Bản thanh toán bồi thường bảo hiểm

1419 Lượt xem

Bản thanh toán bồi thường bảo hiểm là văn bản trong bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng . Sau khi đã thống nhất được số tiền bồi thường Bảo hiểm Petrolimex sẽ ký văn bản này làm căn cứ để chuyển tiền, làm lệnh ủy nhiệm chi chuyển tiền bồi thường cho bên mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Xem thêm: Tờ trình bồi thường

Xem thêm: Thông báo bồi thường

Xem thêm: Thế quyền

bản thanh toán bồi thường bảo hiểm
bản thanh toán bồi thường bảo hiểm

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

BẢN THANH TOÁN BỒI THƯỜNG

     Hồ sơ số: ………………….

Số Đơn bảo hiểm                   : …………………………………………

Đơn vị cấp Đơn bảo hiểm      : …………………………………………

Trách nhiệm đồng bảo hiểm  : …………(nếu có)………………………

Người được bảo hiểm           : …………………………………………

Địa chỉ Người được bảo hiểm: …………………………………………

Ngày xảy ra tổn thất               : … / … / …………

          Đơn vị tiền thanh toán : ………

Stt

Tên nghiệp vụ

Tổng số tiền

Thuế được khấu trừ

Số tiền bồi

 

 

bồi thường

%

Thuế GTGT

thường thực trả

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Đề nghị chuyển tiền

Tổng số tiền bồi thường                               : ……………………………………

Số tiền đã thanh toán tạm ứng/bồi thường : ……………………………………

Số tiền bồi thường còn phải thanh toán     : ……………………………………

Số tiền thanh toán bồi thường lần này       : ……………………………………

Bằng chữ : ……………………………………………………………………………….

Số tiền bồi thường thanh tóan lần này được thanh toán cho :              

– Người được thụ hưởng : …………………………………….

– Tài khản số                   : ……………………………………

– Ngân hàng                      : ……………………………………

                                                                        ………, ngày … tháng … năm ………

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG CHỨC NĂNG

BTV

#Tư vấn thêm về bản thanh toán bồi thường bảo hiểm 

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *