nhà. Một lúc sau hàng chục nhân viên đang làm việc trong tòa nhà hốt hoảng chạy ra ngoài kêu cháy.

Nguyên nhân chính của vụ cháy được xác định là do chập điện. nguyên nhân này được bảo hiểm cháy nổ bồi thường.

Cháy lớn ở tầng 7 tòa nhà Keangnam

Khoảng 14h ngày 27/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà Keangnam nằm trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) khiến nhiều người hoảng loạn. Giao thông trên đường Phạm Hùng tắc nghẽn nghiêm trọng suốt nhiều giờ.

Dưới sức nóng của ngọn lửa, khói tỏa ra mù mịt, những người có mặt trong nhà hoảng loạn, mắc kẹt không thể thoát ra ngoài được nên hô hoán, kêu cứu. Hiện nay lực lượng cảnh sát PCCC cũng đang đẩy mạnh việc yêu cầu và kiểm tra các chủ tòa nhà mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà .

Người dân không tự dập lửa nên gọi điện cho nhờ hỗ trợ dập lửa. Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều phương tiện bao gồm cả xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu người, dập lửa.

chay-toa-nha-quan-1-tphcm,mua bao hiem chay no toa nha, phi bao hiem chay no toa nha, bao hiem toa nha

Sau khi nhận thông tin của người dân và tiếp cận hiện trường đám cháy. Lực lượng chữa cháy dùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận, giải cứu hai người trên 60 tuổi mắc kẹt và hướng dẫn sáu người khác khác thoát nạn an toàn bằng cầu thang bộ.

Theo ông Huỳnh Minh T. (61 tuổi, chủ nhà) do hôm nay nhà có đám giỗ nên mọi người tập trung nấu ăn.

Nguyên nhân được cho là trên phòng nhỏ nằm ở sân thượng có cắm bình đun siêu tốc, sau đó bình chạm chập gây cháy, những người ở tầng dưới không phát hiện được, chỉ khi đám cháy phát triển lớn mới biết. Đây cũng là lời cảnh báo cho người dân đặc biệt nguyên nhân từ các thiết bị điện và rủi ro do chập điện gây cháy nổ.

chay-toa-nha-quan-1-tphcm, gia bao hiem toa nha, gia bao hiem chay no toa nha, phi bao hiem chay no toa nha

Vụ cháy không gây thiệt hại về người song làm nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi, hư hỏng. Lực lượng chức năng cũng đang phối hợp với chủ nhà thống kê thiệt hại về tài sản của vụ cháy và xác định nguyên nhân nhân của vụ việc.

Nguyên nhân cháy ở tòa nhà Vạn Thịnh Phát tại TP.HCM

12:57:54 PM 10/15/2022

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy ở tòa nhà Vạn Thịnh Phát (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM) được xác định do chập điện, cháy tủ cấp đông tại lầu 10.

chay-no-toa-nha-van-thinh-phat
chay-no-toa-nha-van-thinh-phat

Ngày 14/10, Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy xảy ra tại tòa nhà Vạn Thịnh Phát, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện, khiến một tủ cấp đông của Công ty Lavie Food đặt tại lầu 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát, bị cháy và hư hỏng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, Công an quận 1 và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP.HCM nhận được tin báo đang xảy ra vụ cháy tại khu vực tòa nhà Vạn Thịnh Phát ở số 8 Nguyễn Huệ.

​Công an quận 1 đã cử lực lượng khẩn trương triển khai cô lập hiện trường và phối hợp lực lượng bảo vệ tòa nhà dập tắt đám cháy.

Đến 22h10, khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Khói bốc ra từ cao ốc văn phòng VTP ở quận 1

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện. Nhân viên tòa nhà đã dập tắt trước khi cảnh sát đến, cán bộ Phòng PC07 cho biết.

Khoảng 22h ngày 13/10, nhiều người đang vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), phát hiện khói tỏa ra từ cao ốc VTP Office Service Center.

Tòa nhà nằm ở số 8 Nguyễn Huệ. Lúc này, một số người trong tòa nhà thoát ra ngoài.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 1 đến hiện trường, vào bên trong tòa nhà. Một cán bộ Phòng PC07 cho biết có xảy ra cháy nhỏ tại tòa nhà VTP Office Service Center.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện. Nhân viên tòa nhà đã dập tắt trước khi cảnh sát đến, vị này cho biết.

Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ cháy ở tòa nhà Vạn Thịnh Phát

Công an TP.HCM đã có thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra ở tòa nhà Vạn Thịnh Phát (số 8 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1).

Theo Công an TP.HCM, vụ cháy được xác định nguyên nhân ban đầu do chập điện gây cháy tủ cấp đông đặt tại Văn phòng Công ty Lavie Food (Lầu 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hư hỏng một tủ cấp đông. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường lúc 22h30 có hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem sự việc. Nguồn Zing

Nhà ba tầng cháy ngùn ngụt

9:28:41 AM Ngày 03/02/2024

Khói lửa bao trùm căn nhà ba tầng trong hẻm trên đường Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6, chủ hộ bị bỏng khi cố thoát thân, sáng 2/3/2024.

cap-nhat-bao-hiem-chay-no-toa-nha-2024
cap-nhat-bao-hiem-chay-no-toa-nha-2024 (1)

Gần 7h, khói lửa phát ra từ tầng trệt của nhà rộng khoảng 40 m2 bán tạp hóa, gia vị nằm trong hẻm cách đường lớn khoảng 300 m. Nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội lan lên các tầng trên. Lúc này, người đàn ông 67 tuổi là chủ nhà đang ở lầu một vội chạy xuống thoát thân nên bị bỏng nhẹ, được hàng xóm sơ cứu.

Sống cạnh nhà cháy, ông Hưng cho biết, trong nhà có tiếng xẹt, xẹt như chập điện, sau đó lửa bùng phát nhanh. “Cũng may lửa được dập kịp thời chứ khu này nhà san sát nhau dễ cháy lan”, ông Hưng nói.

cap-nhat-bao-hiem-chay-no-toa-nha-2024
cap-nhat-bao-hiem-chay-no-toa-nha-2024 (1)

Hai xe chữa cháy cùng gần 20 chiến sĩ đến hiện trường. Do nhà trong hẻm sâu, hẹp nên lính cứu hỏa phải vất vả kéo vòi rồng dập lửa. Đến 7h49, đám cháy được khống chế. Nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng.

Vụ cháy nhà sách Tuấn Minh thiệt hại trên 5 tỷ đồng

Ngày 24/3/2024, ông Phạm Viết Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phước, thị xã Phước Long (Bình Phước) cho biết, vụ cháy nhà sách Tuấn Minh ước thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng.

gia-bao-hiem-chay-no-toa-nha-uy-tin-2024
gia-bao-hiem-chay-no-toa-nha-uy-tin-2024

Vụ cháy xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 23/3/2024. Nhận được tin báo cháy nhà sách Tuấn Minh, địa chỉ khu phố 7, phường Long Phước do bà Hồ Thị Nguyên Xuân làm chủ cơ sở, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng cùng người dân tham gia chữa cháy; đồng thời, báo trung tâm báo cháy IOC-Công an tỉnh và các cơ quan hữu quan đề nghị hỗ trợ.

Tuy nhiên, do đám cháy xuất phát từ khu vực giữa tòa nhà, hàng hóa là sách, văn phòng phẩm là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm tòa nhà, lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận, chỉ di dời được tài sản của người dân xung quanh.

Do nhà sách chứa nhiều vật liệu dễ cháy như: giấy, nhựa, nilon, vải… nên lửa nhanh chóng bao trùm hai tầng còn lại. Chỉ sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã làm sập toàn bộ công trình, rồi cháy lan sang các nhà xung quanh.

gia-bao-hiem-chay-no-toa-nha-uy-tin-2024
gia-bao-hiem-chay-no-toa-nha-uy-tin-2024

Lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy vào lúc 21 giờ 55 phút và dập tắt hoàn toàn vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 23/3/2024. UBND phường đã cử lực lượng trực để bảo vệ hiện trường và giám sát đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phước cho biết, đám cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn tài sản, hàng hóa, thiết bị của Nhà sách Tuấn Minh 1 trệt 1 lầu với diện tích 250 m2, tổng diện tích sàn khoảng 500 m2.

Do ảnh hưởng của sức nóng từ đám cháy, 2 căn nhà, 6 kiot, 1 số thiết bị của người dân xung quanh bị hư hỏng. Theo thống kê chưa đầy đủ, ước thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng.

Tại hiện trường, một phần căn nhà bị đổ sập. Lửa bùng cháy dữ dội, bốc cao hàng chục mét uy hiếp nhiều nhà dân bên cạnh.

Nguyên nhân cháy theo báo cáo của chủ nhà là do ngọn lửa xuất phát từ sự cố chập điện ở khu vực tầng lầu của cửa hàng.

gia-bao-hiem-chay-no-toa-nha-uy-tin-2024
gia-bao-hiem-chay-no-toa-nha-uy-tin-2024

Đến hơn 21 giờ, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người nhưng nhà sách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Công an tỉnh, Công an thị xã Phước Long đã khám nghiệm hiện trường và làm việc với các cá nhân có liên quan để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà uy tín

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Tổng đài: 1900545455
 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138
 • Email: pjicosaigon@gmail.com
 • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net
 • Zalo, Viber: 0932.377.138
 • Facebook: Bảo hiểm tòa nhà

⭐️ Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ bộ phận tư vấn 0932377138 chúng tôi phục vụ tận nơi nhanh chóng.

⭐️Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà ở đâu tốt?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex thành lập năm 1995 đã kinh nghiệm và uy tín trong bảo hiểm cháy nổ hơn 26 năm.

6 thoughts on “Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

 1. Pingback: Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *