Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

3692 Lượt xem

Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư hay còn gọi là bảo hiểm nhà chung cư là loại hình bảo hiểm cho chính căn nhà của bạn đang sử dụng. Căn nhà ở đây có thể là chung cư thường, chung cư cao cấp, trung cấp…Bảo hiểm này có thể chỉ là bảo hiểm cháy nổ nhưng người mua có thể mở rộng bảo hiểm toàn diện cho căn nhà. Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho người mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư tất cả những thiệt hại là căn nhà cũng như tài sản bên trong khi có rủi ro xảy ra với căn nhà. Với điều kiện là những tài sản này đã được mua và thể hiện trên hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư .

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khách sạn

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Một số khái niệm liên quan bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Các thuật ngữ “in đậm” dưới đây được sử dụng tại bất kỳ đâu trong Quy tắc bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ nhà máy nhựa

Người được bảo hiểm (NĐBH): Được hiểu là Chủ sở hữu, Người thuê, Người được giao quản lý trông coi, sử dụng tài sản được bảo hiểm được nêu cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Thành viên gia đình của người được bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn chồng, vợ, con cái, bố mẹ, bố mẹ chồng/vợ, anh chị em ruột, họ hàng của người được bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm: Là Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) hoặc các Công ty thành viên.

Người thụ hưởng bảo hiểm: Là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.

Địa điểm được bảo hiểm: Là vị trí Ngôi nhà được bảo hiểm được xây dựng và được ghi cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Quy tắc bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân: là điều khoản, điều kiện quy định quyền lợi, trách nhiệm của Người được bảo hiểm và Công ty bảo hiểm và được PJICO cung cấp khi giao kết HĐBH.

Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH): là văn bản được PJICO cấp cho Người được bảo hiểm và là bằng chứng ký kết hợp đồng bảo hiểm, xác nhận quyền lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm

Tài sản được bảo hiểm: Là tất cả các tài sản bao gồm Ngôi nhà và/hoặc Tài sản bên trong được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc được kê khai trong Bảng danh mục tài sản đính kèm

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Ngôi nhà được bảo hiểm: Được hiểu là tòa nhà dân sinh, căn nhà hoặc căn hộ chỉ dùng để ở, được xây bằng gạch, đá và xi măng, có mái che bằng bê tông, xi măng, đá, ngói, kim loại, amiăng hoặc hợp chất của amiăng và các thành phần vô cơ không cháy; thuộc sở hữu, sử dụng, hoặc là nơi cư trú, sinh sống của Người được bảo hiểm, nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Tài sản bên trong: Được hiểu là đồ đạc, đồ gia dụng và các bộ phận nâng cấp, cải tạo, gia cố thêm được nêu cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm … là tài sản của Người được bảo hiểm hoặc của bất kỳ thành viên nào trong gia đình Người được bảo hiểm và nằm trong khuôn viên của Ngôi nhà được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm: Là trị giá của tài sản được bảo hiểm, được khai báo trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và/hoặc trên Bảng danh mục tài sản và được PJICO chấp thuận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm phải bồi thường trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm xảy ra tương ứng với từng Phần tham gia bảo hiểm, cụ thể:

Phần I (Ngôi nhà được bảo hiểm) Số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với Ngôi nhà khi có sự kiện bảo hiểm phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Phần II (Tài sản bên trọng) Số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm có sự kiện bảo hiểm phát sinh trong thời hạn bảo hiểm đối với từng đồ vật bên trong.

Phần III (Chi phí mở rộng cho việc đi thuê nhà sau tổn thất): Số tiền tối đa mà PJICO có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm khi xảy ra khiếu nại hoặc một chuỗi các khiếu nại phát sinh từ một sự kiện được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm như được quy định tại Giấy chứng nhận.

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Mức khấu trừ: Là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu đối với mỗi tổn thất hoặc chuỗi tổn thất phát sinh từ một sự kiện bảo hiểm

Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư bao gồm

PHẦN 1: NGÔI NHÀ ĐƯỢC BẢO HIỂM

Ngôi nhà được bảo hiểm trong phạm vi Đơn bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư này phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể tùy theo một trong hai loại hình sau:

NHÀ CHUNG CƯ với các điều kiện:

Chiều cao từ 5 tầng trở lên;

Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

NHÀ LIỀN KỀ, BIỆT THỰ với các điều kiện:

Đường vào nhà rộng tối thiểu 4 m hoặc đảm bảo được sự tiếp cận của phương tiện cứu hỏa trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ;

Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư  bắt đầu có hiệu lực.

PHẦN 2: TÀI SẢN BÊN TRONG

Là toàn bộ tài sản nằm trong khu vực ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tài sản phải thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền trông coi quản lý của Người được bảo hiểm và không bị loại trừ.

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

PHẦN 3: CHI PHÍ MỞ RỘNG CHO VIỆC THUÊ NHÀ SAU TỔN THẤT.

Mở rộng bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất tiền thuê nhà mà Người được bảo hiểm phải chi trả trong một khoảng thời gian cần thiết để khôi phục lại ngôi nhà bị tổn thất

Phạm vi bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho Người mua bảo hiểm cháy nổ những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

RỦI RO A – HỎA HOẠN, SÉT, NỔ

HỎA HOẠN (do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

 • Động đất, núi lửa hoặc các biến động thiên nhiên khác

 • Tổn hại do:

 • tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc

 • tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền;

 • cháy do lửa ngầm dưới đất;

 • Tổn hại gây ra bởi hoặc do hậu quả của việc cháy rừng, cây bụi, đồng cỏ, hoang mạc hoặc rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

SÉT ĐÁNH

Chỉ bồi thường cho tổn hại cho tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy).

NỔ

Thiệt hại xảy ra đối với các trang thiết bị sử dụng duy nhất cho mục đích sinh hoạt nhưng loại trừ những thiệt hại gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên.

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

RỦI RO H – GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN).

PJICO bồi thường các thiệt hại xảy ra do GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN) nhưng loại trừ:

 • tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

 • tổn thất hoặc thiệt hại đối với ngôi nhà trong quá trình xây dựng, xây dựng lại hoặc sửa chữa (trừ khi các cửa ra vào, cửa sổ và các cửa khác đã hoàn thiện để ngăn chặn được các rủi ro này), mái hiên, rèm che, biển hiệu, ti vi và ăng ten đặt ngoài trời, các thiết bị hàng không, cột ăng ten và tháp ngoài trời hoặc các máy móc trang thiết bị ngoài trời bao gồm cả cổng và hàng rào.

bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

RỦI RO I – VỠ HOẶC TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC.

Phạm vi mở rộng này bồi thường cho các thiệt hại tài sản do vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước, nhưng loại trừ:

 • Đối với Ngôi nhà, tổn thất hoặc thiệt hại:

 • xảy ra khi Ngôi nhà chưa được trang bị các thiết bị liên quan;

 • gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

 • Đối với Tài sản bên trong:

Thiệt hại gây ra cho chính các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.

RỦI RO J – VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ.

Phạm vi bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư này mở rộng các thiệt hại do VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ bởi các phương tiện đường bộ hoặc gia súc không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hay bất kỳ thành viên gia đình nào sống cùng với Người được bảo hiểm.

RỦI RO TRỘM CƯỚP.

Phạm vi này mở rộng các thiệt hại cho tài sản và ngôi nhà do trộm cướp với điều kiện CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ ĐỘT NHẬP VÀO HOẶC TẨU THOÁT KHỎI NGÔI NHÀ, hoặc cố gắng đột nhập vào hoặc tẩu thoát khỏi Ngôi nhà.

Các điều khoản mở rộng bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Điều khoản Chi phí Kiến trúc sư, Giám định viên, Kỹ sư tư vấn

Các khoản phí và chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí trả kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn khác để lập dự toán, sơ đồ, chi tiết kỹ thuật, chi tiết thiết kế thi công, đấu thầu, giám sát phát sinh hợp lý và cần thiết với hạn mức tối đa là 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư .

Điều khoản Dọn dẹp hiện trường

Các khoản chi phí phát sinh cần thiết bởi Người được bảo hiểm trong việc dọn dẹp hiện trường, tháo dỡ hoặc phá hủy, chống đỡ hoặc dựng, thực hiện các sửa chữa tạm thời đối với một hoặc nhiều phần tài sản được bảo hiểm là hậu quả của tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm với điều kiện các chi phí này:

 • không truy đòi được từ bất kỳ Đơn bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư nào khác;

 • không bao gồm chi phí dọn dẹp, hủy bỏ, làm sạch các chất rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn ngoại trừ các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm;

 • không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều khoản Sai sót và Nhầm lẫn

Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư sẽ không bị mất hiệu lực bởi sai sót, nhầm lẫn, việc định giá trị và mô tả không chính xác về quyền lợi bảo hiểm, rủi ro hoặc tài sản do hành động vô ý và/hoặc sơ suất của Người được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo cho PJICO ngay khi phát hiện ra sai sót hoặc nhầm lẫn này.

Điều khoản Chi phí trả đội cứu hỏa và dập lửa

Các bên đồng ý rằng các chi phí hợp lý phát sinh theo yêu cầu của cơ quan công quyền để trả cho việc sử dụng các phương tiện PCCC phục vụ cho mục đích chữa cháy đối với tài sản được bảo hiểm sẽ được bồi thường theo đơn bảo hiểm này. Trách nhiệm tối đa của PJICO trong mọi trường hợp không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Hà Nội đình chỉ nhiều chung cư cao tầng vi phạm PCCC

5:19:29 PM 10/05/2022

 Toà nhà Capital Garden, số 102 Trường Chinh; Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh; Toà nhà 142, 300  Đê La Thành bị đình chỉ hoạt động toàn bộ cơ sở do liên quan các vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Quận Đống Đa (Hà Nội) vừa công khai 24 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động liên quan đến vi phạm PCCC. Trong số này có nhiều địa điểm kinh doanh, công ty, cà phê, karaoke, chung cư cao tầng…

Cụ thể, hộ kinh doanh Cà phê Ngẫu hứng (số 86 tổ 5A Thái Thịnh, phường Trung Liệt) bị đình chỉ toàn bộ cơ sở do chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; cửa các gian phòng không phải cửa chống cháy; chưa thiết kế lối thoát nạn thứ 2.

bao-hiem-chay-no-nha-chung-cu
bao-hiem-chay-no-nha-chung-cu

Trong danh sách này có hai quán karaoke: Quán karaoke Honey (địa chỉ tại số 133 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng), bị đình chỉ toàn bộ cơ sở, vì xe chữa cháy không tiếp cận được; có 1 lối thoát nạn; chưa trang bị cửa chống cháy; chưa trang bị hệ thống chữa cháy Sprinkler. Quán karaoke thứ hai là Queen Bee (địa chỉ tại 3/167 Tân Sơn, phường Quang Trung), bị đình chỉ toàn bộ vì công trình chưa được nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Có hai cửa hàng gas bị đình chỉ toàn bộ cơ sở, gồm cửa hàng Gas Thu Hà (25 Ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa) và cửa hàng Gas Quang Chuyên (số 74 Giải Phóng, phường Phương Mai).

Danh sách cũng nêu một loạt các toà nhà, công trình lớn trên địa bàn. Toà nhà Capital Garden, số 102 Trường Chinh, bị đình chỉ toàn bộ cơ sở vì thi công không đúng thiết kế được duyệt về PCCC; đưa công trình vào hoạt động sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh cũng bị đình chỉ toàn bộ công trình. Quận cũng nêu đình chỉ tầng hầm, tầng dịch vụ, tầng xép toà nhà M3 – M4 Nguyễn Chí Thanh, địa chỉ số 91 Nguyễn Chí Thanh, vì lối thoát nạn từ tầng hầm qua buồng thang bộ chưa được ngăn cách với tầng từ trên xuống; cửa từ tầng 1 xuống tầng hầm không phải cửa chống cháy, không có tay co thủy lực đóng cửa tự động;

Cửa vào phòng bơm, phòng kỹ thuật dưới tầng hầm không phải cửa chống cháy; hệ thống cấp gas của đơn vị thuê mặt bằng chưa được chấp thuận của cơ quan cảnh sát PCCC theo quy định.

Chung cư 196 Thái Thịnh (196 Thái Thịnh) bị đình chỉ khu vực tầng 1, tầng lửng thuộc Cty CP xây dựng và thương mại Hoàng Gia làm chủ sở hữu; các lỗi vi phạm gồm: cải tạo, thay đổi bố trí mặt bằng, công năng, khoảng cách an toàn PCCC khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Chung cư Meco Complex, địa chỉ tại ngõ 102 Trường Chinh, bị đình chỉ khu vực tầng 20. Của khối nhà HH2 và khu vực tầng 22 của khối nhà HH1. Các lỗi vi phạm gồm cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Toà nhà 142 Đê La Thành bị đình chỉ toàn bộ cơ sở vì đưa công trình vào sử dụng, hoạt động, khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; không lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH; không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH theo quy định.

Toà nhà 300 Đê La Thành cũng bị đình chỉ toàn bộ cơ sở vì đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Danh sách cũng nêu một số công trình khác như Chợ Ngã Tư Sở (số 46 Nguyễn Trãi);

Cty Cổ phần Pico (số 240 Tôn Đức Thắng);

Cty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Cầu Đường (460 Trần Quý Cáp);

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hà Nội (số 214 Thái Hà);

Địa điểm kinh doanh số 2 – Cty Cổ phần Media Mart Việt Nam (72 Trường Chinh);

Cty Cổ phần Tập đoàn Nhà phố Việt Nam (102 Thái Thịnh);

Cty Cổ phần Media Mart Việt Nam (181 Nguyễn Lương Bằng);

Khu hỗn hợp dịch vụ 98 Thái Thịnh; Địa điểm kinh doanh Vinmart Trúc Khê – CN Hà Nội – Cty CP dịch vụ TM tổng hợp Wincomere (19 Trúc Khê);

Cty CP Công trình đường thuỷ Vinawaco (159 Thái Hà);

Cty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (1 Lương Định Của);

Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 8 – CTCP (18 Hồ Đắc Di).

Lý do chủ yếu bị đình chỉ là do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động chưa có giấy chứng nhận, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC.

Mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư ở đâu?

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️Cung cấp thông tin gì để mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư?

Trả lời: Thông tin về căn nhà như giá trị căn hộ và giá trị tài sản bên trong.

⭐️ Bảo hiểm Petrolimex có chuyên về bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư không?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex – pjico bán bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư từ 1995 – đã hơn 26 năm.

One thought on “Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

 1. Pingback: Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *