Bảo hiểm cháy nổ nhà ở

4728 Lượt xem

Thành lập từ năm 1995, Bảo hiểm cháy nổ nhà ở của bảo hiểm Petrolimex đã hoạt động được hơn 26 năm. Tình hình cháy nổ phức tạp mua bảo hiểm nhà cửa để yên tâm hơn khi có thiệt hại khi cháy nổ. Với Mức phí bảo hiểm nhà ở là khá thấp mỗi năm. Phí bảo hiểm tính trên giá trị của căn nhà không bao gồm giá trị đất. Mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở cũng là điều bắt buộc trong trường hợp căn nhà thế chấp tại ngân hàng.

Xem thêm: Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Các thuật ngữ của bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Các thuật ngữ “in đậm” dưới đây được sử dụng tại bất kỳ đâu trong Quy tắc bảo hiểm cháy nổ nhà ở này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau

Người được bảo hiểm (NĐBH): Được hiểu là Chủ sở hữu, Người thuê, Người được giao quản lý trông coi, sử dụng tài sản được bảo hiểm được nêu cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ ở long an

Thành viên gia đình của người được bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn chồng, vợ, con cái, bố mẹ, bố mẹ chồng/vợ, anh chị em ruột, họ hàng của người được bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm: Là Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) hoặc các Công ty thành viên.

Người thụ hưởng bảo hiểm: Là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở chỉ định để nhận tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.

Địa điểm được bảo hiểm: Là vị trí Ngôi nhà được bảo hiểm được xây dựng và được ghi cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm .

Quy tắc bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân: là điều khoản, điều kiện quy định quyền lợi, trách nhiệm của Người được bảo hiểm và Công ty bảo hiểm và được Bảo hiểm Petrolimex cung cấp khi giao kết Hợp đồng bảo hiểm . Xem thêm tại google

Mời xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ công ty nhựa

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu in sẵn): Là mẫu yêu cầu mua bảo hiểm do Bảo hiểm Petrolimex phát hành. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ điền đầy đủ thông tin, trung thực vào Giấy yêu cầu bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm được xem là một phần không thể tách rời của bộ Hợp đồng cháy nổ nhà ở .

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ ở bình dương

Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH): là văn bản được Bảo hiểm Petrolimex cấp cho Người được bảo hiểm và là bằng chứng ký kết hợp đồng bảo hiểm, xác nhận quyền lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm

Tài sản được bảo hiểm: Là tất cả các tài sản bao gồm Ngôi nhà và/hoặc Tài sản bên trong được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc được kê khai trong Bảng danh mục tài sản đính kèm

Ngôi nhà được bảo hiểm: Được hiểu là tòa nhà dân sinh, căn nhà hoặc căn hộ chỉ dùng để ở, được xây bằng gạch, đá và xi măng, có mái che bằng bê tông, xi măng, đá, ngói, kim loại, amiăng hoặc hợp chất của amiăng và các thành phần vô cơ không cháy; thuộc sở hữu, sử dụng, hoặc là nơi cư trú, sinh sống của Người được bảo hiểm , nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm .

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Tài sản bên trong: Được hiểu là đồ đạc, đồ gia dụng và các bộ phận nâng cấp, cải tạo, gia cố thêm được nêu cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm … là tài sản của Người được bảo hiểm hoặc của bất kỳ thành viên nào trong gia đình Người được bảo hiểm và nằm trong khuôn viên của Ngôi nhà được bảo hiểm cháy nổ nhà ở .

Số tiền bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Là trị giá của tài sản được bảo hiểm, được khai báo trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và/hoặc trên Bảng danh mục tài sản và được Bảo hiểm Petrolimex chấp thuận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà Bảo hiểm Petrolimex có trách nhiệm phải bồi thường trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm xảy ra tương ứng với từng Phần tham gia bảo hiểm, cụ thể:

Phần I (Ngôi nhà được bảo hiểm cháy nổ nhà ở ) Số tiền tối đa mà bảo hiểm PJICO có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với Ngôi nhà khi có sự kiện bảo hiểm phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.

Phần II (Tài sản bên trong) Số tiền tối đa mà Bảo hiểm Petrolimex có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm có sự kiện bảo hiểm phát sinh trong thời hạn bảo hiểm đối với từng đồ vật bên trong.

Phần III (Chi phí mở rộng cho việc đi thuê nhà sau tổn thất): Số tiền tối đa mà Bảo hiểm Petrolimex có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm khi xảy ra khiếu nại hoặc một chuỗi các khiếu nại phát sinh từ một sự kiện được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm như được quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhà ở .

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu đối với mỗi tổn thất hoặc chuỗi tổn thất phát sinh từ một sự kiện bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm cháy nổ nhà ở

***Ngôi nhà mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Ngôi nhà được bảo hiểm trong phạm vi Đơn bảo hiểm này phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể tùy theo một trong hai loại hình sau:

NHÀ CHUNG CƯ với các điều kiện:

Chiều cao từ 5 tầng trở lên;

Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

NHÀ LIỀN KỀ, BIỆT THỰ với các điều kiện:

Đường vào nhà rộng tối thiểu 4 m hoặc đảm bảo được sự tiếp cận của phương tiện cứu hỏa trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ;

Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm cháy nổ nhà ở bắt đầu có hiệu lực.

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

***Tài sản bên trong ngồi nhà mua bảo hiểm

Là toàn bộ tài sản nằm trong khu vực ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm .

Tài sản phải thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền trông coi quản lý của Người được bảo hiểm và không bị loại trừ theo Khoản 4.1 dưới đây.

Chi phí thuê nhà sau khi tổn thất 

Mở rộng bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất tiền thuê nhà mà Người được bảo hiểm phải chi trả trong một khoảng thời gian cần thiết để khôi phục lại ngôi nhà bị tổn thất

Các rủi ro được bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:

RỦI RO A – HỎA HOẠN, SÉT, NỔ

HỎA HOẠN (do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

Động đất, núi lửa hoặc các biến động thiên nhiên khác

Tổn hại do:

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc

tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền;

cháy do lửa ngầm dưới đất;

Tổn hại gây ra bởi hoặc do hậu quả của việc cháy rừng, cây bụi, đồng cỏ, hoang mạc hoặc rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.

SÉT ĐÁNH

Chỉ bồi thường cho tổn hại cho tài sản được bảo hiểm cháy nổ nhà ở do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy).

NỔ

Thiệt hại xảy ra đối với các trang thiết bị sử dụng duy nhất cho mục đích sinh hoạt nhưng loại trừ những thiệt hại gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên.

RỦI RO H – GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN).

Bảo hiểm Petrolimex bồi thường các thiệt hại xảy ra do GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN) nhưng loại trừ:

tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

tổn thất hoặc thiệt hại đối với ngôi nhà trong quá trình xây dựng, xây dựng lại hoặc sửa chữa (trừ khi các cửa ra vào, cửa sổ và các cửa khác đã hoàn thiện để ngăn chặn được các rủi ro này), mái hiên, rèm che, biển hiệu, ti vi và ăng ten đặt ngoài trời, các thiết bị hàng không, cột ăng ten và tháp ngoài trời hoặc các máy móc trang thiết bị ngoài trời bao gồm cả cổng và hàng rào.

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

RỦI RO I – VỠ HOẶC TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC.

Phạm vi mở rộng này bồi thường cho các thiệt hại tài sản do vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước, nhưng loại trừ:

Đối với Ngôi nhà, tổn thất hoặc thiệt hại:

xảy ra khi Ngôi nhà chưa được trang bị các thiết bị liên quan;

gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

Đối với Tài sản bên trong: 

Thiệt hại gây ra cho chính các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.

RỦI RO J – VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ.

Phạm vi bảo hiểm này mở rộng các thiệt hại do VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ bởi các phương tiện đường bộ hoặc gia súc không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hay bất kỳ thành viên gia đình nào sống cùng với Người được bảo hiểm .

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

RỦI RO TRỘM CƯỚP.

Phạm vi này mở rộng các thiệt hại cho tài sản và ngôi nhà do trộm cướp với điều kiện CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ ĐỘT NHẬP VÀO HOẶC TẨU THOÁT KHỎI NGÔI NHÀ, hoặc cố gắng đột nhập vào hoặc tẩu thoát khỏi Ngôi nhà.

Các điều khoản mở rộng của bảo hiểm cháy nổ nhà ở

*** Điều khoản Chi phí Kiến trúc sư, Giám định viên, Kỹ sư tư vấn

Các khoản phí và chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí trả kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn khác để lập dự toán, sơ đồ, chi tiết kỹ thuật, chi tiết thiết kế thi công, đấu thầu, giám sát phát sinh hợp lý và cần thiết với hạn mức tối đa là 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm .

*** Điều khoản Dọn dẹp hiện trường

Các khoản chi phí phát sinh cần thiết bởi Người được bảo hiểm trong việc dọn dẹp hiện trường, tháo dỡ hoặc phá hủy, chống đỡ hoặc dựng, thực hiện các sửa chữa tạm thời đối với một hoặc nhiều phần tài sản được bảo hiểm là hậu quả của tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm với điều kiện các chi phí này:

không truy đòi được từ bất kỳ Đơn bảo hiểm cháy nổ nhà ở nào khác;

không bao gồm chi phí dọn dẹp, hủy bỏ, làm sạch các chất rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn ngoại trừ các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm;

không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm .

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

*** Điều khoản Sai sót và Nhầm lẫn

Bảo hiểm sẽ không bị mất hiệu lực bởi sai sót, nhầm lẫn, việc định giá trị và mô tả không chính xác về quyền lợi bảo hiểm, rủi ro hoặc tài sản do hành động vô ý và/hoặc sơ suất của Người được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex ngay khi phát hiện ra sai sót hoặc nhầm lẫn này.

mức phí bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ nhà ở, bảo hiểm nhà ở, mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở, giá bảo hiểm cháy nổ nhà ở

*** Điều khoản Chi phí trả đội cứu hỏa và dập lửa

Các bên đồng ý rằng các chi phí hợp lý phát sinh theo yêu cầu của cơ quan công quyền để trả cho việc sử dụng các phương tiện PCCC phục vụ cho mục đích chữa cháy đối với tài sản được bảo hiểm sẽ được bồi thường theo đơn bảo hiểm này. Trách nhiệm tối đa của Bảo hiểm Petrolimex trong mọi trường hợp không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Cháy biệt thự ở trung tâm Sài Gòn

1:15:14 PM 12/08/2022

Lửa phát ra từ tầng ba của biệt thự rộng 450 m2 ở quận 3, bốn người mắc kẹt được cảnh sát giải cứu, sáng 8/12/2022.

Gần 5h, khói lửa phát ra từ tầng ba của căn biệt thự bốn tầng rộng khoảng 450 m2 nằm trên đường Cao Thắng, phường 2. Biệt thự thiết kế hình chữ V, không dùng để kinh doanh, có lối vào cách đường lớn khoảng 50 m.

Nhiều người sống bên trong hô hoán dập lửa song bất thành. Lửa bén vào đồ nội thất bùng lên dữ dội bao trùm tầng ba sau đó lan lên phía trên. Các nạn nhân mắc kẹt bên trong kêu cứu.

mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-2023
mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-2023

Sau chừng 10 phút, 72 chiến sĩ cùng 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Các chiến sĩ kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan sang nhà bên cạnh. Bốn người mắc kẹt gồm 3 phụ nữ giúp việc (50-60 tuổi) và mẹ của chủ nhà (80 tuổi) ở tầng ba được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Đến 6h, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong, song nhiều tài sản, đồ nội thất bị thiêu rụi. Một phần mái ngói bị hư hỏng, trơ khung thép, các bức tường ám khói đen.

Sáng cùng ngày, phòng trọ trong căn nhà bốn tầng ở đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, cũng xảy ra cháy khiến cô gái 22 tuổi tử vong và thanh niên bị thương. Nguồn vnexpress

Cháy chung cư Nguyễn Kim Quận 10 TPHCM

10:35:25 AM 04/29/2023

Lửa bốc lên từ căn hộ chung cư trên địa bàn quận 10, TP.HCM, Cảnh sát PCCC cứu kịp 19 người, trong đó dùng xe thang đưa được 4 người ra khỏi đám cháy

mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-uy-tin
mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-uy-tin

Ngày 29-4, Công an quận 10, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư trên địa bàn.

Nghe tiếng chuông báo cháy, nhiều cư dân sống tại tầng 10 chung cư Nguyễn Kim hoảng hốt bồng bế nhau tháo chạy. Do khói đen bốc lên cao, lan tỏa trong hành lang của tầng 10 nên nhiều người bị mắc kẹt ở đây hô hoán kêu cứu.

Lực lượng bảo vệ và người dân huy động bình chữa cháy mini, vận hành hệ thống chữa cháy chung cư nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế.    

Khoảng 21 giờ tối ngày 29-4, khói lửa bùng lên từ căn hộ gần 60 m2 tại khu B, chung cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10.

Lửa gặp các vật liệu dễ cháy bùng lên dữ dội khiến 4 người ở trong căn hộ chạy ra ngoài ban công, hô hoán, kêu cứu.

mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-uy-tin
mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-uy-tin

Chuông báo cháy được kích hoạt kêu vang khiến hàng trăm cư dân tháo chạy bằng cầu thang bộ.

Ngọn lửa lan rộng, bao trùm căn hộ, cột khói bốc lên cao.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội CS PCCC và CNCH – Công an Quận 10, quận 11 điều động tổng cộng 13 xe cùng 78 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm – Trưởng phòng PC07 cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy, đến nơi triển khai dập tắt đám cháy và cứu hộ người bị nạn.

Lực lượng cảnh sát PCCC cứu thoát được 15 nạn nhân ra khỏi đám cháy, đưa trực tiếp 4 nạn nhân ra ngoài bằng xe thang và hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 150 người ra khỏi khu vực cháy.

Một người dân cho biết đám cháy bùng lên kèm theo nhiều tiếng nổ khiến nhiều ngoài hoảng loạn. “Nhiều người bồng bế con nhỏ, người lớn tuổi tháo chạy bằng cầu thang bộ” – người này nói.

Lính cứu hoả nhanh chóng giương thang tiếp cận 4 người mắc kẹt trong căn hộ để giải cứu trước khi lửa bao trùm.

Lực lượng chuyên nghiệp đeo mặt nạ chống độc, bình oxy tiếp cận nguồn lửa bằng thang bộ và dùng vòi rồng phun nước khống chế.

Tại hiện trường, nhiều cư dân thoát nạn đứng dưới sảnh lo lắng cho người thân của mình còn kẹt bên trong. Khi đám cháy được dập tắt, mọi người đều được cứu, không có thiệt hại về người nên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-uy-tin
mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-uy-tin

Đám cháy làm hư hỏng một số tài sản trong căn hộ.

Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được khống chế. Nguyên nhân đang được điều tra.

Tôi hối hận vì không mua bảo hiểm

4:07:37 PM Ngày 15/12/2023

SINGAPORE Cơn hỏa hoạn đã phá hủy toàn bộ căn hộ của bà Norizan Abuhassan (42 tuổi), khiến gia đình người phụ nữ rơi vào cảnh trắng tay.

Theo lời kể của bà Abuhassan, vào ngày 28/2 năm ngoái, ngọn lửa bắt nguồn từ một thiết bị điện, lan rộng thiêu rụi căn hộ của gia đình bà tại Block 22 Jalan Tenteram, Whampoa. Để thoát khỏi đám cháy, vợ chồng và con trai đã nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống. Thiệt hại vật chất sơ bộ khoảng 6.000 USD, chưa tính những tổn thất về sức khỏe và tinh thần.

mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-o-dau-tot
mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-o-dau-tot

Trận hỏa hoạn khiến bà Abuhassan bị thương, gãy xương sống và trẹo mắt cá chân sau khi nhảy từ căn hộ của mình. Sau phẫu thuật, bà Abuhassan mang trong người 8 ốc vít ở cột sống và 3 ốc vít ở chân. Trong khi đó, chồng bà phải khâu 7 mũi trên bàn chân phải do mất thăng bằng khi tiếp đất.

Abuhassan phải thôi việc chăm sóc bệnh nhân ở một bệnh viện tư. Sau gần một năm hồi phục sức khỏe, bà đang chuẩn bị cho công việc kinh doanh quần áo nhỏ tại nhà mình để duy trì cuộc sống.

“Nếu trước đây tôi mua bảo hiểm thì mọi việc đã khác. Đến tháng 9 này, nhà tôi sẽ chuyển đến một căn hộ mới ở Punggol. Khi đó việc mua bảo hiểm nhà là điều bắt buộc với tôi”, bà Abuhassan nói.

Ở hoàn cảnh tương tự, căn hộ hai phòng ngủ của bà Sadiah Bahar, 51 tuổi, ở Ang Mo Kio đã bị lửa thiêu rụi cùng toàn đồ đạc cá nhân trị giá 5.000 USD vào tháng 7/2019. Nguyên nhân đám cháy được cho là thiết bị di động của bà đã phát nổ khi sạc qua đêm.

“Tôi đã mất tất cả mọi thứ trong vụ cháy. Tất cả đều không còn nữa. Đó là một sự hối tiếc cả đời”, bà Bahar chia sẻ.

Người phụ nữ này cho biết bà sẽ mua bảo hiểm nhà khi chuyển đến căn hộ mới, cũng ở Punggol, vào tháng 12 năm nay.

Với sự gia tăng của các vụ hỏa hoạn trong những năm gần đây, chuyên gia an toàn cháy nổ và các công ty bảo hiểm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm nhà ở. Điều này bao gồm các thiệt hại trách nhiệm của bên thứ ba đối với hàng xóm, chi phí cải tạo và bảo vệ đồ đạc cá nhân trong nhà.

Đại diện một công ty bảo hiểm cho biết, khách hàng nên cân nhắc nhu cầu và lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp tùy theo đặc điểm ngôi nhà, căn hộ và lối sống của mình, ví dụ người sống trong nhà có hút thuốc hay không, nhà có nhiều thiết bị điện hoặc đồ đạc dễ cháy nổ không…

mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-o-dau-tot
mua-bao-hiem-chay-no-nha-o-o-dau-tot

Đồng thời, các hộ gia đình, cá nhân nên mua thiết bị báo khói và bình chữa cháy lắp trong nhà. Chỉ cần khoảng 5 phút là đủ thời gian nhấn chìm toàn bộ ngôi nhà trong khói lửa, do đó, thiết bị báo khói có thể giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ban đầu của đám cháy, để những người trong nhà và xung quanh có thể phản ứng nhanh chóng.

Chủ nhà nên thường xuyên kiểm tra đồng hồ đo áp suất của bình chữa cháy ở tình trạng tối ưu và thường xuyên kiểm tra các thiết bị báo cháy để đảm bảo chúng đang hoạt động tốt.

(theo Straitstimes)

Mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 

⭐️ Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ bộ phận tư vấn 0932377138 chúng tôi phục vụ tận nơi nhanh chóng.

⭐️Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà ở đâu tốt?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex thành lập năm 1995 đã kinh nghiệm và uy tín trong bảo hiểm cháy nổ hơn 26 năm.

3 thoughts on “Bảo hiểm cháy nổ nhà ở

  1. Pingback: Bảo hiểm cháy nổ công ty nhựa – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *