Bảo hiểm cháy nổ kho hàng

6596 Lượt xem

Bảo hiểm cháy nổ kho hàng là loại hình bảo hiểm bồi thường, đền bù cho những hư hỏng thiệt hại của hàng hóa, nhà kho khi có cháy nổ xảy ra do Bảo hiểm Petrolimex cung cấp để cho các chủ nhà kho,chủ kho hàng, chủ hàng hóa mua cho tài sản của mình.

bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Khi có cháy nổ xảy ra Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho những thiệt hại về tài sản là hàng hóa để trong kho và cả giá trị của nhà kho nếu chủ tài sản mua bảo hiểm cho chính kho hàng đó.

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Rủi ro được bảo hiểm  cháy nổ kho hàng là :

 1. Rủi ro Cháy
 2. Rủi ro Nổ

Tham khảo thêm: tình hình cháy nổ quý 1 năm 2021

Trường hợp bên mua bảo hiểm cần mở rộng thêm các rủi ro khác vui lòng thông báo cho nhân viên tư vấn bảo hiểm.

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Đối tượng bảo hiểm cháy nổ kho hàng là:

Hàng hóa  thành phẩm

Hàng hóa nguyên liệu, bán thành phẩm

Tham khảo thêm: bảo hiểm cháy nổ cây xăng

tài sản mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Khung sườn nhà kho và các trang thiết bị khác bên trong nhà kho. Khi mua bảo hiểm người mua cần kê khai những  tài sản này lên bảng danh mục tài sản kèm theo giá trị của chúng. Giá trị này là căn cứ để tính phí bảo hiểm và bồi thường khi có cháy nổ. 

Tham khảo thêm: bảo hiểm cháy nổ công ty hóa chất

mua bảo hiểm cháy nổ nhà kho cho khung nhà

Tham khảo thêm: bảo hiểm cháy nổ quán phở

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Phí bảo hiểm cháy nổ kho hàng

phí bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Phí bảo hiểm cập nhật thay đổi liên tục và phụ thuộc vào mức độ rủi ro của từng nhà kho khác nhau. Nhà kho chứa hàng có mức độ rủi ro cao thì tỷ lệ phí bảo hiểm cao và ngược lại.

Phí bảo hiểm = Giá trị của tài sản x tỷ lệ phí bảo hiểm

Tỷ lệ phí tùy thuộc vào từng loại hàng hóa trong kho. Với những loại rủi ro cao như Gỗ tỷ lệ phí 0.5% + VAT

Tỷ lệ phí của ngành rủi ro thấp như sắt thép khoảng 0.075% + VAT.

loại hàng hóa mua bảo hiểm là gì

nếu cùng giá trị tài sản là 10 tỷ phí bảo hiểm của hai loại hàng hóa này cụ thể như sau:

STT Loại hàng hóa Giá trị tài sản phí bảo hiểm hàng hóa trong kho
1 Gỗ 10,000,000,000 50,000,000 VNĐ
2 Sắt thép 10,000,000,000 7,500,000 VNĐ

Vui lòng cung cấp loại hàng hóa cụ thể để chúng tôi có thể báo giá chi tiết .

báo giá bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Khi xảy ra cháy nổ tại kho hàng, bên mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng / chủ nhà kho có nghĩa vụ:

Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định

khi kho hàng xảy ra cháy nổ thì gọi ngay

Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

thông báo ngay cho bảo hiểm được biết

Nếu vụ thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra ví dụ như nhà xưởng bên cạnh cháy lan qua hay có người cố ý gây cháy cho nhà kho, bên mua bảo hiểm / chủ nhà kho có trách nhiệm báo ngay cho bảo hiểm PJICO và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của bảo hiểm PJICO, hỗ trợ PJICO đòi người thứ ba.

cháy kho hàng do bên thứ ba thì báo công an

Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết. Báo cáo cho công an khu vực… để có biên bản xác nhận…

Cung cấp cho bảo hiểm petrolimex-PJICO những thông tin cần thiết, gửi cho PJICO trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. PJICO có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, bảo hiểm PJICO có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm kho hàng

Bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Giám định tổn thất bảo hiểm cháy nổ kho hàng

giám định tổn thất bảo hiểm kho hàng

Khi xảy ra cháy nổ tại kho hàng, bảo hiểm pjico hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

giám định độc lập bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm và PJICO không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm kho hàng.

hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

nguyên nhân xảy ra cháy nổ tại kho hàng

Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.

Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại, các hóa đơn chứng từ kèm theo.

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Loại trừ bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

không đền bù bảo hiểm khi nào

Tham khảo thêm: bảo hiểm cháy nổ công ty hóa chất

– Hàng hóa bị Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.

– Hàng hóa bị Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

-Hàng hóa bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

thiệt hại do cố ý gây ra

– Hàng hóa bị tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

– Sét đánh trực tiếp vào hàng hóa được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

– Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

– Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

– Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

Cháy kho hàng gia dụng Công ty Sunhouse 

Chỉ huy PCCC TP.HCM đã điều 10 đơn vị đến đám cháy Công ty Sunhouse Miền Nam trong KCN Tân Tạo chữa cháy và bảo vệ được nhiều công ty xung quanh. Khoảng 4.000m2 trên tổng diện tích 7.200m2 của Công ty Sunhouse đã bị cháy.

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Liên quan vụ cháy trên, đến rạng sáng 27-8, lực lượng chức năng vẫn dập lửa, phong tỏa khu vực xảy ra vụ cháy để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM, vào lúc 19h5 ngày 26-8, trung tâm chỉ huy chữa cháy nhận được tin báo cháy tại kho chứa hàng gia dụng thuộc Công ty cổ phần ngôi nhà Ánh Dương Miền Nam (Sunhouse Miền Nam) trong khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM

Rủi ro cháy nổ là không lường trước hết được

Đám cháy thiêu rụi khoảng 4.000m2 kho trên tổng diện tích 7.200m2 kho hàng của Công ty Sunhouse Miền Nam. Lực lượng PCCC còn bảo vệ được hai công ty xung quanh có diện tích hàng ngàn mét vuông.

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Đám cháy kho hàng này không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại cháy của kho hàng này.

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM CHÁY NỔ KHO HÀNG

Tên doanh nghiệp bảo hiểm: …………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp căn cứ theo Hợp đồng bảo hiểm số…… ngày…… giữa…… và….; căn cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm số…… ngày………

 1. Tên của bên mua bảo hiểm: ………………………………………………………………………….
 2. Địa chỉ của bên mua bảo hiểm: ………………………………………………………………………
 3. Tên của người được bảo hiểm: ……………………………………………………………………..
 4. Địa chỉ của người được bảo hiểm: …………………………………………………………………
 5. Thuộc danh mục cơ sở: (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở nào trong số danh mục cơ sở quy định tại Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)).
 6. Địa chỉ tài sản được bảo hiểm: ………………………………………………………………………
 7. Tài sản được bảo hiểm: (danh mục chi tiết tài sản kèm theo)
 8. Tổng giá trị tài sản theo danh mục tài sản: ……………………………………………………….
 9. Số tiền bảo hiểm: ……………………………………………………………………………………….
 10. Mức khấu trừ: …………………………………………………………………………………………..
 11. Thời hạn bảo hiểm: Từ ……………………………….. đến………………………………………..
 12. Phí bảo hiểm: …………………………………………………………………………………………..
 13. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm: ………………………………………………………………..

Kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm này là Giấy yêu cầu bảo hiểm số: ……..

 

….…., ngày…. tháng…. năm….
DOANH NGHIỆP BO HIM
(Ký tên, đóng dấu)

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Hình ảnh khảo sát một kho hàng gỗ thực thế rủi ro chập điện gây cháy nổ là rất cao.

Cháy kho hàng Rạng đông thiệt hại 150 tỷ

Vụ cháy kho hàng Công ty Rạng Đông là vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Hà Nội vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 tại cơ sở ở phường Hạ Đình quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy bắt đầu khoảng 18h tại khu nhà xưởng và kho thành phẩm của bộ phận làm đèn dây tóc, huỳnh quang và CFL của công ty. Đến 22h cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế, nhưng đã thiêu rụi 6.000 m2 kho xưởng, ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng, dưới 5% tổng tài sản công ty.

cháy nổ tại công ty bóng đèn phích nước rạng đông

Sau vụ cháy nhiều cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện trường xác định vấn đề rò rỉ thủy ngân, gây độc hại đối với sức khỏe người dân vùng lân cận. Tuy nhiên các cơ quan và cá nhân liên quan đã xử lý hoặc phát ngôn rất khác nhau, dẫn đến sự nhiễu loạn thông tin làm người dân lo sợ.

bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho,bảo hiểm kho hàng,bảo hiểm hàng hóa trong kho,mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng,giá bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ

Theo thông báo của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng sau vụ cháy kho xưởng tại công ty này.

Theo lãnh đạo Công ty Rạng Đông, sự cố hỏa hoạn xảy ra tại bộ phận sản xuất bóng đèn dây tóc, đèn CFL và một kho thành phẩm tại cơ sở Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) của công ty.

Đến 22h ngày 28-8, lửa đã được khống chế, không lan sang khu vực sản xuất LED và nhà dân xung quanh. công ty Rạng đông đã mua bảo hiểm tài sản và  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định

Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng phòng cháy chữa cháy, của thành phố và quận Thanh Xuân, nhờ tinh thần xả thân chiến đấu với “giặc lửa” của cán bộ chiến sĩ, lực lượng phòng cháy chữa cháy và đông đảo cán bộ, công nhân viên công ty, nhiều tài sản đã được di chuyển, hạn chế tối đa thiệt hại.

Chiều 11/11 Hà nội xảy ra 2 vụ cháy kho hàng

9:40:43 PM Ngày 11 tháng 11 năm 2021

Thông tin phóng viên nhận được, Khoảng 13h ngày 11/11/2021, một vụ cháy xảy ra tại xưởng công ty thiết bị vệ sinh thông minh thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

ha-noi-xay-ra-2-vu-chay-kho-hang, mua bao hiem chay no kho hang, bao hiem chay no kho hang pjico

Vụ cháy đã thiêu rụi khá nhiều tài sản, rất may khi đám cháy xảy ra trong xưởng không có người. Đây là nhà kho hàng hóa của công ty nội thất và thiết bị vệ sinh.

Nguyên nhân có thể xuất phát do chập điện rồi cháy lan. Khi tiếp cận hiện trường lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập chung vào ngăn cháy lan. Nhiều tài sản của chủ kho hàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Nếu chủ nhà kho đã mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng vui lòng thông báo ngay cho bảo hiểm Petrolimex để được hướng dẫn thủ tục bồi thường bảo hiểm.

ha-noi-xay-ra-2-vu-chay-kho-hang,mua bao hiem chay no kho hang,mua bao hiem chay no

Một vụ cháy khác, khoảng hơn 14h ngày 11/11/2021, xảy ra đám cháy từ căn hộ 301 ở tầng 3 khu G1 tập thể Thành Công (ngõ 10 đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), sau đó lan lên các tầng 4, 5 của khu tập thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy đã huy động lực lượng tới hiện trường để khống chế đám cháy, không để lan rộng. Đến khoảng 15h, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân cháy nghi ngờ do chập điện. Hiện lực lượng chức năng chưa có thống kê về thiệt hại của vụ cháy.

ha-noi-xay-ra-2-vu-chay-kho-hang, bảo hiểm kho hàng, bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Mặc dù vào mùa đông nhưng người dân cần hết sức cẩn trọng không được chủ quan vì rủi ro cháy nổ đặc biệt nguyên nhân do chập điện luôn chực chờ và sẵn sàng thiêu rụi tài sản bất cứ lúc nào. Mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng cũng là một phương án quản trị rủi ro tối ưu.

Cháy nổ thiêu rụi kho hàng gần 2.000 m2

5:09:18 PM 10/25/2022

Ba kho hàng chứa vải, dầu cá, giấy… với tổng diện tích gần 2.000 m2 ở huyện Thanh Oai bị thiêu rụi, rạng sáng 25/10/2022.

Đám cháy bùng lên lúc 2h tại ba kho hàng nằm trong trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai. Một nhà kho được xây dựng kiên cố, hai kho còn lại tường và mái đều bằng tôn.

Ông Nguyễn Duy Nhu, Chủ tịch xã Bình Minh, cho biết do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như vải, dầu cá, giấy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói lửa bốc cao cả chục mét.

mua-bao-hiem-chay-no-kho-hang-2023
mua-bao-hiem-chay-no-kho-hang-2023

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn huyện Thanh Oai điều 6 xe chữa cháy, xe téc nước cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng 5h, đám cháy cơ bản được khống chế và một tiếng sau dập tắt hoàn toàn.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song ba kho hàng bị thiêu rụi, trong đó hai kho tạm đổ sập. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Trong 5 ngày qua, Hà Nội xảy ra 4 vụ cháy. Sáng 20/10/2022, hai nhà kho rộng khoảng 800 m2 tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, bị lửa thiêu rụi, một bảo vệ tử vong.

Tối 23/10/2022, chung cư mini 6 tầng ở quận Cầu Giấy bốc cháy, lính cứu hỏa phải tiếp cận từ tầng thượng, hướng dẫn 11 người thoát nạn. Một ngày sau, phòng ngủ của một căn hộ tại tầng 9 chung cư CT13B KĐT Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, bốc cháy, người dân hoảng sợ tháo chạy…

Trước tình hình cháy, nổ phức tạp, từ 15/10/2022 đến 15/12/2022, Hà Nội tổng rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm, cháy nổ cao như: Khách sạn, nhà trọ, quán karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất…

Nguồn vnexpress

Mua bảo hiểm cháy nổ kho hàng

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Kho hàng có phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không ?

Trả lời: Có. Thông thường khi kiểm tra định kỳ công an PCCC sẽ nhắc nhở bạn mua.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho hàng giá bao nhiêu?

Trả lời: Còn tùy thuộc vào giá trị của tài sản bạn liên hệ báo giá 0932377138.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm cháy nổ từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

3 thoughts on “Bảo hiểm cháy nổ kho hàng

 1. Pingback: Bảo hiểm cháy nổ kho hàng – Site Title

 2. Pingback: Bảo hiểm cháy nổ kho hàng – baohiempetrolimex.com

 3. Pingback: Bảo hiểm cháy nổ kho hàng – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *