Bảo hiểm cháy nổ nhà máy theo quy định mới

1541 Lượt xem

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy theo quy định mới

Giới thiệu bảo hiểm cháy nổ nhà máy

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy là loại hình bảo hiểm bồi thường, đền bù cho chủ nhà máy các hư hỏng, thiệt hại,mất mát, tổn thất của tài sản nhà máy như nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng hóa… khi nhà máy có cháy nổ xảy ra.

Mua bảo hiểm có 2 tác dụng một là thực hiện đúng theo quy định của nhà nước không lo bị công an phòng cháy chữa cháy phạt tác dụng quan trọng hơn là được bồi thường khi không may có cháy nổ xảy ra vì dù sao chúng ta cũng không thể kiểm soát được tất cả các rủi ro gây cháy nổ.

Xem thêm: Bảo hiểm nhà máy

bao-hiem-chay-no-nha-may
bao-hiem-chay-no-nha-may

Các nhà máy hoạt động phải tuân thủ theo quy định của Chính phủ về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Tính đến thời điểm này, tháng 2 năm 2022 quy định này bao gồm 2 nghị định của chính phủ là Nghị định số 23/2018/NĐ-CP và nghị định 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 cụ thể chúng tôi xin tóm tắt một số nội dung chính như sau:

Mức đền bù bảo hiểm cháy nổ nhà máy

Mức đền bù được xác định là số tiền tổn thất thực tế tối đa bằng tổng giá trị tài sản kê khai mua bảo hiểm trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo như quy định trong hợp đồng và trong nghị định của Chính phủ.

Mức đền bù thường lấy căn cứ là tổng giá trị tài sản được kê khai trong bảng danh mục tài sản. Bảng danh mục tài sản này cần được kê khai từ ban đầu để đính kèm là một bộ phận không thể thiếu của hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm: Bảo hiểm nhà máy sản xuất 2022

Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo có tổn thất, bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO (hoặc đại diện của bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO) phải có mặt tại hiện trường để cùng bên mua bảo hiểm tiến hành giám định và lập biên bản giám định hiện trường.

Nếu quá thời hạn trên mà bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO (hoặc đại diện của Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO) không có mặt, bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO phải chấp nhận hiện trường và biên bản giám định do bên mua bảo hiểm cùng công an hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố lập

Mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ nhà máy

Mức khấu trừ: là số tiền tổn thất Bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi và mọi sự cố xảy ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm và được xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện và điều khoản khác của Hợp đồng bảo hiểm bao gồm cả điều khoản về bồi thường theo tỷ lệ.

bao-hiem-chay-no-nha-may
bao-hiem-chay-no-nha-may

Trong trường hợp giá trị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhỏ hơn hoặc bằng mức khấu trừ thì Bên Bảo hiểm Petrolimex không có nghĩa vụ bồi thường cho tổn thất này.

Trong trường hợp giá trị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm lớn hơn mức khấu trừ thì Bên Bảo hiểm Petrolimex có nghĩa vụ trả phần giá trị vượt quá mức khấu trừ quy định

Xem thêm: Bảo hiểm nhà máy ở sài gòn

Báo giá bảo hiểm cháy nổ nhà máy

Để chúng tôi báo giá bảo hiểm vui lòng cung cấp một số thông tin cần thiết như sau:

  • Ngành nghề kinh doanh

  • Tổng giá trị tài sản mua bảo hiểm.

Với một số nhà máy có mức độ rủi ro cao như nhà máy sản xuất các sản phẩm về gỗ, giầy da, may mặc, giấy… trước khi báo giá chúng tôi sẽ có nhân viên xuống tận nhà máy để khảo sát và đánh giá rủi ro trước khi cấp hợp đồng bảo hiểm.

Phí bảo hiểm cháy nổ nhà máy

Phí bảo hiểm cháy nổ nhà máy = tổng giá trị tài sản x tỷ lệ phí.

Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su

Rubber product manufacturing factories

0.2

Nhà máy lưu hoá cao su

Rubber vulcanization plant

0.2

Nhà máy sản xuất mực in

Printing ink manufacturing facilities

0.2

Nhà máy làm phân trộn

Mixed fertilizer factories

0.2

Nhà máy hóa chất vô cơ và hữu cơ chế biến nguyên liệu và bán thành phẩm sản phẩm như phân bón dạng hạt, viên nhỏ, bột hoặc axít, muối, dung môi, cao su tổng hợp

Inorganic and organic chemical factories for processing ingredients and semi-products of products such as fertilizers in form of pellets, powder, acid, salt, solvent, synthetic rubber

0.2

Nhà máy sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bàn

Raincoat, plastic sheet, table linen manufacturing facilities

0.2

Nhà máy Sản xuất xi nến, sáp đánh bóng

Candle wax, polishing wax manufacturing

0.2

Nhà máy Sản xuất nhựa đúc, nhựa thanh

Molded plastic and plastic

0.2

Nhà máy sản xuất nút chai

Cork manufacturing facilities

0.2

Nhà máy Sản xuất sản phẩm nhựa lắp ráp

Manufacturing of plastic for assembly

0.2

Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặc

Plastic and solid rubber manufacturing facilities

0.2

Nhà máy sản xuất Pin

Battery manufacturing facilities

0.2

Nhà máy Chế biến (sỏi, đá dăm, than xỉ trộn nhựa) với asphant hoặc bitumen

Processing gravel, chippings, coal slag and plastic mix with asphalt

0.15

Nhà máy Sản xuất khoáng sản (cưa, mài, đánh bóng)

Mineral manufacturing (sawing, sanding, polishing)

0.15

Nhà máy Sản xuất vật liệu phim ảnh

Filming material manufacturing facilities

0.15

Nhà máy, xưởng đánh bóng gạo


Rice polishing facilities

0.15

Nhà máy, xưởng xay xát gạo, bột mì, nông sản thực phẩm các loại


Rice, wheat, and agricultural product husking facilities

0.15

Nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn gia súc

Cattle feed and other feeds manufacturing and processing facilities

0.15

Nhà máy sản xuất mì ăn liền, cháo ăn liền

Instant noodle and instant congee manufacturing facilities

0.15

Nhà máy rượu


alcohol manufacturing facilities

0.15

Nhà máy sản xuất nước mắm, dấm

Fish sauce and vinegar manufacturing facilities

0.15

Nhà máy sản xuất Pin mặt trời

Solar panel manufacturing facilities

0.15

Nhà máy sản xuất khóa kéo bằng kim loại

Metal zipper manufacturing facilities

0.15

Nhà máy phong điện

Floating wind turbines plants

0.12

bao-hiem-chay-no-nha-may
bao-hiem-chay-no-nha-may

Bồi thường bảo hiểm cháy nổ nhà máy

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm theo quy định của Chính phủ

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

Xem thêm: Điều kiện mua bảo hiểm nhà máy là gì ?

Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 23/2018 của Chính phủ.

b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Tình hình cháy nổ nhà máy 2021

nguồn: https://congan.kontum.gov.vn/

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, trong năm 2021, toàn quốc xảy ra 2.245 vụ cháy, làm chết 85 người, bị thương 130 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 374,42 tỷ đồng. Xảy ra 21 vụ nổ, làm 12 người chết, bị thương 15 người.

Công tác tổ chức chữa cháy và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các địa phương trong năm 2021: Xuất trên 7.680 lượt phương tiện và 48.590 lượt CBCS trực tiếp tổ chức chữa cháy 1.857/2.245 vụ cháy; xuất trên 2.590 lượt phương tiện và 25.210 lượt CBCS trực tiếp tổ chức chữa cháy 1.009/2.769 vụ sự cố. Xuất 2.330 phương tiện và 15.100 CBCS tham gia 1.054 vụ CNCH.

Về loại hình xảy ra cháy: kho, cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh khác xảy ra 415 vụ; phương tiện giao thông xảy ra 215 vụ; nhà ở kết hợp kinh doanh xảy ra 177 vụ; trụ sở làm việc, văn phòng, cơ quan xảy ra 18 vụ; TTTM, siêu thị cửa hàng bách hóa xảy ra 17 vụ; nhà máy điện, trạm biến áp xảy ra 12 vụ; cơ sở giáo dục xảy ra 10 vụ; vũ trường, bar, karaoke xảy ra 08 vụ; cơ sở y tế xảy ra 05 vụ; cảng, nhà ga, bến xe xảy ra 01 vụ;

Nguyên nhân các vụ cháy: Đã điều tra làm rõ 1.553 vụ (chiếm 69,2%); trong đó, do sự cố hệ thống, thiết bị điện 1.024 vụ; do sơ xuất bất cẩn sử dụng lửa, nhiệt 322 vụ; do sự cố kỹ thuật 81 vụ; do vi phạm quy định về PCCC 18 vụ; do tự cháy 13 vụ; do tác động của các hiện tượng thiên nhiên 09 vụ;

Về cháy lớn xảy ra 46 vụ (chiếm 0,91% tổng số vụ cháy và sự cố cháy) làm chết 01 người, bị thương 05 người, thiệt hại về tài sản khoảng 230 tỷ đồng (30/46 vụ chưa thống kê được thiệt hại), tương đương 61,42% tổng thiệt hại do các vụ cháy gây ra; so với cùng kỳ năm 2020 số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tăng 02 vụ (46/44 vụ), thiệt hại về tài sản giảm 103,9 triệu đồng (230/333,9 tỷ đồng). Bên cạnh đó trong năm 2021, xảy ra 37 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm chết 78 người, bị thương 22 người.

bao-hiem-chay-no-nha-may
bao-hiem-chay-no-nha-may

Đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy bãi chứa lốp xe phế liệu

11:25:30 AM

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy bãi chứa lốp xe phế liệu ở quận 12 (TP.HCM) là do đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy lan.

Ngày 9-6-2022, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy bãi chứa lốp xe phế liệu ở phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) vào ngày 6-6-2022.

Khoảng 9h sáng 6-6-2022, khói lửa bốc lên từ một bãi chứa lốp xe phế liệu ở phường An Phú Đông, quận 12. Nhiều người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy gặp vật liệu cháy là các lốp xe phế liệu nên lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc lên hàng chục mét.

Nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy các loại cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường chữa cháy.

Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến khoảng 13h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy trên không gây thiệt hại về người. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân cháy là do đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy lan.

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã bảo vệ được khoảng 1.150/1.500m2 diện tích bãi chứa lốp xe phế liệu, bảo vệ được hai nhà xưởng khoảng 1.000m2 và dãy phòng trọ, cũng như ngăn chặn cháy lan sang khu vực nhà dân.

Nguồn tuoitre

Mọi thắc mắc Bảo hiểm cháy nổ nhà máy theo quy định mới liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài:1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email: pjicosaigon@gmail.com

Website: baohiempetrolimex.com| | thegioibaohiem.net

Zalo, Viber: 0932.377.138

Facebook : Bảo hiểm nhà máy

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ nhà máy theo quy định mới là gì ? ?

Trả lời: Nghị định mới năm 2021 của Chính phủ.

⭐️ Mua Bảo hiểm nhà máy ở sài gòn ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *