Bảo hiểm cháy nổ chung cư

4862 Lượt xem

Bảo hiểm cháy nổ chung cư bồi thường cho thiệt hại về tài sản của chung cư trước hai rủi ro cháy, nổ. Ngoài ra, trường hợp người mua bảo hiểm cháy nổ chung cư muốn mua thêm các rủi ro khác vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn bảo hiểm Petrolimex để được tư vấn rõ hơn. Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ chung cư có thể là khung sườn chung cư, khung nhà,trang thiết bị như thang máy,máy phát điện, hệ thống M&E, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Các từ ngữ trong của bảo hiểm cháy nổ chung cư

PJICO được hiểu là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO). 

Mức miễn thường có khấu trừ được hiểu là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu đối với mỗi tổn thất hoặc chuỗi tổn thất phát sinh từ cùng một nguồn gốc hoặc nguyên nhân.

Xem thêm: Quy định về bảo hiểm cháy nổ

Ngôi nhà được hiểu là tòa nhà dân sinh, căn nhà hoặc căn hộ chỉ dùng để ở, được xây bằng gạch, đá và xi măng, có mái che bằng bê tông, nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm / Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ chung cư.

Tài sản bên trong được hiểu là đồ đạc, đồ gia dụng và các bộ phận nâng cấp, cải tạo, gia cố… là tài sản của Người được bảo hiểm hoặc của bất kỳ thành viên nào trong gia đình Người được bảo hiểm và được bảo quản bên trong Ngôi nhà được nêu trong Danh mục Tài sản.

Người được bảo hiểm được hiểu là người hoặc nhóm người được nêu tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm / Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ chung cư.

Hạn mức trách nhiệm được hiểu là số tiền tối đa mà PJICO có nghĩa vụ chi trả cho mỗi quyền lợi bảo hiểm./.

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Phạm vi bảo hiểm cháy nổ chung cư

Phần 1 là tổn thất đối với ngôi nhà

Bảo hiểm PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm.

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ chung cư

PJICO có thể lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế bất kỳ tài sản bị tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền cho giá trị tổn thất hoặc thiệt hại.

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy cao su

Với điều kiện là theo Phần I, Ngôi nhà được hiểu là không bao gồm:

tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tài sản đó;

tài sản mà giá trị đã được bao gồm trong Tổng số tiền bảo hiểm của phần Tài sản bên trong.

Trừ khi được quy định cụ thể, Ngôi nhà do Người được bảo hiểm kê khai phải được xây bằng gạch, đá hoặc xi măng và được lợp mái bằng xi măng, đá, ngói, kim loại, amiăng hoặc hợp chất của amiăng và các thành phần vô cơ không cháy khác.

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Cơ sở bảo hiểm cho phần nhà chung cư

Nếu tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại được xem xét bồi thường theo quy định , giá trị của Ngôi nhà lớn hơn Số tiền bảo hiểm thì Người được bảo hiểm sẽ được xem là tự bảo hiểm cho phần chênh lệch giá trị đó và sẽ tự gánh chịu một phần tổn thất hoặc thiệt hại theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị tương ứng. Điều kiện này được áp dụng riêng rẽ cho từng đồ vật của Ngôi nhà.

Tham khảo thêm: bảo hiểm pccc bắt buộc

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Các điều khoản mở rộng bảo hiểm cháy nổ chung cư

Điều khoản Chi phí Kiến trúc sư, Giám định viên, Kỹ sư tư vấn

Các khoản phí và chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí trả kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn khác để lập dự toán, sơ đồ, chi tiết kỹ thuật, chi tiết thiết kế thi công, đấu thầu, giám sát phát sinh hợp lý và cần thiết với hạn mức tối đa là 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm / Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ chung cư.

Xem thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ cho công ty 

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Điều khoản Dọn dẹp hiện trường bảo hiểm cháy nổ chung cư

Các khoản chi phí phát sinh cần thiết bởi Người được bảo hiểm trong việc dọn dẹp hiện trường, tháo dỡ hoặc phá hủy, chống đỡ hoặc dựng, thực hiện các sửa chữa tạm thời đối với một hoặc nhiều phần tài sản được bảo hiểm là hậu quả của tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm với điều kiện các chi phí này:

không truy đòi được từ bất kỳ Đơn bảo hiểm hỏa hoạn nào khác;

không bao gồm chi phí dọn dẹp, hủy bỏ, làm sạch các chất rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn ngoại trừ các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm;

không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ chung cư / Hợp đồng bảo hiểm.

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Điều khoản Sai sót và Nhầm lẫn

Bảo hiểm sẽ không bị mất hiệu lực bởi sai sót, nhầm lẫn, việc định giá trị và mô tả không chính xác về quyền lợi bảo hiểm, rủi ro hoặc tài sản do hành động vô ý và/hoặc sơ suất của Người được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex ngay khi phát hiện ra sai sót hoặc nhầm lẫn này.

Điều khoản Chi phí trả đội cứu hỏa và dập lửa

Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ chung cư này mở rộng bao gồm các chi phí phải trả cho đội cứu hỏa, chi phí làm đầy các thiết bị chữa cháy với điều kiện là trách nhiệm của PJICO đối với những chi phí này sẽ chỉ giới hạn ở những chi phí phát sinh một cách cần thiết và hợp lý trong việc dập tắt các đám cháy tại hoặc gần địa điểm đặt tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng hoặc đe dọa trực tiếp tới các tài sản này và trong mọi trường hợp không vượt quá 10% Tổng số tiền bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm.

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Phần 2 tổn thất và thiệt hại với tài sản bên trong chung cư

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền tối đa bằng với các Hạn mức trách nhiệm quy định trong Bộ hợp đồng về các tổn thất hoặc thiệt hại đối với Tài sản bên trong Ngôi nhà do một rủi ro được bảo hiểm gây ra.

Với điều kiện là:

(1) Phần II không áp dụng đối với:

(a) các tài sản đã được bảo hiểm theo một loại hình/ đơn bảo hiểm tài sản khác,

(b) tài sản được dỡ bỏ để bán giảm giá hoặc trưng bày triển lãm hoặc cất vào kho chứa đồ đạc.

(2) Với điều kiện là Tài sản bên trong sẽ loại trừ:

(a) các tài sản được bảo hiểm đặc thù hơn theo các Đơn bảo hiểm cháy nổ chung cư khác;

(b) vàng thỏi hoặc đá quý, tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, bản kế hoạch, tranh ảnh hoặc bản vẽ thiết kế, mô hình, khuôn mẫu, huân chương, tiền xu hoặc sách quý, chứng khoán, bản giao ước hoặc tài liệu dưới mọi hình thức, tem thư, tiền xu hoặc tiền mặt, hối phiếu ngân hàng, séc, séc du lịch, lệnh chuyển tiền, lệnh gửi bằng bưu điện, hối phiếu, giấy hẹn trả tiền, sổ sách kế toán hoặc các loại sổ sách kinh doanh khác, xe máy hoặc phụ tùng, xe đạp, vật nuôi trừ khi được nêu rõ trong Bộ hợp đồng bảo hiểm ;

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Cơ sở bảo hiểm

Bảo hiểm cháy nổ chung cư dựa trên cơ sở “Thay thế mới” (có nghĩa là thay thế bằng một đồ vật cùng chủng loại mà không tính giảm giá trị do khấu hao, ăn mòn) và PJICO có thể chọn thay thế bằng một đồ vật mới hoặc giải quyết trên cơ sở Khôi phục. Khôi phục được hiểu là chi phí sửa chữa tài sản bị thiệt hại hoặc thay thế tài sản trong trường hợp bị mất hoặc không thể sửa chữa được bằng một tài sản cùng loại, có tính năng tương tự và không có chất lượng tốt hơn. Đối với mỗi vụ khiếu nại bồi thường, PJICO có quyền quyết định sửa chữa hoặc thay thế tài sản.

Phần 3 là chi phí cho việc thuê mướn nhà khi có cháy nổ

Trong trường hợp ngôi nhà được bảo hiểm không thể ở được do các rủi ro được bảo hiểm gây ra, PJICO, trong giới hạn trách nhiệm của mình, sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm cháy nổ chung cư

a) Chi phí phát sinh hợp lý cho việc di dời chỗ ở,

b) Tổn thất về thuê mướn mà Người được bảo hiểm cháy nổ phải gánh chịu trong thời hạn cần thiết để phục hồi lại ngôi nhà

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm cháy nổ chung cư

 Trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex

Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Bộ hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải:

Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu và tìm kiếm những tài sản bị mất:

Thông báo bằng văn bản cho PJICO , và

Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý.

Trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nếu có sự đồng ý bằng văn bản của PJICO, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho bảo hiểm PJICO :

hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các đồ vật bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất,

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải thu thập và cung cấp cho bảo hiểm PJICO các sổ sách kế toán và các sổ sách kinh doanh khác, các hoá đơn, chứng từ, biên lai, các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex và những tài liệu khác mà PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý đồng thời Người được bảo hiểm phải gửi cho PJICO một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

 Mất quyền lợi được bồi thường

Người được bảo hiểm sẽ mất quyền được bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ chung cư nếu khiếu nại của họ là man trá về bất kỳ phương diện nào, hoặc nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của họ sử dụng các thủ đoạn và các biện pháp man trá nhằm trục lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này hoặc thiệt hại gây ra do hành động có chủ tâm hay có sự đồng lõa của Người được bảo hiểm.

Quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ mất hiệu lực đối với bất kỳ khiếu nại nào:

đã được giải quyết qua trọng tài theo điều kiện của Bộ hợp đồng bảo hiểm này mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.

Quyền lợi của PJICO trong bảo hiểm cháy nổ chung cư

Khi xảy ra một thiệt hại dẫn đến việc khiếu nại đòi bồi thường, bảo hiểm pjico và bất kỳ người đại diện nào của PJICO có quyền thực hiện những công việc sau đây mà không bị quy trách nhiệm hoặc không phương hại đến các quyền của Bảo hiểm Petrolimex :

đến hiện trường kiểm tra hoặc tạm thời niêm phong các Ngôi nhà được bảo hiểm nơi xảy ra tổn thất,

niêm phong hoặc yêu cầu Người được bảo hiểm giao cho PJICO tạm giữ bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào vì các mục đích hợp lý và bằng cách thức hợp lý.

Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản bị tổn thất cho bảo hiểm PJICO uy tín cho dù PJICO đã tạm giữ tài sản đó hay chưa.

bảo hiểm cháy nổ,bao hiem chay no chung cu,mua bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm chung cư,bảo hiểm hỏa hoạn chung cư,bao hiem chay no,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Đóng góp tổn thất

Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại, tài sản đó đã được bảo hiểm bằng một Đơn bảo hiểm cháy nổ chung cư khác, thì trong bất kỳ trường hợp nào trách nhiệm của PJICO cũng chỉ giới hạn ở phần tổn thất phân bổ cho Bộ hợp đồng bảo hiểm theo tỷ lệ.

Nếu như có bất kỳ một Đơn bảo hiểm nào khác cùng bảo hiểm cho tài sản được bảo hiểm, trong đó có điều khoản quy định không chấp nhận bồi thường hoặc đóng góp bồi thường một phần hoặc toàn bộ với các Đơn bảo hiểm khác thì trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex theo Bộ hợp đồng  này sẽ giới hạn ở phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ của số tiền bảo hiểm chia cho giá trị thực tế của tài sản.

Thế quyền

Theo yêu cầu và bằng chi phí của PJICO, Người khiếu nại theo Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ chung cư này phải thực hiện, cùng thực hiện hoặc cho phép tiến hành mọi công việc cần thiết và hợp lý nhằm mục đích thực thi các quyền và các biện pháp tự bào chữa, hoặc nhằm chứng minh rằng PJICO được miễn trách, hoặc đòi bồi thường từ bên thứ ba. Đó là các quyền mà PJICO được hưởng sau khi bồi thường cho Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, các công việc này có thể được tiến hành hoặc được yêu cầu tiến hành trước hoặc sau khi PJICO bồi thường.

Chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm

Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại, Người được bảo hiểm đã thực hiện việc ký hợp đồng bán phần quyền lợi của mình trong bất kỳ ngôi nhà, tài sản nào được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng  bảo hiểm cháy nổ chung cư nhưng thủ tục mua bán chưa hoàn tất thì bên mua sau khi hoàn tất thủ tục mua bán sẽ được hưởng quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm nếu điều đó không phương hại đến quyền lợi và nghĩa vụ của Người được bảo hiểm hay Bảo hiểm Petrolimex trước ngày hoàn tất thủ tục.

Tăng cường quản lý PCCC với các nhà trọ, chung cư mini

12:42:23 PM 10/30/2022

Các loại hình nhà trọ cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ (theo dạng chung cư mini) đều phải áp dụng các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Bởi những loại hình nhà này vẫn thuộc diện quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136, có hiệu lực từ tháng 1/2021. Nhưng trên thực tế, phần lớn các công trình này đều có những vi phạm về an toàn PCCC.

bao-hiem-chay-no-chung-cu-2023
bao-hiem-chay-no-chung-cu-2023

Cách đây không lâu vừa xảy ra vụ cháy tại chung cư mini tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguy cơ xảy ra những vụ việc tương tự như vậy luôn luôn tiểm ẩn. Chính vì vậy, cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp quản lý loại hình nhà trọ, nhà ở này.

Cán bộ PCCC tới 1 nhà trọ cao tầng để kiểm tra nhưng cửa đã khóa vân tay cũng không có người quản lý. Phải chờ tới khi khách đang thuê trọ xuống giúp mở cửa thì mới có thể vào bên trong nhưng cũng không biết liên hệ với người quản lý như thế nào.

Hay 1 nhà trọ cao tầng khác trên đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, UBND phường từng lập đoàn kiểm tra liên ngành, thông báo ngày giờ kiểm tra nhưng lúc đến nơi, chủ nhà không có mặt để phối hợp làm việc.

Các loại hình nhà trọ cao tầng như này ngày càng nở rộ ở các đô thị lớn. Nhiều trường hợp ban đầu xin giấy phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ nhưng sau đó lại tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà trọ.

Nếu chỉ là nhà ở riêng lẻ thì không chịu quản lý về PCCC nhưng chỉ cần chuyển thành nhà trọ đều thuộc diện quản lý về PCCC. Cụ thể, nhà phải có lối thoát hiểm thứ 2 và cứ cao từ 5 tầng trở lên thì bắt buộc phải lắp đặt hệ thống báo cháy tự động.

Theo Công an quận Thanh Xuân, cũng giống dạng nhà trọ này là kiểu nhà ở nhiều hộ gia đình hay còn gọi nôm na là chung cư mini, cũng rất khó khăn để có thể liên hệ và quy trách nhiệm cho người đứng đầu, là chủ đầu tư các công trình này.

Trên địa bàn quận Thanh Xuân, có 70 nhà ở nhiều hộ gia đình hay chung cư mini, toàn bộ đều đã bị đình chỉ khu vực để xe tầng 1 vì mất an toàn về PCCC.

Đã có những khu vực bị đình chỉ vì mất an toàn PCCC nhưng đó mới là đình chỉ trên giấy tờ. Còn chế tài sau đó như thế nào để bắt buộc dừng sử dụng khu vực để xe hay khiến các chủ sở hữu phải khắc phục các vi phạm, hiện vẫn còn chưa rõ ràng.

Nguồn vtv

Mua bảo hiểm cháy nổ chung cư uy tín

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Chung cư có phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không ?

Trả lời: Có. Thông thường khi kiểm tra định kỳ công an PCCC sẽ nhắc nhở bạn mua.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư bao nhiêu?

Trả lời: Còn tùy thuộc vào giá trị của tài sản bạn liên hệ báo giá 0932377138.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm cháy nổ từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

3 thoughts on “Bảo hiểm cháy nổ chung cư

  1. Pingback: Bảo hiểm cháy nổ chung...

  2. Pingback: Bảo hiểm cháy nổ chung...

  3. Pingback: Bảo hiểm cháy nổ chung cư – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *